منو

شنبه, 03 تیر 1396 - Sat 06 24 2017

نمایش # 
عنوان کلیک ها
انوشیروان با هندوستان چه کرد ؟ 209
بلایی که انوشیروان بر سر خاقان چین و هپتالیان آورد ... 244
مجازات پسری مخفی در میان کنیزان پادشاه 193
تراژدی مهبود 212
آیات و روایات درشعرهای فردوسی 219
بررسی مذهب فردوسی براساس متن شاهنامه 218
فردوسی، شیعه یا زرتشتی ؟ 201
انوشیروان و بیسواد نگه داشتن مردم ... 217
شکنجه و قتل دبیرِ بیگناه به دست انوشیروان 226
قتل عام مردم گیلان و دیلمان به دستور انوشیروان 203