منو

یکشنبه, 29 مرداد 1396 - Sun 08 20 2017

نمایش # 
عنوان کلیک ها
انوشیروان با هندوستان چه کرد ؟ 269
بلایی که انوشیروان بر سر خاقان چین و هپتالیان آورد ... 298
مجازات پسری مخفی در میان کنیزان پادشاه 241
تراژدی مهبود 267
آیات و روایات درشعرهای فردوسی 270
بررسی مذهب فردوسی براساس متن شاهنامه 276
فردوسی، شیعه یا زرتشتی ؟ 263
انوشیروان و بیسواد نگه داشتن مردم ... 267
شکنجه و قتل دبیرِ بیگناه به دست انوشیروان 289
قتل عام مردم گیلان و دیلمان به دستور انوشیروان 254