منو

چهارشنبه, 06 ارديبهشت 1396 - Wed 04 26 2017

نمایش # 
عنوان کلیک ها
کعبۀ منسوب به زرتشت ؟ 386
مختصری در رابطه با دین زرتشتی 449
عجیب‌ترین گناه، عجیب‌ترین عذاب 478
توهین‌ها و فحاشی‌های موبدان زرتشتی به پیامبران ادیان ابراهیمی 335
روز جهانی کورش، حقیقت یا دروغ ؟ 458
آیا دیدگاه گاتها درباره آسمان، علمی است؟ 417
هورمون‌های مردانه در وجود اهورامزدا 410
نگاهی به آسمان؛ عجایبی از نوشته‌های زرتشتی 425
اهورامزدا، واژه‌ای مذکر؛ پاسخی به لودگی‌های باستانگرایان افراطی 397
دینکرد و دلایل مشروعیت ازدواج با محارم در آیین زرتشت 463