منو
نمایش # 
عنوان کلیک ها
کعبۀ منسوب به زرتشت ؟ 647
مختصری در رابطه با دین زرتشتی 733
عجیب‌ترین گناه، عجیب‌ترین عذاب 698
توهین‌ها و فحاشی‌های موبدان زرتشتی به پیامبران ادیان ابراهیمی 624
روز جهانی کورش، حقیقت یا دروغ ؟ 690
آیا دیدگاه گاتها درباره آسمان، علمی است؟ 638
هورمون‌های مردانه در وجود اهورامزدا 654
نگاهی به آسمان؛ عجایبی از نوشته‌های زرتشتی 626
اهورامزدا، واژه‌ای مذکر؛ پاسخی به لودگی‌های باستانگرایان افراطی 644
دینکرد و دلایل مشروعیت ازدواج با محارم در آیین زرتشت 732