منو

شنبه, 03 تیر 1396 - Sat 06 24 2017

نمایش # 
عنوان کلیک ها
کعبۀ منسوب به زرتشت ؟ 465
مختصری در رابطه با دین زرتشتی 544
عجیب‌ترین گناه، عجیب‌ترین عذاب 548
توهین‌ها و فحاشی‌های موبدان زرتشتی به پیامبران ادیان ابراهیمی 422
روز جهانی کورش، حقیقت یا دروغ ؟ 537
آیا دیدگاه گاتها درباره آسمان، علمی است؟ 488
هورمون‌های مردانه در وجود اهورامزدا 489
نگاهی به آسمان؛ عجایبی از نوشته‌های زرتشتی 491
اهورامزدا، واژه‌ای مذکر؛ پاسخی به لودگی‌های باستانگرایان افراطی 471
دینکرد و دلایل مشروعیت ازدواج با محارم در آیین زرتشت 557