منو

چهارشنبه, 03 خرداد 1396 - Wed 05 24 2017

نمایش # 
عنوان کلیک ها
کعبۀ منسوب به زرتشت ؟ 411
مختصری در رابطه با دین زرتشتی 476
عجیب‌ترین گناه، عجیب‌ترین عذاب 504
توهین‌ها و فحاشی‌های موبدان زرتشتی به پیامبران ادیان ابراهیمی 363
روز جهانی کورش، حقیقت یا دروغ ؟ 493
آیا دیدگاه گاتها درباره آسمان، علمی است؟ 440
هورمون‌های مردانه در وجود اهورامزدا 439
نگاهی به آسمان؛ عجایبی از نوشته‌های زرتشتی 446
اهورامزدا، واژه‌ای مذکر؛ پاسخی به لودگی‌های باستانگرایان افراطی 424
دینکرد و دلایل مشروعیت ازدواج با محارم در آیین زرتشت 501