منو سخنرانی مکتوب

پاداش و مجازات
(گزيده اى از كتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال)

نام نويسنده: شيخ صدوق
انتخاب و ويرايش: رضا شيرازى

 

این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی - اسلامی شبکة الامامین الحسنین عليهما‌السلام بصورت الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است.
لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام نگردیده است.


ثواب گفتن لا اله الا الله
1. پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: خداى عزوجل به موسى بن عمران فرمودند: اى موسى! به راستى كه آسمانها و ساكنان آنها كه نزد من هستند و زمينهاى هفتگانه را در يك كفه گذاشته و لا اله الا الله را در كفه ديگرى بگذارند، لا اله الا الله سنگين تر از آنها خواهد بود.
2. پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند؛ دو چيز عامل دو چيز است: كسى كه بميرد در حالى كه گواهى مى دهد كه خدايى جز خداى يگانه نيست، وارد بهشت مى شود و كسى كه بميرد در حالى كه شريكى براى خداوند مى داند، وارد جهنم مى شود.
3. امام محمد باقر عليه‌السلام فرمود كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: هر چيزى هموزنى دارد، مگر خداوند و لا اله الا الله كه هموزنى ندارند و هر قطره اشكى بر صورت او جارى شود، هيچ گاه فقر و خوارى را نخواهد ديد.
4. اميرالمؤمنين عليه‌السلام فرمودند: هيچ بنده مسلمانى نيست كه بگويد لا اله الا الله مگر اين كه بالا رفته و هر سقفى را مى شكافد و به هيچ كدام از گناهان او بر نمى خورد، مگر اين كه آن را پاك مى كند تا اين كه به خوبيهايى همانند خود برسد و بايستد.
5. رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: مومنى نيست كه بگويد لا اله الا الله مگر اين كه گناهان كارنامه اش پاك شده و اين عمل در كنار خوبيهاى همانند خود قرار مى گيرد.
ثواب گفتن صد بار لا اله الا الله
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه وقت رفتن به رختخواب صدبار لا اله الا الله بگويد، خداوند خانه اى در بهشت براى او مى سازد و كسى كه هنگام رفتن به رختخواب صدبار از خداوند آمرزش بخواهد، گناهان او مى ريزد، همانگونه كه برگ درخت مى ريزد.
ثواب گفتن لا اله الا الله وحده وحده وحده
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: جبريل نزد رسول خدا آمد و گفتت: اگر شخصى از امت تو لا اله الا الله وحده وحده وحده بگويد، خوشبختت خواهد شد.
ثواب گفتن لا اله الا الله با اخلاص
امام باقر عليه‌السلام فرمود كه رسول خدا فرمودند: جبرييل ميان صفا و مروه نزد من آمده گفت: هر كس از امت تو با اخلاص لا اله الا الله بگويد، وارد بهشت مى شود.
ثواب گفتن لا اله الا الله با صداى بلند
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: رسول خدا فرمودند: هيچ مسلمانى بلند نمى گويد لا اله الا الله مگر اين كه بى درنگ گناهانش زير پاهايش ‍ مى ريزند؛ همانگونه كه برگهاى درخت زير آن مى ريزد.
ثواب گفتن لا اله الا الله با شرايط آن
وقتى كه امام رضا عليه‌السلام به نيشابور رسيد، به هنگام حركت به طرف مامون، محدثان اطراف او را گرفته و گفتند: فرزند رسول خدا! از پيش ما مى روى و حديثى نمى فرمايى كه از آن استفاده كنيم!
حضرت كه در كجاوه نشسته بودند، سر خود را از كجاوه بيرون آورده و فرمودند: از پدرم موسى بن جعفر عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند از پدرم جعفر بن محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله شنيدم كه فرمودند از پدرم محمد بن على عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند از پدرم على بن الحسين عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند از پدرم حسين بن على عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند از پدرم اميرالمؤمنين على بن ابيطالب عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله شنيدم كه فرمودند: شنيدم كه جبرييل گفت: از خداى عزوجل شنيدم كه فرمودند: لا اله الا الله پناهگاه من است ؛ كسى كه وارد پناهگاه من شود، از عذاب من ايمن است.
ثواب پذيرفته شدن گواهى به لا اله الا الله
روزى رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله در حالى كه در ميان عده اى از ياران خود كه على بن ابيطالب عليه‌السلام نيز يكى از آنان بود نشسته بود، فرمودند: كسى كه بگويد لا اله الا الله وارد بهشت مى شود.
دو نفر از ياران او گفتند: ما نيز مى گوييم لا اله الا الله. رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: گواهى به لا اله الا الله فقط از اين (على بن ابيطالب) و شيعيانش كه پروردگار از آنان پيمان گرفته است، پذيرفته است.
آن دو نفر دوباره گفتند: ما نيز مى گوييم لا اله الا الله.
در اين هنگام رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله دستش را بر سر على گذاشته و فرمودند: نشانه آن (پيروى از على بن ابيطالب عليه‌السلام) اين است كه پيمان او را نشكنيد؛ در جايگاه او ننشينيد و سخن او را تكذيب نكنيد.
ثواب صد بار گفتن لا اله الا الله الملك....
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه صد بار لا اله الا الله الملك الحق المبين بگويد، خداى عزيز غالب او را از فقر پناه داده و وحشت قبرش را از بين مى برد؛ بى نيازى را به دست آورده و در بهشت را كوبيده است.
ثواب گفتن اشهد ان لا اله الا الله...
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه هر روز بگويد: اشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له الهاا واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة و لا ولدا خداوند براى او چهل و پنج هزار حسنه نوشته، چهل و پنج هزار درجه نوشته او را بالا مى برد؛ خانه اى در بهشت براى او مى سازد و مانند كسى است كه در آن روز دوازده بار قرآن خوانده باشد.
ثواب گفتن سى بار لا اله الا الله الحق المبين
امام باقر عليه‌السلام از پدرش، از پدرانش روايت كرده كه فرمودند: كسى كه هر روز سى بار بگويد لا اله الا الله الحق المبين به بى نيازى روى آورده، به فقر پشت كرده و در بهشت را كوبيده است.
ثواب زياد گفتن تسبيحات اربعه:
امام صادق عليه‌السلام فرمود: رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: زياد بگوييد: سبحان الله والحمد لله و لا اله الا و الله اكبر زيرا اين ذكرها در روز قيامت در حالى كه عده اى (از فرشتگان) در جلو و عده اى در پشت سر آنها و عده اى در پشت سر اين گروه (با شكوه و عظمت خاصى) حركت مى كنند و اينها با قيات صالحات مى باشند.
ثواب گفتن الحمدلله على... هفت بار در روز
1. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هر كس روزى هفت بار بگويد: الحمد لله على كل نعمة كانت او هى كائنة شكر گذشته ها و آينده ها را به جاى آورده است.
ثواب شهادت به يگانگى خداى متعال و رسالتت حضرت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله
سهل بن سعيد انصارى مى گويد: معناى آيه و ما كنت بجانب الطور اذ نادينا را پرسيدم. حضرت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: خداى عزوجل دو هزار سال پيش از آفرينش موجودات روى برگ درخت (مورد) كه آنرا رويانده بود نوشت، سپس آن را در عرش گذاشت. آنگاه ندا داد: اى امت محمد! به راستى كه رحمتم از خشم من پيشى گرفت، قبل از اين كه بخواهيد به شما عطا مى كنم و قبل از اين كه در خواست آمرزش كنيد شما را مى آمرزم ؛ بنابراين، هر كدام از شما كه مرا در حالى ملاقات كند كه گواهى مى دهد به اين كه خدايى جز من نبوده و محمد بنده و فرستاده من است، با رحمت خود او را وارد بهشت مى كنم.
ثواب صد بار تكبير، تسبيح، تحميد و تهليل
امام صادق عليه‌السلام از پدرش روايت نموده است كه اميرالمومنين عليه‌السلام فرمودند: فقرا نزد رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله آمده و عرض ‍ كردند: اى رسول خدا! ثروتمندان دارايى دارند كه بنده آزاد كنند، ولى ما نداريم ؛ دارايى دارند كه حج بروند، ولى ما نداريم، دارايى دارند كه صدقه بدهند، ولى ما نداريم ؛ دارايى دارند كه با آن جهاد كنند، ولى ما نداريم.
پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: هر كسى كه صد بار تكبير (الله اكبر) بگويد، از آزاد كردن صد بنده بالاتر است، و كسى كه صد بار تسبيح (سبحان الله) بگويد، بالاتر از بردن صد شتر به حج است، و كسى كه صد بار تحميد كند (الحمدلله بگويد)، بالاتر از بردن اسب با زين، دهنه و ركاب آن در راه خدا است، كسى كه صد بار لا اله الا الله بگويد، عمل او برتر از عمل ساير مردم است، مگر كسى كه بيش از اين بگويد.
اميرالمؤمنين عليه‌السلام فرمودند: اين خبر به گوش ثروتمندان رسيد. آنان هم همين اعمال را انجام دادند و فقرا دوباره به خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله آمده و عرض كردند: اى رسول خدا! آنچه فرمودى به گوش ‍ ثروتمندان رسيد، آنان هم آن اعمال را انجام دادند.
پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمود: اينها احسان خدا است و به هر كسى كه بخواهد مى دهد و احسان خداوند زياد است.
ثواب تسبيحات اربعه
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله روزى به ياران خود فرمودند: آيا اگر لباس و ظرفهايتان را جمع كرده و آنها را روى هم بگذاريد، به آسمان خواهيد رسيد؟
گفتند نه اى رسول خدا!
حضرت فرمود: نمى خواهيد چيزى به شما بگويم كه ريشه اش در زمين و شاخه اش در آسمان باشد؟
عرض كردند: چرا اى رسول خدا!
حضرت فرمود: هر كدام از شما بعد از نماز واجبش مى تواند سى بار بگويد: سبحان الله، والحمدلله، و لا اله الا الله و الله اكبر، زيرا ريشه اش ‍ اين ذكرها در زمين و شاخه اش در آسمان است. اين ذكرها از زير آوار ماندن، با آتش سوختن، غرق شدن، افتادن در چاه، طعمه درندگان شدن، مرگ و حادثه ناگوارى كه در آن روز از آسمان فرود آيد، جلوگيرى مى كند و اين ذكرها صالحات است.
ثواب گفتن الحمدلله كما هو اهله
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه بگويد الحمدلله كما هو اهله (فرشتگان) نويسندگان آسمانى نمى توانند ثواب آن را بنويسند.
عرض كردم چرا؟
فرمود: چون (ثواب آن را نمى دانند و... ) عرضه مى دارند: خدايا! از غيب آگاهى نداريم. و خداوند مى فرمايد هر چه بنده ام مى گويد، بنويسد و ثواب آن به عهده من باشد.
ثواب تمجيد خداوند مانند او
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: خداوند در هر شب و روزى سه بار خود را تمجيد مى نمايد و كسى كه خداوند را آن طور كه خودت خودش را تمجيد مى نمايدت تمجيد كند، اگر بدبخت باشد، خوشبخت مى شود.
عرض كردم: اين تمجيد چگونه است؟ فرمود مى گويى انت الله لا اله الا انت رب العالمين انت الله لا اله الا انت الرحمن الرحيم انت الله لا اله الا انت العلى الكبير انت مالك يوم الدين انت الله لا اله الا انت الغفور الرحيم انت لا اله الا الله العزيز الحكيم انت الله لا اله الا انت منك بد كل شى و اليك يعود انت الله لا اله انت لم تزل و لا تزال انت الله لا الا انت خالق الخير و الشر انت الله لا اله الا انت خالق الجنة و النار انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد انت الله لا اله الا انت الملك القدوس السلام المومنين لامهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون انت الله الخالق البارى المصورلك الاسماء الحسنى يسبح لك ما فى السماوات و الارض و انت العزيز الحكيم انت الله لا اله الا انت الكبير و الكبرياء رداؤ ك
ثواب عاقل
امام صادق عليه‌السلام فرمودند، عاقل، دين دارد و كسى كه دين داشته باشد وارد بهشت مى شود.
ثواب بردن نام خدا به هنگام وضو
1. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه هنگام وضو نام خدا را ببرد، تمام بدنش پاك مى شود و اين كار كفاره گناهان بين دو وضو خواهد بود؛ و كسى كه نام خدا را نبرد، فقط آن مقدار از بدنش كه آب به آن مى رسد، پاك مى شود.
ثواب خشك كردن آب وضو با حوله و ترك آن
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه وضو بگيرد و با حوله اعضاى وضو را خشك كند، يك حسنه براى او نوشته مى شود و كسى كه وضو بگيرد و صبر كند تا دست و رويش خود خشك شوند، سى حسنه براى او نوشته مى شود.
ثواب وضوى نماز مغرب و صبح
امام كاظم عليه‌السلام فرمودند: كسى كه نماز مغرب وضو بگيرد، وضويش ‍ كفاره گناهان روز گذشته اوست ؛ البته به استثناى گناهان كبيره و كسى كه براى نماز صبح وضو بگيرد، وضوى او كفاره گناهان شب گذشته اوست، البته به استثناى گناهان كبيره.
ثواب تجديد وضو
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه براى غير نماز وضوى خود را تجديد كند، خداوند هم بدون استغفار توبه او را تجديد مى كند.
ثواب مسواك كردن
1. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: مسواك كردن دوازده خاصيت دارد: سنت پيغمبر است، پاك كننده دهان و روشن كننده چشم است، خداوند را راضى مى كند؛ دندانها را سفيد مى كند؛ از فاسد شدن دندان جلوگيرى مى كند؛ لثه را محكم مى كند؛ ميل غذا مى آورد، بلغم را از بين مى برد؛ حافظه را افزايش مى دهد؛ حسنه را دو برابر مى كند و فرشتگان از آن خوشحال مى شوند.
2. امام باقر عليه‌السلام فرمودند: مسواك كردن بلغم را از بين برده و عقل را زياد مى كند.
ثواب با وضو خوابيدن
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه با وضو به رختخواب برود، در حالى مى خوابد كه رختخواب او عبادتگاه اوست.
ثواب مضمضه و استنشاق زياد
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: زياد مضمضه و استنشاق كنيد، چون باعث آمرزش شما و رميدن شيطان مى شود.
ثواب شستن سر با خطمى
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: شستن سر با خطمى، فقر را از بين برده، روزى را افزايش مى دهد و تعويذ (جلوگيرى امراض و بلاها) است.
ثواب شستن سر با سدر
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله سرش را با سدر مى شستند مى فرمودند: سرهايتان را با برگ سدر بشوييد؛ زيرا تمام فرشتگان مقرب و همه پيامبرانى كه آمده اند، آن را تقديس كرده اند.
كسى كه سرش را با سدر بشويد، خداوند هفتاد روز وسوسه شيطان را از او دور مى كند، و كسى كه خداوند وسوسه شيطان را هفتاد روز از او دور كند، گناه نمى كند و كسى كه گناه نكند، به بهشت مى رود.

ثواب خضاب كردن
1. رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: يك درهم خرج كردن براى خضاب بالاتر از خرج كردن هزار درهم در راه خداست و چهارده خاصيت دارد: باد گوشها را دفع مى كند، ديد چشم را بهتر مى كند، بيخ بينى را نرم مى كند؛ دهان را خوشبو مى كند، لثه را محكم مى گرداند، بوى بد زير بغل را از بين مى برد، وسوسه شيطان را كم مى كند، باعث خوشحالى فرشتگان، سرور مومن و خشم كافر مى شود، در قبر زيبايى و عطر او مى باشد، باعث رهايى او بوده و نكير و منكر از او خجالت مى كشند.
2. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: حنا بوى بد را از انسان دور كرده، آبرو را زياد نموده ؛ دهان را خوشبو ساخته و فرزند را نيكو مى گرداند.
و نيز فرمودند: كسى كه نوره بكشد و سر تا پايش را حنا بمالد، فقر از او دور مى شود.
ثواب هفتاد بار شانه كردن موى صورت
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه هفتاد بار موى صورتش را شانه كند و بداند كه چند بار اين كار را انجام داده است، تا چهل روز شيطان به او نزديك نمى شود.
ثواب سرمه كشيدن
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: سرمه كشيدن مو را مى روياند، اشك را خشك نموده، آب دهان را گوارا، و چشم را زيبا مى كند.
ثواب ناخن گرفتن و كوتاه كردن سبيل
1. رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه در روز شنبه يا پنجشنبه ناخنهايش را بگيرد و سبيلش را كوتاه كند، از دندان درد و چشم درد معاف مى شود.
2. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در روز پنج شنبه ناخنهايش را بچيند و يكى را براى روز جمعه باقى بگذارد، خداى عزوجل فقر را از او دور مى گرداند.
3. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در هر جمعه ناخنهايش را بگيرد و سبيلش را كوتاه كند و سپس بگويد:بسم الله و بالله و على ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ در مقابل مو يا ناخن، ثواب آزاد كردن بنده اى از فرزندان اسماعيل را به او مى دهند.
ثواب پوشيدن كفش سفيد
سدير صيرفى مى گويد: در حالى كه كفش سفيد پوشيده بودم، به ديدن امام صادق عليه‌السلام رفتم. آن حضرت فرمودند: آيا عمدا كفش سفيد پوشيده اى؟
عرض كردم: فدايت شوم! نه به خدا.
فرمودند: كسى كه به قصد خريد كفش سفيد وارد بازار شود و كفش سفيد بخرد، آن كفش كهنه نمى شود، مگر اين كه مالى را از جايى به دست مى آورد كه گمان ندارد.
سدير مى افزايد: آن كفش كهنه نشد، تا زمانى كه صد دينار را از جايى كه گمان نداشتم، به دست آوردم.
ثواب خواندن انا انزلنا براى لباس نو
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه هميشه كفش بپوشد، به بيمارى جذام مبتلا نخواهد شد.
مى گويد: پرسيدم: در زمستان يا تابستان؟
فرمودند: فرقى ندارد.
ثواب زياد در آينه نگريستن و خدا را بسيار ستايش كردن
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه لباس نوى ببرد و سى و شش بار انا انزلنا فى ليلة القدر را بخواند و هنگامى كه به تنزل الملائكة رسيد كمى آب بردارد و به لباسش بپاشد، سپس دو ركعت نماز بگذارد و دعا كند در دعاى خود بگويد
امام صادق عليه‌السلام از پدرانش روايت مى كند كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: خداى بزرگ بهشت را براى جوانى قرار داده است كه زياد در آينه نگاه كند و به همين جهت خدا را بسيار ستايش كند.
ثواب وضوى كامل، نماز خوب و..
امام كاظم از پدرش امام صادق عليه‌السلام روايت مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه وضوى كامل بگيرد، به خوبى نماز بخواند، زكات مالش را بپردازد، خشم خود را باز دارد، زبانش را حبس كند، از گناهش آمرزش بخواهد و خير خواه اهل بيت پيامبرش باشد، همه حقايق ايمان را به دست آورده و درهاى بهشت براى او باز است.
ثواب گفتن رضيت بالله و...
رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه بگويد رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد رسولا و باهل بيته اولياء به عهده خداوند است كه در روز قيامت او را راضى كند.
ثواب رفتن به مسجد
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: در (تورات) نوشته شده است: خانه ها من در زمين مساجد است ؛ پس خوشا به حال بنده اى كه در خانه خود وضو بگيرد، سپس مرا در خانه خودم زيارت كند.
ثواب پياده رفتن به مسجد
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه پياده به مسجد رود، پايش را روى هيچ خشك وترى نمى گذارد، مگر اين كه آن زمين تا زمين هفتم براى او خداوند را تسبيح مى كنند.
ثواب اين كه انسان، قرآن و خانه او مسجد باشد
امام صادق عليه‌السلام از پدرش و او از پدرش نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه قرآن سخن او و مسجد و خانه او باشد، خداوند در بهشت براى خانه اى مى سازد.
ثواب وضو گرفتن و آنگاه به مسجد رفتن
اميرالمؤمنين عليه‌السلام فرمودند: هنگامى كه زمينيان مشغول گناه شده و كارهاى زشت انجام دهند، خداوند تصميم مى گيرد، آنها را بدون استثنا عذاب كند، ولى وقتى به سالخوردگان مى نگرد كه به سوى نماز قدم برداشت و بچه هاى را مى بيند كه مشغول فراگيرى آن هستند، به آنها ترحم كرده و عذاب را تاخير مى اندازد.
ثواب خواند نمازهاى پنجگانه در وقتشان
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: اى ابان! اگر كسى اين پنج نماز واجب را به پا دارد و مواظب وقت آنها باشد، روز قيامت در حالى خداوند ديدار مى كند كه پيمانى دارد كه خداوند او را به خاطر آن وارد بهشت مى كند و كسى كه آنها را در وقت خودشان نخواند، اگر خداوند بخواهد مى بخشد و اگر بخواهد عذاب مى كند.
ثواب نمازهاى نافله
امام كاظم عليه‌السلام فرمودند: نمازهاى نافله مايه تقرب هر مومنى است.
ثواب روشن كردن چراغ در مسجد
رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه در يكى از مساجد خداوند عزوجل چراغى روشن كند، فرشتگان و حمل كنندگان عرش ‍ خداوند تا زمانى كه نورى از اين چراغ مسجد باشد، پيوسته براى او استغفار مى كنند.
ثواب نماز در مسجد پيامبر
امام صادق عليه‌السلام از پدرانش عليه‌السلام نقل مى كند كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: يك نماز در مسجد من نزد خداوند، برابر با ده هزار نماز در ساير مساجد است، مگر مسجدالحرام ؛ زيرا نماز در آن برابر با صد هزار نماز است.
ثواب نماز بين مسجدالحرام و مسجد رسول خدا
حسن بن على وشاء مى گويد از امام رضا عليه‌السلام پرسيدم: ثواب نماز در مسجدالحرام و مسجد رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله به يك اندازه است؟
فرمودند: بله و نماز در جايى بين اين دو با هزار نماز برابر است.
ثواب نماز در مسجد كوفه
ابى بصير مى گويد: شنيدم كه امام صادق عليه‌السلام فرمودند: مسجد كوفه مسجد خوبى است. هزار پيامبر و هزار وصى پيامبر در آن نماز خواندند.
از همين مسجد در زمان نوح عليه‌السلام آب از زمين جوشيد و كشتى نوح نيز در همين مسجد ساخته شد. سمت راست آن خوشنودى خداوند، ميانه آن باغى از باغهاى بهشت و سمت چپ آن مكر است.
پرسيدم منظور از مكر چيست؟
فرمود: مكر؛ يعنى منازل شيطان.
ثواب نماز در بيت المقدس، مسجد اعظم، مسجد قبيله و مسجد بازار
امام صادق عليه‌السلام از پدرانش عليه‌السلام نقل مى نمايد كه اميرالمؤمنين عليه‌السلام فرمودند: يك نماز در بيت المقدس هزار نماز است ؛ يك نماز در مسجد اعظم صد نماز است، و يك نماز در مسجد قبيله بيست و پنج هزار نماز است، و يك نماز در مسجد بازار دوازده نماز و نماز مرد در خانه اش به تنهايى، يك نماز است.
ثواب جارو كردن مسجد
امام كاظم عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه در روز پنجشنبه (شب جمعه مسجد را جارو كرده به اندازه سرمه چشمى خاك از آن خود كند خداوند او را مى آمرزد.
ثواب هفت سال اذان گفتن به نيت پاداش خداوند
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه هفت سال به نيت پاداش خداوند اذان بگويد، در روز قيامت در حالى مى آيد كه هيچ گناهى ندارد.
ثواب موذن بين اذان و اقامه
اميرالمؤمنين عليه‌السلام از رسول خدا نقل مى نمايد كه فرمودند: موذن بين اذان و اقامه پاداش شهيد در خون غلتيده در راه خدا را خواهد داشت.
مى گويد: گفتم: اى رسول خدا! در اين صورت هر كسى مى خواهد اذان و اقامه بگويد.
فرمودند: هرگز زمانى خواهد آمد كه اذان اقمه را به ضعيفان خود واگذار مى كنند و در اين حالت اين گوشت ضعيفان است كه خداوند آن را بر آتش ‍ حرام كرده است.
ثواب خواندن نماز با اذان و اقامه
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه با اذان و اقامه نماز بخواند، دو صف از فرشتگان پشت سر او نماز مى خوانند و كسى كه با اقامه و بدون اذان نماز بخواند، پشت سر او يك صف نماز مى خوانند.
راوى مى گويد: عرض كردم: طول هر صف چقدر است؟
فرمودند: كوتاهترين آن از شرق تا غرب، و طولانى ترين آن از آسمان تا زمين است.
ثواب خواندن قل هو الله، انا انزلناه و آية الكرسى در هرركعت نماز مستحب
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در هر ركعت نماز مستحبى خود قل هو الله احد، انا انزلنا فى ليلة القدر و آية الكرسى را بخواند، خداوند عمل او را بهترين اعمال خواهد دانست، مگر كسى كه مانند او و بيش از او اين عمل را انجام دهد.
ثواب و فضيلت قنوت
امام صادق عليه‌السلام از پدرانش و او از ابوذر نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: هر كدام از شما كه قنوتش در سراى دنيا طولانى تر باشد، در توقفگاه روز قيامت راحتى اش طولانى تر خواهد بود.
ثواب كامل به جا آوردن ركوع
سعيد بن جناج مى گويد: در حضور امام باقر عليه‌السلام در منزل او در مدينه بودم. حضرت عليه‌السلام بدون اينكه كسى چيزى بگويد فرمودند: كسى كه ركوع خود را كامل به جا آورده، در قبر وحشتى نخواهد داشت.
ثواب يك سجده
امام صادق عليه‌السلام از پدرانش عليه‌السلامنقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمود: كسى كه يك با سجده كند، بدخاطر اين عمل يك گناه از او مى ريزد و يك درجه بالا مى رود.
ثواب گذاردن كف دستها بر زمين
امام صادق عليه‌السلام از پدرانش نقل مى كند كه اميرالمؤمنين عليه‌السلام فرمودند: هنگامى كه سجده كرديد، كف دستهايتان را بر زمين بگذاريد، بدان اميد كه در روز قيامت زنجير نشويد.
ثواب طولانى كردن سجده
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: نزديكترين حالتهاى بنده به خداوند، حالت سجده است.
ثواب گفتن اللهم صل على محمد و آل محمد هنگام ركوع، سجده، قيام
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در ركوع، سجده و قيامش بگويد اللهم صل على محمد و آل محمد خداوند بر ايو همانند ثواب ركوع، سجده، و قيام را مى نويسد.
ثواب سجده شكر
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هر مومنى كه براى شكر نعمتى در غير نماز سجده كند، خداوند به خاطر آن ده حسنه نوشته، ده گناه او را پاك كرده و ده درجه در بهشت او را بالا مى برد.
ثواب نماز
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: اى بنده خدا! نماز واجب را در وقت خود بخوان با حالت كسى كه با آن وداع مى كند و مى ترسد كه پس از اين هيچ گاه موفق به انجام آن نشود. آنگاه، ديدگانت را متوجه سجده گاهت نما. اگر بدانى كه در سمت راست يا چپ تو كسى هست، به خوب نماز مى خوانى، و بدان، تو در برابر كسى هستى كه تو را مى بيند و تو او را نمى بينى.
ثواب خواندن نماز صبح در اول وقت
رواى مى گويد: از امام صادق عليه‌السلام پرسيدم: بهترين نماز صبح كدام است؟
فرمودند: طلوع فجر؛ زيرا خداوند متعال مى فرمايد ان قرآن الفجر كان مشهودا يعنى فرشتگان شب و روز نماز صبح را مى بينند. بنابراين اگر بنده نماز صبح را به هنگام طلوع فجر بخواند، اين نماز دو بار براى او ثبت مى شود: يك بار توسط فرشتگان شب و يك بار توسط فرشتگان روز.
ثواب برترى اول وقت بر آخر وقت
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: برترى اول وقت بر آخر وقت، مانند برترى آخرت بر دنياست.
ثواب خواندن نمازهاى واجب در اول وقت
امام كاظم عليه‌السلام فرمودند: نمازهاى واجبى كه در اول وقت خود با آداب و شرايط خوانده شوند، خوشبوتر و با طراوت تر از شاخه درخت (مورد) است، هنگامى كه از درخت خود جدا مى شود. بنابراين، نمازهايتان را در اول وقت بخوانيد.
ثواب شكسته خواندن نماز در سفر
اميرالمؤمنين عليه‌السلام از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله روايت نموده است كه فرمودند: بهترين شما كسانى هستند كه در سفر نمازهاى خود را شكسته خوانده و روزه نمى گيرند.
ثواب خواندن نماز جمعه براى مسافر
امام صادق عليه‌السلام از پدرش روايت مى نمايد كه فرمودند: هر مسافرى كه نماز جمعه را از روى ميل به آن و دوست داشتن بخواند، خداوند پاداش ‍ نماز جمعه صد غير مسافر را به او عطا مى فرمايد.
ثواب نماز جماعت
1. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: همانا نماز جماعت، بيست و سه درجه بالاتر از نماز فرادى است و بيست و پنج نماز مى باشد.
2. راوى مى گويد: شنيدم كه امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هر كدام از شما كه روز جمعه را درك كرديد، نبايد غير از عبادت كار ديگرى انجام دهيد، زيرا به درستى كه در آن روز بندگان آمرزيده شده و رحمت فرود مى آيد.
ثواب برخاستن براى نماز
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هيچ بنده اى از شيعيان ما به نماز بر نمى خيزد، مگر اين كه فرشتگانى به شماره مخالفين او دورش را گرفته و پشت سرش نماز خوانده و براى او دعا مى كنند تا نمازش تمام شود.

ثواب صلوات بر پيامبر و آل او عليه‌السلام در روز جمعه پس از نماز عصر
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: هنگامى كه در روز جمعه نماز عصر را خواندى، بگو، اللهم صل على محمد و آل محمد الاوصياء المرضيين بافضل صلواتك و بارك عليهم بافضل بركاتك و السلام عليهم و على ارواحهم و اجسادهم و رحمة الله و بركاته
همانند كسى كه بعد از نماز عصر اين صلوات را بفرستد، خداوند صد هزار حسنه براى او نوشته، صد هزار گناه او را پاك كرده، به واسطه آن صد هزار حاجت او را برآورده نموده و صد درجه براى او مى نويسد.
ثواب خواندن سوره حمد و هفت با قل هوالله احد و هفت بار معوذتين و آيتالكرسى و آيه سخره و آخر سوره برائت پس از نماز جمعه
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه بعد از نماز جمعه هنگامى كه سلام مى دهد، حمد را يك بار، قل هو الله را هفت بار، قل اعوذ برب الفلق را هفت بار، قل اعوذ برب الناس را هفت بار و آية الكرسى، آيه سخره 1 و آخر سوره توبه لقد جاءكم رسول من انفسكم... را بخواند، كفاره گناهان او از آن جمعه تا جمعه ديگر خواهد بود.
برترى جمعه هاى ماه رمضان بر ساير جمعه ها
امام باقر عليه‌السلام مى فرمود: همانا و بدون شك جمعه هاى ماه رمضان، برتر از جمعه هاى ساير ماه هاست ؛ همان گونه كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله برتر از ساير رسولان است و ماه رمضان برتر از ساير ماه ها است.
ثواب نماز كسى كه عطر بزند
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: دو ركعت نمازى كه شخص عطر زده بخواند، برتر از هفتاد ركعت نمازى است كه شخص عطر نزده بخواند.
ثواب نماز متاهل
امام صادق عليه‌السلام فرمودند؛ دو ركعت نمازى كه متاهل مى خواند، برتر از هفتاد ركعت نماز است كه مجرد مى خواند.
ثواب خواندن چهار ركعت نماز و قرائت پنجاه بارقل هو الله احد در هر ركعت آن
راوى مى گويد: از امام صادق عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: هر كس كه چهار ركعت نماز بگذارد و در هر ركعت پنجاه بار قل هو الله بخواند، سلام نماز را نمى دهد، مگر اين كه گناهى كه بين او و خداى متعال باشد، آمرزيده شود.
ثواب خواندن نماز جعفر بن ابيطالب عليه‌السلام
راوى مى گويد: از امام كاظم عليه‌السلام پرسيدم كسى كه نماز جعفر را بخواند، چه ثوابى دارد؟
فرمودند: اگر گناهان او مانند شنهاى انبوه و كف دريا باشد، خداوند آنها را مى آمرزد.
گفتم: اين ثواب براى ماست؟
فرمود: پس براى كيست! اين ثواب مخصوص شماست.
گفتم: در اين نماز چه سوره اى بخوانم؟
فرمودند: سوره اذا زلزلت، اذا جاء نصرالله انا انزلناه فى ليلة قدر و قل هوالله احد را بخوان.
ثواب خواندن نماز شب
1. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: نماز شب بخوانيد كه روش پيامبر شما، عادت صالحان قبل از شما و از بين برنده بيماريهاى بدن شماست.
2. راوى مى گويد: شنيدم كه امام صادق عليه‌السلام فرمودند: ممكن است بنده اى شبانگاه از خواب برخيزد، در حالى كه (از شدت خواب آلودگى) چانه اش روى سينه اش افتاده و به چپ و راست مايل مى شود. در چنين حالى بدون اشك و ترديد خداوند به درهاى زمين و آسمان دستور مى دهد و آنها براى او گشوده مى گردند. سپس به فرشتگان مى گويد: به بنده من بنگريد كه به خاطر تقرب به من و به خاطر عملى كه آن را بر او واجب نكرده ام، چه سختيهايى را تحمل مى كند و اميدوار به سه چيز از جانب من مى باشد؛ گناهى كه آن را ببخشم ؛ توبه جديدى كه نصيب او سازم، يا روزى او را زياد كنم. من نيز شما فرشتگانم را گواه مى گيرم كه همه آنها را به او عطا نمودم.
3. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: نماز شب، چهره را نيكو، اخلاق را خوب، بدن را خوشبو، روزى را زياد، و قرض را ادا نموده، و غصه را از بين برده و چشم را جلا مى دهد.
4. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: ممكن است مردى دروغ بگويد و بدون ترديد به خاطر همين از رزق خود محروم مى شود.
عرض كردم: چگونه از رزق محروم مى شود؟
فرمودند: ابتدا از نماز شب محروم مى شود و هنگامى كه از نماز شب محروم شد، از روزى محروم مى شود.
ثواب خواندن نماز دو ركعت نماز و فهم آنچه در آن مى گويد
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه دو ركعت نماز بخواند در حالى كه بداند در آن چه مى گويد: در حالى كه سلام نماز را مى دهد كه بين او و خداوند گناهى نيست، مگر اين كه آن را براى او مى آمرزد.
ثواب نافله خواندن ساعت در ساعت غفلت
امام صادق عليه‌السلام از پدرش و او از پدرانش عليه‌السلام نقل نموده كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرموده اند: در ساعت غفلت، نماز نافله بخوانيد؛ گر چه دو ركعت ساده باشد؛ زيرا با اين كار به سراى كرامت (بهشت) مى رسيد.
كسى گفت: يا رسول الله، ساعت غفلت كدام است؟
فرمودند: بين مغرب و عشا.
ثواب يازده بار قل هو الله احد خواندن پس از نماز صبح
امام كاظم عليه‌السلام از پدرش عليه‌السلام از اميرالمؤمنين عليه‌السلام نقل نموده كه
ثواب تعقيبات نماز
1. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه نماز مغرب را بخوانيد، سپس ‍ تعقيبات نماز را بگوييد و تا زمانى كه دو ركعت نماز بخواند حرفى نزند، نمازش در دفتر فرشتگان مقرب نوشته مى شود و اگر چهار ركعت نماز بخواند، حج پاكيزه از گناهى بر او نوشته مى شود.
2. امام باقر عليه‌السلام از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله نقل مى كند كه فرمود: خداى متعال مى فرمايند: اى پسر آدم! بعد از بامداد و پس از شب ساعتى ذكر مرا بگو تا حاجتهاى مهم تو را بر آورده سازم.
ثواب جدا كردن زكات و قرار دادن آن در محل خود
1. امام كاظم عليه‌السلام فرمودند: كسى كه زكات مال خود را به طور كامل جدا كند و آن را در جاى خود قرار دهد، از او سوال نخواهد شد كه مالت را از كجا به دست آورده اى.
2. راوى گويد: از امام صادق عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: اموال خود را با زكات حفظ كنيد و بيمارانتان را با صدقه مداوا نماييد؛ زيرا هيچ مالى در خشكى و دريا از بين نرفته است، مگر به خاطر نپرداختن زكات.
ثواب حج و عمره
1. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: همانا بدون شك و ترديد خداوند، حاجى، خانواده و خويشان او و كسانى را كه او در باقيمانده ماه ذى حجه و ماههاى محرم، صفر و ربيع الاول و ده روز از ربيع الآخر براى آنان استغفار كند، مى آمرزد.
2. امام صادق عليه‌السلام از پدرانش عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا فرمودند: همانا هنگامى كه حاجى شروع به تهيه لوازم سفر مى كند، چيزى را بر نمى دارد، و نمى گذارد؛ مگر اين كه خداوند براى او ده حسنه نوشته، ده تا گناه او را پاك نموده و ده درجه او را بالا مى برد، و هنگامى كه سوار بر شتر خود مى شود، قدمى بر نمى دارد و نمى گذارد، مگر اين كه خداوند ماند اينها را براى او مى نويسد.
آنگاه كه خانه خدا را طواف كند، از گناهان خود خارج مى شود.
و زمانى كه سعى بين صفا و مروه را انجام دهد، از گناهان خود خارج مى شود.
و وقتى كه وقوف به عرفات كند، از گناهان خود خارج مى گردد.
و زمانى كه وقوف به مشعر را انجام دهد، از گناهان خود خارج مى شود.
و آنگاه كه رمى جمرات كند، از گناهان خود خارج مى شود.
و همين طور رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله چنين و چنان (بقيه اعمال حج را شمرد) كه همه آنها او را از گناهان بيرون مى برد.
سپس فرمودند: تو كجا مى توانى به آنچه حاجى مى رسد، برسى؟!
3. راوى مى گويد از امام صادق عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: هنگامى كه حاجى وارد مكه شد، خداوند عزوجل دو فرشته را وكيل مى كند كه براى او طواف، نماز و سعى اش را بنويسد و هنگامى كه در عرفه توقف كند، بر شانه راست او زده، و سپس مى گويد: گذشته ها گذشته است (گناهان گذشته بخشيده شد)؛ بنگر كه در آينده چگونه خواهى بود.
4. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هنگامى كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله به عرفات مى رفت، صحرانشينى در بيابان با او ملاقات كرد و گفت: اى رسول خدا! همانا براى انجام حج آمدم، ولى مانعى پيش آمد، من ثروتمند هستم، دستور بفرماييد، با مالم كارى انجام دهم كه به آنچه كه حاجى رسيده است، برسم.
رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله به كوفه ابوقيس نگاه نموده و فرمودند: بدون شك اگر به اندازه كوه ابوقيس طلاى سرخ داشتى و آن را در راه خداى خرج مى كردى، به آنچه كه حاجى رسيده است، نمى رسيدى.
5. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: حاجيها در بازگشت سه دسته هستند: عده اى از آتش نجات مى يابند، عده اى از گناهان خود خارج مى گردند؛ همانند روزى كه از مادر متولد شده اند؛ و عده اى خانواده و مالشان محفوظ مى ماند و اين كمترين بهره اى است كه حاجيها مى برند.
6. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: خداى تبارك و تعالى صد و بيست رحمت در اطراف كعبه دارد: شصت تاى آن براى طواف كنندگان، چهل تاى آن براى نمازگزاران و بيست تاى آن براى تماشاگران است.
7. راوى مى گويد از امام صادق عليه‌السلام پرسيدم: خداوند چه معامله اى با حاجيها مى كند؟
فرمودند: به خدا سوگند، همه آنها را بدون استثنا مى آمرزد.
ثواب ديدن حاجى و مصافحه با او
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه حاجى را ببيند و با او مصافحه كند، مانند كسى است كه استعلام حجر نموده باشد (حجرالاسود را لمس ‍ كرده يا بوسيده باشد).
ثواب روزه دار
1. امام صادق عليه‌السلام از پدرانش عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: روزه دار در عبادت خدا به سر مى برد، گرچه در رختخواب خوابيده باشد البته تا زمانى كه از مسلمانى غيبت نكند.
2. امام كاظم عليه‌السلام فرمودند: هنگام ظهر بخوابيد؛ همانا خداوند در خواب به روزه دار آب و غذا مى خوراند.
ثواب ناسزا شنيدن در حال روزه و گفتن من روزه دارم ؛ سلام عليك
1. امام صادق عليه‌السلام از پدرش عليه‌السلام نقل مى كند كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: بنده اى نيست كه روزه بگيرد و ناسزا بشنود و بگويد: من روزه دارم سلام عليك، مگر اين كه پروردگار متعال به فرشتگانش مى فرمايد: بنده ام، از شر بنده ام به روزه پناهنده شد و از آن كمك خواست، شما نيز او را از آتشم پناه داده و وارد بهشتم نماييد.
ثواب يك روز روزه در راه خداى عزوجل
رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه يك روز در راه خدا روزه بگيرد، مانند اين است كه يك سال روزه گرفته است.
ثواب يك روز روزه در گرما با تشنگى زياد
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هر كسى كه يك روز در گرما روزه بگيرد و تشنه شود، خداى عزوجل هزار فرشته را وكيل مى كند كه دست به صورت او بكشند و او را مژده دهند.
و زمانى كه افطار كند، خداى متعال مى فرمايد، چقدر خوشبو هستى. فرشتگانم! گواه باشيد كه من قطعا او را آمرزيدم.
ثواب به پايان بردن عمر با يك روز روزه مستحبى
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در پايان عمر آخرين عمل او يك روز روزه مستحبى باشد، وارد بهشت مى شود.
ثواب عطر زدن روزه دار در اول روز
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: روزه دارى كه در اول روز عطر بزند، عقلش را از دست نمى دهد.
ثواب روزه رجب
1. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: همانا نوح در روز اول رجب سوار كشتى شد و به همراهان خود دستور داد كه اين روز را روزه بگيرند.
و فرمود: هر كس اين روزه را روزه بگيرد، جهنم به اندازه دورى مسافت يك سال از او دور خواهد شد كسى كه هفت روز روزه بگيرد، درهاى هفتگانه جهنم بر وى بسته خواهد شد و كسى كه هشت روز روزه بگيرد، درهاى هشتگانه بهشت براى او باز مى شود و كسى كه پانزده روز روزه بگيرد، حاجتش داده خواهد شد و كسى كه بيشتر روزه بگيرد، خداى عزوجل ثواب بيشتر به او عنايت مى فرمايد.
2. امام كاظم عليه‌السلام فرمودند: رجب ماه بزرگى است كه خداوند حسنات را در آن دو برابر نموده و گناهان را در آن پاك مى كند. كسى كه يك روز از رجب را روزه بگيرد، جهنم به اندازه مسافت صد سال از او دور خواهد شد و كسى كه سه روز را روزه بگيرد، بهشت براى او واجب مى شود.
ثواب روزه شعبان
1. راوى مى گويد از امام صادق عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: كسى كه اولين روز شعبان را روزه بگيرد، حتما بهشت براى او لازم خواهد شد.
و كسى كه دو روز روزه بگيرد، خداوند در هر روز و شب در سراى دنيا به او نگاه مى نمايد و در بهشت نيز به اين نگاه ادامه مى دهد.
و كسى كه سه روز را روزه بگيرد، هر روز خداوند را در عرش بهشتيش ‍ زيارت خواهد نمود. (چون خداوند جسم نيست، شايد مراد ديدار خداوند با ديده دل يا ديدار اولياى او باشد)
2. امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: شعبان ماه من و رمضان ماه خدا و بهار آن فقر است، و خداوند عيد قربان را فقط براى سير شدن فقران شما از گوشت قرار داد، پس به آنها گوشت قربانى بدهيد.
3. امام باقر عليه‌السلام فرمودند: رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله شعبان و ماه رمضان را روزه مى گرفت و روزه (اين دو ماه را به يكديگر وصل مى نمودند ولى مردم را نهى مى كرد كه اين دو ماه را به يكديگر وصل نمايند و مى فرمودند: اين دو، دو ماه خداوند هستند و اين دو كفاره گناهان قبل و بعد از اين دو ماه است.
برترى ماه رمضان و ثواب روزه آن
1. امام باقر عليه‌السلام به جابر فرمودند: اى جابر! كسى كه به ماه رمضان برسد و روز آن را روزه گرفته، پاره اى از شبش را عبادت كندت فرج و زبان خود را حفظ كرده، چشمش را از حرام بپوشاند و از آزار مردم بپرهيزد، همانند روزى كه از مادر متولد شده است، گناهان بيرون مى رود.
جابر مى گويد: گفتم: فدايت گردم، چه حديث خوبى!
حضرت فرمودند: و چه شرط سختى!
2. امام باقر عليه‌السلام فرمودند: همانا هنگامى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله از عرفات بازگشته و رهسپار منى بود، وارد مسجد شد. مردم گرد او جمع شده و در باره ليلة القدر از او سوال كردند. حضرت در آنجا سخنرانى نموده و پس از ثناى الهى فرمودند: هر كدام از شما كه درباره شب قدر از آن من سوال كنيد، آن را از شما پنهان نمى كنم. چون همانان من نيز آن را نمى دانم. اى مردم! بدانيد همانا هر كسى با صلح و سلامت به ماه رمضان برسد و روزش را روزه گرفته، مقدارى از شبش را عبادت كند، مراقب نمازش باشد و به نماز جمعه اش و نماز عيد فطر برود، قطعا شب قدر را درك كرده و به جايزه پروردگار دست يافته است.
راوى مى گويد: امام صادق عليه‌السلام فرمودند: به خدا سوگند به جوايزى رسيده است كه مانند جوايز بندگان نيست.
3. امام باقر عليه‌السلام نقل مى كند كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله هنگاميكه ماه رمضان فرا رسيد؛ يعنى سه روز كه از شعبان باقى بود، به بلال فرمودند: در ميان مردم جار بزن.

هنگامى كه مردم جمع شدند، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله بالاى منبر رفته و خدا را حمد و ثنا گفته، سپس فرمودند: اى مردم! همانا اين ماه فرا رسيد؛ ماهى كه سرور اين ماههاست ؛ شبى در آن است كه از هزار ماه بهتر است، درهاى جهنم در آن بسته است و درهاى بهشت در آن گشوده مى گردد، كسى كه آن را درك كند و آمرزيده نشود، خداوند او را از خود دور كند؛ و كسى كه پدر و مادر خود را درك كند و آمرزيده نشود، خداوند او را از خود دور كند؛ و كسى كه من نزد او ذكر شوم و بر من صلوات نفرستد، خداوند عزوجل او را از خود دور مى كند.
4. امام باقر عليه‌السلام فرمودند: رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله در آخرين جمعه شعبان سخنرانى نموده و پس از حمد و ثناى خداوند فرمودند: اى مردم! نزديك است كه ماهى فرا برسد كه در آن شبى است كه بهتر از هزار ماه و آن ماه ماه رمضان است، خداوند روزه آن را واجب نموده و عبادت يك شب را با نمازى مستحب مانند عبادت هفتاد شب با نمازى مستحب در ساير ماهها قرار داده است. پاداش كسى را كه در اين ماه مبادرت به عمل خير و نيك مستحبى بنمايد، مانند پاداش كسى قرار داده است كه واجبى از واجبات خداى عزوجل را به جا آورد، و كسى كه واجبى از واجبات خداوند را به جا آورد، مانند كسى است كه هفتاد واجب را در ساير ماهها به جا آورد و آن ماه صبر است. و همانا ثواب صبر بهشت است و آن ماه مواسات است. و آن ماهى است كه خداوند در آن رزق مؤ منين را افزايش ‍ مى دهد. كسى كه به مومن روزه دارى در آن افطار بدهد، به خاطر اين عمل پاداش آزادى يك بنده و آمرزش گناهان گذشته اش را خواهد داشت.
عرضه داشتند: اى رسول خدا! همه ما توانايى افطارى دادن به روزه دار را نداريم.
آن حضرت عليه‌السلام فرمودند: همانا خداوند كريم است، به كسى هم كه جز بر مقدارى شير مخلوط با آن كه روزه دارى به آن افطار كند يا آب گوارايى يا چند دانه خرماى ريز توانايى ندارد و نمى تواند بيش از اين بدهد، نيز اين ثواب را عنايت مى فرمايند. و كسى كه در آن بر بنده خود آسان گيرد، خداى عزوجل نيز در حساب از او آسان گيرد.
و آن شهرى است كه اولش رحمت، وسطش آمرزش و آخرش اجابت و آزادى از آتش است. و در آن شما از چهار چيز بى نيازى نيستند: دو چيز كه خداوند را با آن راضى مى كنيد، و دو چيز است كه شما به هيچ وجه از آن بى نياز نيستند.
دو چيزى كه خداوند را با آن راضى مى كنيد، گواهى به اين است كه هيچ خدايى جز خداى يگانه نيست و همانا من رسول خداوند هستم. دو چيزى كه شما به هيچ وجه از آن بى نياز نيستيد، اين است كه حاجتهاى خود و بهشت را از خداوند خواسته، از خدا عافيت (تندرستى) را بخواهيد و از جهنم به او پناه ببريد.
ثواب روزه دهه اول ذى حجه
1. راوى مى گويد: همانا جوانى اهل غنا بود و هنگامى كه ماه شب اول ذى حجه را مى ديد، روزه مى گرفت، خبر به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله رسيد. شخصى را از پى او فرستاد، او را طلبيد و از او پرسيد: چرا اين روزه را روزه مى گيرى؟
عرض كرد: پدر و مادرم فداى تو باد اى رسول خدا! اين روزها روزهاى مشعر و ايام حج است. خداوند مرا در دعاهاى آنان شريك نمايد.
آن حضرت عليه‌السلام فرمودند: همانا در مقابل هر روز روزه اى كه مى گيرى، ثوابى برابر با ثواب آزاد كردن صد بنده و قربانى صد شتر و دادن صد اسب كه در راه خدا بر آن بر نهند، براى تو خواهد بود و هنگامى كه روز ترويه روز هشتم ذى حجه فرا رسد، ثوابى برابر با آزاد كردن هزار بنده و قربانى هزار شتر و دادن هزار اسب كه در راه خدا بر آن بار نهند، خواهى داشت. و هنگامى كه روز عرفه فرا رسد، ثوابى برابر با آزاد كردن دوهزار بنده و قربانى دو هزار شتر و دادن دو هزار اسب كه در راه خدا بر آن بر نهند، خواهى داشت. و نيز كفاره گناهان شصت سال قبل و شصت سال بعد از آن خواهد بود.
ثواب روزه روز غدير خم
1. راوى مى گويد: به امام صادق عليه‌السلام عرض كردند: آيا مومنين غير از دو عيد فطر و قربان و جمعه عيد ديگرى دارند؟
فرمود: بله. عيدى بزرگتر از اين دارند، روزى كه اميرالمؤمنين عليه‌السلام معين شد و رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله ولايت او را در غدير خم بر گردن مردان و زنان نهاد.
عرض كردم: اين عيد چه روزى است؟
فرمود: روزها از پى يكديگر مى آيند.
آنگاه فرمودند: روز هجدهم ذيحجه. عمل در اين روز برابر با عمل در هشتاد ماه است. ذكر خداى عزوجل، صلوات فراوان بر پيامبر و وسعت دادن به مخارج خانواده در اين روز نيكوست.
2. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: روزه روزه غدير خم كفاره گناهان شصت سال است.
ثواب عبادت مستحبى؛ شب عيد
1. راوى مى گويد: كه پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله از جبرئيل و او از اسرافيل نقل مى كند كه خداى متعال فرمودند: كسى كه در شب عيد فطر ده ركعت نماز بخواند و در هر ركعت فاتحة الكتاب را يك مرتبه و قل هو الله احد را ده مرتبه بخواند و در ركوع و سجده خود بگويد؛سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اكبر و بين هر دو ركعت نيز سلام بدهد (ده ركعت نماز را دو ركعت بخواند) و پس از نماز هزار بار استغفر الله و اتوب اليه بگويد، سپس سجده كرده و در سجده بگويد:يا حى يا قيوم يا ذالجلال و الاكرام يا رحمن الدنيا و الآخرة و رحيمها و يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا اله الاولين و الآخرين اغفرلى ذنوبى و تقبل صومى و صلاتى و قيامى، سوگند به كسى كه مرا به حق به پيامبرى برانگيخت، سرش را از سجده بر نمى دارد، مگر اين كه آمرزيده شده و ماه رمضان از او پذيرفته مى شود. و از گناهانش مى گذرند، گر چه هفتاد گناه مرتكب شده باشد كه هر كدام از آن گناهان بزرگتر از گناهان همه بندگان باشد.
گفتم: اى جبرييل آيا ماه رمضان فقط از او پذيرفته مى شود يا از جميع بندگان در همه جاى دنيا؟
گفت: سوگند به كسى كه تو را به حق به پيامبرى برانگيخت همانان به خاطر كرامت او نزد خدا و مقام بزرگش از او، از آنان و از همه يكتا پرستان در بين مشرق و مغرب عالم، نماز و روزه آنان را پذيرفته، گناهان آنها را آمرزيده و دعاهايشان را مستجاب مى نمايد؛ پس از آن كه آنان او را اجابت نمودند. سوگند به كسى كه تو را به حق به پيامبر برانگيخت، اى محمد! كسى كه نماز را بخواند و با اين استغفار مغفرت جويد، خداوند نماز، روزه و عبادت او را پذيرفته و آمرزيده شده و دعايش را مستجاب مى شود؛ زيرا خداى عزوجل در كتاب خود فرموده است: از پروردگار خود آمرزش بخواهيد و از گناه توبه كنيد 2 و فرموده است: و كسانى كه هنگامى كه كار زشتى انجام مى دهند يا بر خويش ستم مى كنند، خدا را ياد كرده و براى گناهاش آمرزش ‍ خواهند. و چه كسى جز خداوند گناهان را مى آمرزد! 3 و فرموده است: از خداوند آمرزش بخواهيد كه همانا خداوند بخشنده و مهربان است 4 و فرموده است: از او آمرزش بخواهيد كه او آمرزنده است 5 اين نماز هديه اى است كه مخصوص من و مردان و زنان امت من مى باشد و به هيچ پيامبرى از پيامبران قبل از من ياد ديگرى، داده نشده است.
ثواب شب زنده دارى
رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه شب عيد و شب نيمه شعبان را زنده بدارد، در روزى كه دلها مى ميرند، دل او نخواهد مرد.
ثوب روزه روز بيست و پنجم ذى قعده
راوى مى گويد: در نوجوانى شبى با پدرم در شب بيست و پنجم ذى قعده نزد امام رضا عليه‌السلام شام خورديم. آن حضرت عليه‌السلام فرمودند: شب بيست و پنجم ذى قعده، حضرت ابراهيم عليه‌السلام و عيسى بن مريم عليه‌السلام در آن متولد شده اند. در اين شب زمين از زير كعبه گسترده گرديده است و خصوصيت ديگرى نيز دارد كه كسى آن را ذكر نكرده است. كسى كه اين روز را روزه بگيرد، مانند كسى است كه شصت ماه روزه گرفته باشد.
ثواب افطار كردن با آب
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: افطار كردن با آب، گناهن دل را مى شويد.
ثواب روزه سه روز در ماه: پنجشنبه اول، چهارشنبه وسط و پنج شنبه آخر
1. امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايد كه اميرالمؤمنين عليه‌السلام فرمودند: روزه ماه صب (ماه رمضان) و سه روز در هر ماه وسوسه سينه ها را از بين مى برد.
و روزه سه روز در هر ماه روزه روزگار است ؛ زيرا همانا خداى عزوجل در كتاب مى فرمايد: كسى كه حسنه اى انجام دهد، پاداش ده برابر آن خواهد داشت. 6
2. راوى مى گويد از امام صادق عليه‌السلام پرسيدم: سنت در روزه چگونه است؟
فرمودند: سه روز در هر ماه: پنج شنبه در دهه اول، چهارشنبه در دهه دوم و پنج شنبه در دهه آخر.
عرض كردم: اين تمام سنت در مورد روزه است؟
فرمودند: بله.
ثواب يك درهم صدقه به جاى يك روز روزه براى كسى كه نمى تواند در هر ماه سهروز روزه را بگيرد
راوى مى گويد به امام صادق عليه‌السلام عرض كردم: همانا روزه سه روز در هر ماه برايم سخت شده است. آيا اگر به جاى هر روز درهمى صدقه بدهم كافى نيست؟
فرمودند: يك درهم صدقه بهتر از يك روز روزه است.
ثواب افطار كردن در منزل برادر مؤ من
امام صادق ع فرمودند: كسى كه روزه باشد و بر برادر مومن خود وارد شود و نزد او افطار نمايد و به او نگويد تا بر او منت گذارد، خداوند روزه يك سال را براى او مى نويسد.
ثواب افطار كردن در منزل برادر مؤ من
1. امام باقر عليه‌السلام از پدران بزرگوار خود نقل نموده است كه امام حسين عليه‌السلام از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله پرسيد: پدرم! كسى كه ما را زيارت كند چه پاداشى دارد؟
آن حضرت عليه‌السلام فرمود: كسى كه مرا در زندگى و يا پس از مرگ زيارت نمايد و كسى كه پدرت را در زندگى يا پس از مرگ زيارت نمايد و كسى كه برادرت را در زندگى يا پس از مرگ زيارت نمايد و كسى كه تو را در زندگى يا پس از مرگ زيارت نمايد، سزاوار است بر من كه در روز قيامت از او را زيارت كنم، او را از گناهانش رهايى بخشيده و وارد بهشت كنم.
ثواب گريه براى شهادت امام حسين عليه‌السلام و...
امام باقر عليه‌السلام نقل مى نمايد كه امام زين العابدين عليه‌السلام فرمودند: هر مومنى كه براى قتل امام حسين عليه‌السلام اشكهايش جارى شود و بر رخسارش بريزد خداى تعالى او را در بالا خانه هايى مى دهد كه كه سالها در آن سكونت نمايد. و هر مومن به خاطر آزارهايى كه از دشمن ما در اين دنيا به ما رسيده است، اشكش بر رخسارش بريزد، خداوند او را در بهشت در جايگاه صدق جاى دهد. و هر مومنى كه در راه ما آزار ببيند و به خاطر آزارى كه در ما ديده است دلش به درد مى آيد، چشمانش بگريد و اشك بر رخسارش بريزد، خداوند آزار را از چهره اش دور گردانيده و در روز قيامت او را از خشم خود و آتش ايمن مى گرداند.
ثواب شعر خواندن درباره امام حسين عليه‌السلام، گريه كردن، گرياندن و....
1. راوى مى گويد امام صادق عليه‌السلام به من فرمودند: اى ابوهارون! درباره امام حسين عليه‌السلام شعرى بخوان. من نيز خواندم. به من فرمودند: آن طور بخوان كه مى خوانند. يعنى با رقت.
من نيز خواندم:
امرر على جدت الحسين
فقل لاعظمه الزكيه
حضرت عليه‌السلام گريستند آنگاه فرمودند: بيشتر بخوان من نيز قصيده ديگرى خواندم. باز حضرت عليه‌السلام گريستند و صداى گريه (زنان) را از پشت پرده نيز شنيدم.
در پايان حضرت فرمودند: اى اباهارون! كسى كه درباره امام حسين عليه‌السلام شعرى بگويد، گريه كند و ده نفر را بگرياند، براى همه آنها بهشت را مى نويسند. و كسى كه درباره امام حسين عليه‌السلام شعرى بخواند و گريه كند و پنج نفر را بگرياند، براى آنان بهشت را مى نويسند. و كسى كه درباره امام حسين عليه‌السلام شعرى بگويد كه و گريه كند و يك نفر را بگرياند، براى آنان بهشت را مى نويسند. و كسى كه امام حسين عليه‌السلام را نزد او ياد كنند و از چشمان او به اندازه پر مگسى اشك خارج شود، ثواب او به عهده خداى عزوجل بوده و براى او كمتر از بهشت راضى نمى شود.
ثواب زيارت امام حسين عليه‌السلام
1. امام رضا عليه‌السلام فرمودند: كسى كه قبر امام حسين عليه‌السلام را در كنار روز فرات زيارت نمايد، مانند كسى است كه خداوند را در بالاى عرشش زيارت نموده است.
2. راوى مى گويد به امام صادق عليه‌السلام عرض كردم: مردم نقل مى كنند كسى كه قبر امام حسين عليه‌السلام را زيارت كند، مانند اين است كه حج عمره به جا آورده است.
حضرت عليه‌السلام فرمودند: به خدا سوگند كسى كه با شناخت حقش او را زيارت نمايد، خداوند حتما گناهان او را از اول تا آخر مى آمرزد.
3. راوى مى گويد در حضور من از امام صادق عليه‌السلام پرسيد: كسى كه قبر امام حسين عليه‌السلام را زيارت نمايد، چه ثواب دارد؟
فرمودند: همانا خداوند بر سر قبر امام حسين عليه‌السلام چهار هزار فرشته
ژوليده موى غبار آلوده گمارده است كه تا روز قيامت براى او گريه كنند.
به او عرض كردم: پدر و مادرم فداى تو باد! از پدرت روايت شده است كه ثواب زيارتش مثل ثواب حج است.
فرمودند: بله، يك حج و يك عمره (و همين طور شمردند) تا ثواب آن را به حج و ده عمره رسانيدند.
4. امام باقر عليه‌السلام فرمودند: ولايت ما بر همه شهرها عرضه شد ولى هيچ كدام مانند اهل كوفه آن را قبول نكردند و اين بدين جهت است كه قبر اميرالمؤمنين عليه‌السلام در آن است. و نزديك آن قبر ديگرى است. يعنى قبر امام حسين عليه‌السلام - و هيچ زيارت كننده اى به زيارت او نمى آيد و در كنار او دو ركعت يا چهار ركعت نماز نمى خواند و آنگاه از خداوند حاجات خود را نمى خواهد، مگر اين كه خداوند حاجتش را برآورده سازد.
و همانا محققا هر روز هزار فرشته گرداگرد او را مى گيرند.
5. بشير دهان مى گويد: به امام صادق عليه‌السلام عرض كردم: اى بسا كه توفيق حج نمى يابم و روز عرفه به زيارت امام حسن عليه‌السلام مى روم.
فرمودند: كار خوبى مى كنى اى بشير! هر مؤ منى كه با شناخت حق امام حسين عليه‌السلام در غير روز عيد به زيارت قبر او برود، براى او بيست حج و بيست عمره بدون گناه و مقبول و بيست جنگ همراه با پيامبر مرسل فرستاده شده يا امام عادل نوشته مى شود. و كسى كه در روز عيد به زيارت او برود، صد حج و صد عمره و صد جنگ همراه با پيامبر مرسل يا امام عادل براى او نوشته مى شود. كسى كه در روز عرفه با شناخت حق او به زيارتش برود، هزار حج و هزار عمره مقبول و هزار جنگ همراه پيامبر مرسل يا امام عادل براى او نوشته مى شود.
عرض كردم: من چگونه مى توانم به ثوابى همانند ثواب وقوف در عرفات برسم؟
آن حضرت با شنيدن اين سخن به گونه اى به من نگريستند كه گويا خشمگين شدند. آنگاه فرمودند: اى بشير! همانا مومن، هنگامى كه در روز عرفه با زيارت قبر امام حسين عليه‌السلام برود و در فرات غسل كند و آنگاه به طرف قبر مطهر آن حضرت عليه‌السلام برود، در مقابل هر گامى كه بر مى دارد، يك حج با مناسكش براى او نوشته مى شود....
6. حسين بن ثوير مى گويد: امام صادق عليه‌السلام فرمودند: اى حسين! كسى كه به قصد زيارت مرقد امام حسين عليه‌السلام از منزل خود خارج شود، اگر پياده باشد خداوند در مقابل هر گامى براى او حسنه اى نوشته و گناهى را از او پاك مى كند و اگر سوار باشد، خداوند به عدد هر قدمى كه مركبش بر مى دارد، و مى گذارد، حسنه اى براى او نوشته است و گناهى را از او پاك مى نمايد و تا زمانى كه به كربلا برسد.
و در اين هنگام خداوند او را از رستگاران و حاجت داده شدگان مى نويسد.
و هنگامى كه اعمالش را انجام داد، خداوند او را از پيروز شدگان مى نويسد.
و زمانى كه خواست برگردد، فرشته اى پيش او آمده و به او مى گويد: همانا رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله سلام تو را رسانيده و مى فرمايد: عملت را از نوع شروع كن كه محققا خداوند گذشته ات را آمرزيد.

7. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: همانا خداوند عزوجل فرشتگانى را بر قبر امام حسين عليه‌السلام گمارده است و هنگامى كه مردى بخواهد به زيارت او برود، خداوند گناهان او را به آن شكل محو مى كند، و زمانى كه گام ديگرى بردارد، حسناتش را دو چندان مى نمايد و پيوسته حسناتش دو چندان مى گردد تا زمانى كه حسناتش او را بهشتى نمايند. آنها گرداگرد او را گرفته و او را پاك و طاهر مى نمايند و فرشتگان آسمان را ندا مى كنند: زوار قبر حبيب حبيبان خدا را پاك نماييد.
هنگامى كه غسل كردند، حضرت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله آنان را ندا مى دهد: اى مهمانان خداوند! مژده بدهيد با من در بهشت.
آنگاه اميرالمؤمنين على عليه‌السلام آنها را ندا مى دهد؛ من ضامن برآورده شدن حاجات شما و دور نمودن بلا از شما و آخرت هستم.
آنگاه آن فرشتگان از چپ و راست آنان را احاطه مى نمايند تا به خانه هايشان برگردند.
8. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه با شناخت حق امام حسين عليه‌السلام به زيارت قبر او برود، مانند كسى است كه صد بار با پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله حج به جا آورده است.
9- امام صادق عليه‌السلام فرمودن: كسى كه قبر امام حسين عليه‌السلام را زيارت كند، خداوند براى او هضتاد حج بدون گناه مى نويسد.
10. راوى مى گويد: شنيدم كه امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هيچكدام از مخلوقات خداوند بيشتر از فرشتگان نيستند.
همانا و محققا در هر شب هفتاد هزار فرشته از آسمان پايين آمده و تمامى شب خانه كعبه را طواف مى كنند و هنگام طلوع فجر بر سر قبر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله آمده و بر او سلام مى كنند. آنگاه سر قبر اميرالمؤمنين آمده و بر او سلام مى كنند. آنگاه بر سر قبر حسين عليه‌السلام آمده و بر او سلام مى كند. آنگاه قبل از طلوع خورشيد به سوى آسمان باز مى گردند. سپس ‍ فرشتگان روز كه هفتاد هزار فرشته هستند، پايين آمده و تمامى روز خانه كعبه را طواف مى كنند، و هنگامى كه غروب آفتاب نزديك شد، سر قبر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله آمده و به او سلام مى كنند. آنگاه سر قبر امام حسين آمده و به او سلام مى كند و سپس بر سر قبر امام حسن عليه‌السلام آمده و بر او سلام مى كنند. آنگاه بر سر قبر امام حسين عليه‌السلام آمده و بر او سلام مى كنند. آنگاه قبل از غروب خورشيد به آسمان باز مى گردند.
ثواب زيارت قبور ائمه عليه‌السلام
1. راوى مى گويد خدمت امام رضا عليه‌السلام عرض كردم: كسى كه قبر يكى از امامان عليه‌السلام را زيارت نمايد چه ثوابى دارد؟ فرمودند: ثواب زيارت قبر امام حسين عليه‌السلام را دارد. عرض كردم: كسى كه قبر امام كاظم عليه‌السلام را زيارت نمايد، چه ثوابى دارد؟ فرمودند: ثواب زيارت قبر امام حسين عليه‌السلام را دارد.
2. راوى گويد خدمت امام جواد عليه‌السلام عرض كردم: كسى كه قبر امام رضا عليه‌السلام را زيارت كند چه ثوابى دارد؟
فرمودند: به خدا سوگند پاداش او بهشت است.
3. راوى گويد: در نامه امام رضا عليه‌السلام چنين آمده بود: به شيعيان من بگوييد كه زيارت من نزد خداوند برابر با هزار حج است. راوى مى گويد: به امام جواد عليه‌السلام عرض كردم: هزار حج؟! فرمودند: آرى به خدا سوگند! و براى كسى كه او را با شناخت حقش زيارت نمايد، برابر با يك هزار هزار حج است.
ثواب زيارت زيارت حضرت معصومه عليه‌السلام در قم
راوى مى گويد: از امام رضا عليه‌السلام پرسيدم: كسى كه فاطمه دختر امام كاظم عليه‌السلام را زيارت كند چه ثوابى دارد؟
فرمود: كسى كه او را زيارت كند، بهشت از آن اوست.
ثواب زيارت حضرت عبدالعظيم عليه‌السلام در رى
راوى مى گويد يكى از اهالى رى كه به ديدن امام هادى عليه‌السلام رفته بود گفت: به ديدن امام هادى عليه‌السلام رفتم: آن حضرت فرمودند: از كجا مى آيى؟
عرض كردم از زيارت امام حسين عليه‌السلام.
فرمودند: بدان كه همانا از اگر قبر عبدالعظيم را كه پيش خودتان است زيارت كرده بودى، محققا مانند اين بود كه امام حسين عليه‌السلام را زيارت كرده اى.
ثواب نيكى به دوستان صالح اهل بيت و...
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه نتواند به ما نيكى كند و به دوستان صالح ما نيكى كند، ثواب نيكى به ما براى او نوشته مى شود.
و كسى كه نتواند ما را زيارت كند و دوستان صالح ما را زيارت نمايد، ثواب زيارت ما براى او نوشته مى شود.
ثواب اهل قرآن
امام صادق عليه‌السلام از پدرش نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: اهل قرت آن بالاترين درجات را پس از پيامبران و رسولان دارند. بنابراين، اهل قرآن را ضعيف و حقوق آنها را كم نشماريد؛ زيرا آنان نزد خداوند مقام ارجمندى دارند.
ثواب ختم قرآن در مكه
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در مكه از يك جعمه تا جمعه ديگر يا كمتر يا بيشتر از اين قرآن را ختم نمايد و در روز جمعه قرائت قرآن را به پايان برساند، خداوند تمام پاداشها و حسناتى را كه از اولين جمعه دنيا تا آخرين جمعه آن هست، براى او خواهد نوشت.
اگر در غير جمعه قرائت قرآن را به پايان برسان، باز هم همين طور است.
ثواب فراگيرى قرآن به سختى يا به آسانى
راوى مى گويد: شنيدم كه از امام صادق عليه‌السلام كه فرمودند: كسى كه قرآن را به سختى ياد بگيرد، دو پاداش دارد و كسى كه قرآن را به آسانى ياد بگيرد همراه با نيكوكاران مى باشد.
ثواب قرآن خواندن جوان مؤ من
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: جوان مومنى كه قرآن بخواند، قرآن را با گوشت و خونش مخلوط مى شود و عامل همنشينى او با فرشتگان بزرگوار وحى كه هرگز مرتكب گناهى نشده اند خواهد شد، و در روز قيامت نيز قرآن مانعى براى او در مقابل آتش خواهد بود.
قرآن در آن روز (خطاب به خداوند) مى گويد: هر عمل كننده اى به پاداش ‍ عمل خواهد رسيد، جز عمل كنندگان به من. پس بهترين عطاياى خود را به او عنايت فرما.
خداوند عزوجل نيز در دو لباس بهشتى به او مى پوشاند و بر سرش تاج كرامت مى گذارد. آنگاه خطاب به قرآن مى فرمايد: آيا راضى شدى؟
قرآن مى گويد: من بهتر از اين را براى او مى خواستم.
خداوند در امان بودن را به دست راست و جاودانگى در بهشت را به دست چپش مى دهد. سپس وارد بهشت مى شود. در بهشت به او مى گويند: يك آيه بخوان و يك درجه بالا برو.
آنگاه به قرآن خطاب مى شود: به آرزويت رسيدى و راضى شدى؟
قرآن مى گويد: خداوندا! بله.
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه خير قرآن بخواند و آن را حفظ نمايد، خداوند دو بار اين ثواب را به او مى دهد.
ثواب خواندن صد آيه تا پانصد آيه در نماز
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در نماز شب صد آيه بخواند، خداوند نماز يك شب را براى او مى نويسد، و كسى كه دويست آيه را شب هنگام، ولى در غير نماز شب بخواند، خداوند براى او در لوح، قنطارى را از حسنانت مى نويسد كه هر قنطارى هزار و دويست اوقيه و هر اوقيه اى بزرگتر از كوه احد است.
ثواب حافظه قرآن و عمل كننده به آن
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: حافظ قرآن و عمل كننده به آن، همنشين فرشتگان بزرگوار وحى است كه پاكيزه از گناه مى باشند.
ثواب قارى از روى آن
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه قرآن بخواند، بى نياز است، و پس ‍ از خواندن قرآن فقرى نيست. و اگر قرآن نخواند، به هيچ وجه بى نياز نيست.
ثواب خواندن قرآن از روى آن
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه از روى قرآن، آن را بخواند، چشمش تقويت خواهد شد، و اگر چه پدر و مادرش كافر باشند، عذاب آنها كمتر مى شود.
ثواب بودن قرآن در خانه
امام صادق عليه‌السلام از پدرش عليه‌السلام نقل نموده كه فرمودند: دوستت دارم در خانه قرآن باشد تا خداوند به خاطر آن شيطان را طرد كند.
ثواب خواندن ده تا هزار آيه در شب
امام باقر ع نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه در شب ده آيه بخواند، از غافلين نوشته نمى شود.
و كسى كه پنجاه آيه بخواند، از دگر گويندگان نوشته مى شود.
و كسى كه دويست آيه بخواند. از نماز خاشعين نوشته مى شود. و كسى كه سيصد آيه بخواند، از رستگاران نوشته مى شود. و كسى كه پانصد آيه بخواند، از كوشش كنندگان نوشته مى شود. و كسى كه هزار آيه را بخواند، از يك قنطار براى او نوشته مى شود. كه هر قنطارى پانصد هزار مثقال طلاست. هر مثقال بيست و چهار قيراط است و كوچكترين قيراط به اندازه كوه احد و بزرگترين آن به اندازه وسعت ما بين زمين و آسمان است.
ثواب قرائت سوره حمد
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: اسم اعظم خداوند در سوره حمد است.
ثواب قرائت سوره بقره و آل عمران
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره بقره و آل عمران را بخواند، اين دو در روز قيامت مانند دو پاره ابر يا دو سايبان بر سر او سايه مى اندازند. ثواب خواندن آية الكرسى هنگام خواب و پس از هر نماز
راوى مى گويد: از امام رضا عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: كسى كه به هنگام خواب آيت الكرسى بخواند، انشاء الله از فلج شدن ترسى نخواهد داشت. و كس كه آن را پس از هر نمازى بخواند، هيچ گزنده زهردارى به او آسيب نخواهد رساند.
ثواب قرائت سوره نساء در هر جمعه
اميرالمؤمنين عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در هر جمعه سوره نساء را بخواند، از فشار قبر ايمن خواهد بود.
ثواب قرائت سوره مائده
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه هر پنجشنبه سوره مائده را قرائت كند، ايمانش لبسا ظلم نپوشيده و هيچ گاه شرك نخواهد ورزيد.
ثواب قرائت سوره انعمام
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: سوره انعام يك جا نازل شده و در حال نزول هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه مى كردند تا بر حضرت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله نازل شد. پس آن را بزرگ بدانيد و تكريم نماييد. و اگر مردم مى دانستند در آن چيست، آن را ترك نمى كردند.
ثواب قرائت سوره اعراف
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره اعراف را در هر ماه بخواند، در روز قيامت از كسانى خواهد بود كه هيچ ترس و اندهى ندارد. و اگر در هر جمعه آن را قرائت نمايد، از كسانى خواهد بود كه در روز قيامت مورد محاسبه قرار نمى گيرند. و آگاه باشيد كه يكى ز محكمات قرآن در اين سوره اين است. و همانا در روز قيامت براى هر كسى كه آن را خوانده باشد، گواهى مى دهد.
ثواب قرائت سوره انفال و توبه
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در هر ماه سوره انفال و توبه را بخواند، هيچگاه گرفتار هيچ نوع نفاقى نخواهد شد و از شيعيان اميرالمومنين عليه‌السلام خواهد بود.
ثواب قرائت سوره يونس
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه هر دو ماه يا سه ماه يك بار سوره يونس را بخواند، نمى ترسد كه از جاهلان باشد و در روز قيامت از مقربين خواهد بود.
ثواب قرائت سوره هود
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در هر جمعه سوره هود را بخواند، خداى عزوجل در روز قيامت او را در گروه پيامبران برمى انگيزد و در آن روز او را بى گناه خواهند دانست.
ثواب قرائت سوره يوسف
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره يوسف را در هر شب يا روز بخواند، خداى متعال او را در روز قيامت در حالى بر مى انگيزد كه مانند، يوسف زيباست و در روز قيامت هيچ ترسى به او نخواهد رسيد و از بهترين بندگا صالح خداوند خواهد بود. و نيز فرمودند: اين سوره در تورات نيز آمده است.
ثواب قرائت سوره رعد
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره رعد را زياد قرائت نمايد، هيچگاه خداوند او را گرفتار صاعقه نخواهد نمود؛ گر چه دشمن اهل بيت عليه‌السلام باشد. و اگر مومن باشد، بدون حساب او را وارد بهشت خواهد نمود و شفاعت او در مورد همه خاندان و برادرانش كه آنها را مى شناسد، پذيرفته مى شود.
ثواب قرائت سوره ابراهيم و حجر
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در هر جمعه سوره ابراهيم و حجر را در دو ركعت با هم بخواند، 7 هيچ گاه دچار فقر، ديوانگى و مصيبت نخواهد شد.
ثواب قرائت سوره نحل
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در هر ماه سوره نحل را بخواند، از جريمه دادن و هفتاد بلا كه كوچكترين آن ديوانگى، جذام و پيسى است، محفوظ خواهد بود. و مسكن او در جنت عدن كه وسط بهشت است خواهد مرد.
ثواب قرائت سوره بنى اسرائيل
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره بنى اسرائيل را در هر شب جمع زيارت كند، تا قائم آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله را درك نكند و از اصحاب او نباشد، نخواهد مرد.
ثواب قرائت سوره كهف
1. اميرالمومنين عليه‌السلام فرمودند: هيچ بنده اى آيه قل انما ان بشر مثلكم.... را نمى خواند، مگر اين كه نورى خواهد داشت از خوابگاه خود تا كعبه و اگر از اهل مكه باشد نور او را تا بيت المقدس خواهد بود.
2. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره كهف را در هر جمعه بخواند، نمى ميرد، مگر شهيد و خداوند او را با شهدا بر مى انگيزاند و در روز قيامت همراه با شهدا خواهد بود.
ثواب قرائت سوره مريم
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه بر خواندن سوره مريم مداومت نمايد، تا زمانى كه از لحاظ جانى و مال و فرزندان به بى نيازى نرسد، نخواهد مرد و در آخرت از ياران حضرت عيسى عليه‌السلام خواهد بود و نيز در آخرت مانند دارايى سليمان در دنيا را به او خواهند داد.
ثواب قرائت سوره طه
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: خواندن سوره طه را ترك نكنيد. زيرا خدوند آن سوره و كسى را كه آن را تلاوت كند، دوست مى دارد. كسى كه بر قرائت آن مداومت نمايد، خداوند در روز قيامت نامه عملش را به دست راستش خواهد داد ؛ درباره كارهاى او در زمان مسلمانيش محاسبه نخواهد شد و در آخرت آن قدر پاداش به او مى دهند، كه راضى مى شود.
ثواب قرائت سوره انبياء
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه به خاطر علاقه به سوره انبياء، آن را تلاوت نمايد، مانند كسى خواهد بود كه در بهشتهاى ناز و نعمت با همه پيامبران همنشين است. و در طول زندگانى خود در چشم مردم شخص ‍ متشخصى خواهد بود

ثواب قرائت سوره حج
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه هر سه روز يك بار سوره حج را تلاوت نمايد، يك سال نمى گذرد كه به حج برود. و اگر در سفر حج بميرد، وارد بهشت مى شود. عرض كردم: اگر از مخالفين (سنى) باشد چطور؟ فرمودند: از عذابش كاسته مى شود.
ثاب قرائت سوره مومنين
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره مؤ منين را قرائت نمايد، خداوند او را تا آخر عمر سعادتمند مى نمايد. و اگر بر قرائت آن در هر جمعه مداومت نمايد، منزل او در فردوس اعلى (بهشت برتر) همراه با پيامبران و رسولان خواهد بود.
ثواب قرائت سوره نور
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: با تلاوت سوره نور مال و عفت خود و زنانتان را حفظ كنيد. زيرا هر كسى كه هر روز يا هر شب بر قرائت آن مداومت نمايد، تا زمان مرگش هيچ يك از افراد خاندانش زنا نخواهد كرد؛ و هنگامى كه بميرد، هفتاد هزار فرشته او را تا قبرش تشييع مى نمايند، و تمامى اين فرشتگان تا زمان ورود او به قبر براى او دعا و از خدا برايش ‍ آمرزش مى خواهند.
ثواب قرائت سوره فرقان
امام كاظم عليه‌السلام به ابن عمار فرمودند: اى ابن عمار! تلاوت سوره تبارك الذى نزل الفرقان على عبده را ترك نكن. زيرا همانا هر كسى كه هر شب آن را بخواند، خداوند هيچ گاه او را عذاب ننموده، او را مورد محاسبه قرار نداده و در منزل او در فردوس اعلى (بهشت برتر) خواهد بود.
ثواب قرائت سوره نمل، شعرا و قصص
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره هاى طواسين (سه سوره نمل، شعرا، و قصص) را در شب جمعه بخواند، از دوستان خدا و در پناه او امان نخواهد بود؛ هيچگاه دچار فلاكت نخواهد شد، در آخرت به اندازه رضايت و حتى بالاتر از رضاى او از بهشت به او خواهند داد؛ و خداوند صد همسر از حوالعين به او عطا مى نمايد.
ثواب قرائت سوره عنكبوت و روم
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: اى ابامحمد! به خدا سوگند كه كسى در شب بيست و سوم ماه رمضان سوره هاى عنكبوت و روم را بخواند، اهل بهشت خواهد بود و هيچ كسى را از آن استثنا نمى كنم. و خداوند براى اين سوگند گناهى بر من نخواهد داشت. و اين دو سوره نزد خداوند منزلت زيادى دارند.
ثواب قرائت سوره لقمان
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره لقمان را در هر شب بخواند، خداوند در آن شب فرشتگانى را بر او مى گمارد كه تا صبح او را از شيطان و لشكريان او حفظ نمايد. و اگر در روز آن را تلاوت كند، تا شب او را از شيطان و لشكرياش حفظ مى نمايد.
ثواب قرائت سوره سجده
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در هر جمعه سوره سجده را بخواند، خداوند نامه عملش را به دست راستش داده و كارهايش را مورد محاسبه قرار نمى دهد؛ و از همنشينان حضرت محمد و اهل بيت عليه‌السلام او مى باشد.
ثواب قرائت سوره احزاب
عبدالله بن سنان مى گويد امام صادق عليه‌السلام فرمود: كسى كه سوره احزاب را زياد بخواند، روز قيامت در پناه حضرت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله و همسران او مى باشد. سپس آن حضرت عليه‌السلام فرمودند: رسواييهاى زنان و مردان قريش و غير آنها در سوره احزاب است. اى ابن سنان! همانا سوره احزاب زنان قريش را رسوا نمود. و اين سوره طولانى تر از سوره بقره بود ولى آن را تحريف و ناقص نمودند.
ثواب قرائت سوره سبا و فاطر
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه يك بار در عمر خود سوره يس را بخواند، خداوند به شماره هر آفريده اى در دنيا و هر آفريده اى در آخرت و در آسمان دو هزار حسنه براى او نوشته و دو هزار گناه او را پاك مى نمايد و دچار فقر، زيان مالى، زير آوار ماندن، بيچارگى، ديوانگى، جذام، وسواس و بيماريهاى زيانبخش نمى شود. و خداوند سختيهاى مرگ و ترسهاى آن را براى او آسان نموده و قبض روح او را خود به دست مى گيرد و از كسانى خواهد بود كه خداوند براى آنان گستردگى در زندگى، خوشحالى هنگام زيارت خداوند، و رضايت به ثواب الهى را در آخرت براى آنان تضمين نموده است. و خداوند متعال به تمام فرشتگان آسمانى و زمينيش ‍ مى فرمايد: همانا كه از فلاى راضى شدم، پس براى او استغفار نماييد.
ثواب قرائت سوره صافات
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در هر جمعه سوره صافات را بخواند، پيوسته از هر آفتى محفوظ بوده و هر گرفتارى در زندگى دنيا از او دور مى شود و خوشرزقترين مردم خواهد بود و هيچ شيطان رانده شده اى و ستمگر حق كشى نمى تواند ضرر مالى و جانى به او بزند و اگر در آن روز يا شب پس از آن مى ميرد، خداوند او را شهيد بر مى انگيزد و شهيد مى ميراند و او را با شهيدان در يك مقام و منزل وارد بهشت مى نمايد.
ثواب قرائت سوره ص
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره ص را در شب جمعه بخواند، آن قدر خير دنيا و آخرت به او مى دهند كه به هيچ كسى، جز پيامبر مرسل يا فرشته مقرب نداده اند و خداوند او و هر كسى از خانواده اش را كه او بخواهد، حتى خدمتكارش را به بهشت مى برد؛ اگر چه او هم رتبه افراد خانواده اش يا كسانى نباشد كه شفاعتشان مى نمايد.
ثواب قرائت سوره زمر
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره زمر را قرائت نمايد و قرائت آن را آسان بداند، خداوند شرف دنيا و آخرت را به او عطا مى فرمايد و بدون مال و اقوام و خويشان، او را عزيز مى نمايد؛ بگونه اى كه در چشم كسانى كه او را مى بينند، بزرگ مى نمايد؛ بدنش را بر آتش حرام مى گرداند و در بهشت براى او هزار شهر مى سازد كه در هر شهرى هزار قصر و در هر قصرى صد هورالعين است. و علاوه بر اين، دو چشمه آب جارى، دو چشمه آب كه زير درختان جارى است، دو چشمه سر سبز و خرم، حوالعين هاى در سراپرده (كه چشم كسى به آنها نيفتاده است) و انواع گوناگون نعمتها و ميوه ها و از هر ميوهاى دو نوع (كه يك نوع آن دنيايى و نوع ديگر آخرتى است) خواهد داشت.
ثواب قرائت سوره غافر
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره غافر را هر شب بخواند، خداوند گناهان او را از اول تا آخر مى آمرزد، او را با تقوى نموده و آخرت را براى او بهتر از دنيايش مى گرداند.
ثواب قرائت سوره فصلت
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره فصلت را بخواند، اين سوره در روز قيامت مايه خوشحالى او بوده و براى او نورى خواهد بود كه تا جايى كه چشمانش مى بيند، نور افشانى مى كند. در اين دنيا هم زندگى خوبى داشته و مورد غبطه ديگران واقع مى شود.
ثواب قرائت سوره شورى
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه بر خواندن سوره شورى مداومت نمايد، روز قيامت در حالى او را بر مى انگيزاند كه صورتش مانند برف سفيد يا مانند خورشيد تابان است. و هنگامى كه در پيشگاه خداوند عزوجل ايستاد، خداوند مى فرمايد: بنده ام! بر قرائت سوره شورى مداومت نمودى ولى ثواب آن را نمى دانستى. و گر مى دانستى كه اين سوره چيست و چه ثوابى دارد هيچ گاه از قرائت آن دلتنگ نمى گشتى. اما من به زودى تو را به پاداشتى مى رسانم. (آنگاه خداوند مى فرمايد:) او را به بهشت ببريد. و قصرى از ياقوت سرخ در بهشت براى اوست كه درها، بالاى آن و پله هاى آن نيز از همان ياقوت سرخ است. بيرون آن از داخل و داخل آن از بيرون ديده مى شود. علاوه بر اين، هزار كنيز و هزار غلام كودك خواهد داشت كه هميشه كودك باقى مى مانند و خداى عزوجل در قرآن آنها را توصيف نموده است.
ثواب قرائت سوره زخرف
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه بر تلاوت سوره زخرف مداومت نمايد، خداوند در قبر، او را از حشرات و حيوانات سمى زمين و فشار قبر ايمن مى نمايد تا زمانى كه در پيشگاه خداوند حاضر شود. آنگاه اين سوره حاضر شده و به دستور خداى متعال او را به بهشت مى برد.
ثواب قرائت سوره دخان
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره دخان را در نمازهاى واجب و مستحب بخواند، خداوند او را امان يافته و بر مى انگيزد؛ در زير عرش خود بر او سايه مى افكند، در حساب و بر او آسان گرفته و نامه عملش را در دست راستش مى دهد.
ثواب قرائت سوره جاثيه
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: ثواب كسى كه سوره جاثيه را بخواند، اين است كه هيچگاه جهنم را نديده سر و صداى آتش را نخواهد شنيد و همراه با حضرت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله خواهد بود.
ثواب قرائت سوره احقاف
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه هر شب يا هر جمعه سوره احقاف را بخواند، خداوند در اين دنيا او را گرفتار ترس ننموده و از ترس روز قيامت او را ايمن مى نمايد؛ ان شاء الله.
ثواب قرائت سوره هاى كه با حم آغاز مى شوند
مام صادق عليه‌السلام فرمودند: سوره هايى كه با حم آغاز ى شوند، گياهان خوشبوى قرآنند. بنابراين، هنگامى كه آن را تلاوت نموديد، خداى را به خاطر تلاوت آن حمد و ثنا و ستايش گوييد. زيرا همانا وقتى كه بنده اى
اين سوره را تلاوت كند، از دهان او بويى خوشتر از مشك اعلى و عنبر خارج مى شود؛ و همانا خداى عزوجل محققا به خواننده و قارى آن ترحم نموده و نيز همسايگان، دوستان، آشنايان و همه نزديكان او را مورد رحمت خود قرار مى دهد، و همانا، عرش، كرسى و فرشتگان مقرب خدا در روز قيامت براى او استغفار مى نمايند.
ثواب قرائت سوره محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله را تلاوت نمايد، هيچگاه شك و شبهه اى برايش پيش نيامده، هيچگاه در دينش شك نخواهد كرد، خداوند هيچ گاه او را دچار فقر و ترس از شيطان نخواهد نمود و پيوسته از شرك و كفر محفوظ است تا بميرد. و هنگامى كه وفات يافت خداوند هزار فرشته را در قبر او مى گمارد كه نماز بخوانند و ثواب نمازشان هم براى او خواهد بود. و نيز آن فرشتگان، او را تا رسيدن به جايگاه امان يافتگان در پيشگاه خداوند عزوجل بدرقه مى نمايند. و او در امان خدا و امان حضرت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله خواهد بود.
ثواب قرائت سوره فتح
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: با قرائت سوره فتح اموال، زنان و بردگان خود را از نابوى حفظ كنيد. همانا كسى كه بر قرائت آن مداومت نمايد در روز قيامت منادى او را به گونه اى مردم مى شنوند ندا مى كند؛ تو از بندگان مخلص من هستى، او را به بندگان صالحم ملحق نماييد؛ در بهشتهاى نعمت واردش كنيد و به او نوشابه سر بسته اى بدهيد كه چون كافور خنك است.
ثواب قرائت سوره حجرات
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره حجرات را در هر شب يا هر روز بخواند، از زائران حضرت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله خواهد بود.
ثواب قرائت سوره ق
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در نمازهاى واجب و مستحب بر قرائت سوره ق مداومت نمايد، خداوند رزق او را فراوان نموده، نامه عملش را به دست راستش مى دهد و در حساب بر او آسان مى گيرد.
ثواب قرائت سوره ذاريات
امام صادق عليه‌السلام فرمودند كسى كه سوره ذاريات را در شب يا روز بخواند، خداوند امور زندگيش را اصلاح و روزش را فراوان مى گرداند و قبرش را با چراغى كه تا روز قيامت روشن است، نورانى مى نمايد.
ثواب قرائت سوره طور
امام صادق عليه‌السلام و امام باقر عليه‌السلام فرموده اند: كسى كه سوره طور را تلاوت نمايد، خداوند خير دنيا و آخرت را به او عطا مى نمايد.
ثواب قرائت سوره نجم
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه هر روز يا هر شب ب تلاوت سوره نجم مداومت نمايد، به خوبى در ميان مردم زندگى نموده، آمرزيده شده و محبوب مردم خواهد بود.
ثواب قرائت سوره قمر
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره قمر را تلاوت نمايد، خداوند او را سوار شترى از شتران بهشت از قبر خارج مى سازد.
ثواب قرائت سوره الرحمن
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: قرائت سوره الرحمن و مداومت بر قرائت آن را ترك نكنيد. زيرا در دلهاى منافقين جاى نمى گيرد و خداوند در روز قيامت اين سوره را به شكل انسانى با زيباترين شكل و هر چه خوشبوتر مى آورد و اين سوره در جايى كه هيچ كس نزديكتر از او به خداوند نيست، آنگاه خداوند از او مى پرسد: چه كسى در زندگى دنيا بر قرائت تو مداومت مى ورزيد؟ و او پاسخ مى دهد: خدايا! فلانى و فلانى. و آنان رو سفيد مى شوند. آنگاه خداوند به آنان مى فرمايد: هر كه را دوست مى دارى شفاعت كنيد. و آنان بى حساب شفاعت مى كنند به گونه اى كه كسى باقى نمى ماند كه برايش شفاعت كند. سپس مى فرمايد: وارد بهشت شويد و در هر جاى آن كه مى خواهيد ساكن شويد.
ثواب قرائت سوره واقعه
1. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در هر شب جمعه سوره واقعه را بخواند، خداوند او را دوست مى دارد؛ محبت او را در دل همه مردم مى افكند، هيچگاه در دنيا گرفتار فلاكت، فقر، ندارى و آفتى از آفات دنيا نمى شود و از دوستان اميرالمومنين عليه‌السلام خواهد بود. اين سوره مخصوص اميرالمومنين عليه‌السلام است و هيچ كسى با او در آن شريك نيست.
2. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه هميشه در نماز واجب سوره حديد و مجادله را بخواند، خداوند تا هنگام مرگش هيچگاه او را عذاب نخواهد كرد؛ خود و خانواده اش دچار مصيبتى نمى شوند و بدنش سالم و بى عيب خواهد ماند.
ثواب قرائت سوره حديد و مجادله
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه هميشه در نماز واجب سوره مجادله و حديد را بخواند، خداوند تا هنگام مرگش هيچ گاه او را عذاب نخواهد كرد، خود و خانواده اش دچار مصيبتى نمى شوند و بدنش سالم و بى عيب خواهد ماند.
ثواب قرائت سوره حشر
پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه سوره حشر را تلاوت نمايد هيچبهشت و جهنم، عرش و كرسى، حجاب، آسمان و زمين، هوا و باد، پرنده، درخت و كوهخورشيد و ماه و فرشته اى نمى ماند؛ مگر اين كه بر او درود فرستاده و براى او استغفارمى نمايند و اگر بميرد، شهيد مرده است. ثواب قرائت سوره ممتحنه
امام زين العابدين عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره ممتحنه را در نمازهاى واجب و مستحب بخواند؛ خداوند دلش را براى ايمان خالص ‍ مى گرداند و ديدگانش را روشن مى نمايد؛ هيچگاه دار فقر نشده و خود و فرزندانش ديوانه نشوند.
ثواب قرائت سوره صف
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره صف را بخواند و در نمازهاى واجب و مستحب بر قرائت آن مداومت نمايد، انشاءالله خداوند او را با فرشتگان و پيامبران مرسلش در يك صف قرار خواهد داد.
ثواب قرائت سوره جمعه، منافقين و اعلى
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: واجب است كه شيعه ما در شب جمعه، سوره جمعه اعلى و در نماز ظهر روز جمعه، سوره جمعه، و سوره منافقين را بخواند. كسى كه اين كار را انجام دهد، گويا، عمل رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله را به جا آورده است، و پاداش و ثواب او اين است كه خداوند او را به بهشت ببرد.
ثواب سوره تغابن
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره تغابن را در نماز مغرب واجب بخواند، اين سوره در قيامت شفاعت كننده او خواهد بود و نزد كسى كه شهادت او را قبول داشته باشد، شاهد عادلى مى شود، و از او جدا نخواهد شد تا او را به بهشت ببرد.

ثواب قرائت سوره طلاق و تحريم
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره طلاق و تحريم را در نماز فريضه بخواند، خداوند نمى گذارد كه در روز قيامت بترسد يا اندوهگين شود؛ از آتش معاف شده و خداوند به خاطر تلاوت اين سوره ها و مراقبت از آنها او را به بهشت مى برد. زيرا اين سوره ها از آن پيامبر اكمر صلى‌الله‌عليه‌وآله است.
ثواب قرائت سوره ملك
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره ملك را قبل از خواب در نماز واجب بخواند، تا صبح در امان خدا خواهد بود و در روز قيامت نيز تا ورود به بهشت در پناه خداست.
ثواب قرائت سوره قلم
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره قلم را در نماز واجب يا مستحب بخواند، خداوند او را براى هميشه از فقر ايمن نموده و هنگامى كه بميرد، او را از عذاب قبر پناه مى دهد.
ثواب قرائت سوره الحاقه
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: سوره الحاقه را زياد بخوانيد. همانا قرائت آن در نمازهاى واجب و مستحب جزيى از ايمان به خدا و رسولش مى باشد. زيرا همانا اين سوره فقط براى اميرالمؤمنين عليه‌السلام و معاويه نازل گرديد و خواننده اين سوره تا روز ديدار خداى عزوجل دين خود را از دست نخواهد داد.
ثواب قرائت سوره معارج
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: سوره معارج را زياد بخوانيد. زيرا همانا كسى كه زياد آن را بخواند، در روز قيامت خداوند از گناه او سوال نمى فرمايد و در بهشت او را با حضرت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله و اهل بيت او سكوت دهد؛ انشاءالله.
ثواب قرائت سوره نوح
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه به خداوند مومن است و كتاب او را مى خواند، تلاوت سوره نوح را ترك نمى كند. هر بنده اى كه با صبر و براى پاداش الهى اين سوره را در نماز واجب يا مستحب بخواند، خداى تعالى او را در جايگاه نيكوكاران جاى مى دهد؛ غير از بهشت خودش سه بهشت ديگر نيز براى بزرگداشت به او عطا مى نمايد؛ دويست حوالعين و چهارهزار زن شوهر ديده به همسرى به او عطا مى نمايد؛ انشاءالله.
ثواب قرائت سوره جن
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه جن را زياد بخواند، هيچ گاه دچار چشم زخم، سحر، جادو، مكر و جن نخواهد شد؛ همراه با حضرت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله خواهد بود؛ و خواهد گفت: پروردگارا! من جز همراهى با حضرت رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله، چيز ديگرى نمى خواهم.
ثواب قرائت سوره مزمل در نماز عشاء
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره مزمل را در نماز عشا يا آخر شب بخواند، شب و روز همراه با سوره مزمل براى او شهادت داده و خداوند زندگى و مرگى شيرين به او عطا مى نمايد.
ثواب قرائت سوره مدثر
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در نماز واجب سوره مدثر را بخواند، به عهده خدا است كه او را همراه با حضرت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله در درجه او قرار بدهد و انشاءالله در زندگى دنيا هيچگاه دچار بدبختى نخواهد شد.
ثواب قرائت سوره قيامت
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه بر خواندن سوره قيامت مداومت نمايد و به آن عمل كند، خداى عزوجل او را با زيباترين صورت همراه با رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله از قبرش بر مى انگيزد و به او مژده داده و در صورت او مى خندد تا از پل صراط و ميزان بگذرد.
ثواب قرائت سوره انسان
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره انسان را صبحهاى پنج شنبه بخواند، خداوند هشتصد حورالعين بكر و چهارهزار حوالعين شوهرديده به همسرى او عطا مى نمايد و غير از اين، حوالعين ديگرى نيز، و همراه با حضرت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله خواهد بود.
ثواب قرائت سوره مرسلات، نباء و نازعات
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره مرسلات را بخواند، خداوند بين او و حضرت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله آشنايى ايجاد مى نمايد. و كسى كه هر روز بر قرائت سوره نباء مداومت نمايد، يك سال نخواهد گذشت كه خاه كعبه را زيارت مى نمايد؛ انشاءالله. و كسى كه سوزه نازعات را تلاوت نمايد، مرد، مگر سيراب و برانگيخته نخواهد شد، مگر سيراب و وارد بهشت نخواهد شد، مگر سيراب.
ثواب قرائت سوره عبس و تكوير
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره عبس و تكوير را قرائت نمايد، زير بال خدا بوده و از خيانت ديگران در امان مى باشد، در سايه خداوند و كرامت او بسر مى برد و در بهشت او به سر خواهد برد. و اين كار براى خداوند بزرگ نيست. انشاءالله.
ثواب قرائت سوره انفطار و انشقاق
شنيدم كه امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه هميشه در نمازهاى واجب و مستحب سوره هاى انفطار و انشقاق را بخواند، خداوند بين او و حاجتش فاصله نمى اندازد و مانعى بين او و خدا نخواهد بود. و پيوسته خداوند به او مى نگرد و تا از حساب مردم فارغ شود.
ثواب قرائت سوره مطفقين
امام صادق عليه‌السلام فرموند: كسى كه در نماز واجب سوره مطفقين را بخواند، خداوند در روز قيامت امان از آتش را به او عطا مى فرمايد، نه آتش ‍ او را مى بيند و نه آتش را؛ از پل جهنم عبور نخواهد كرد و در روز قيامت حساب پس نمى دهد.
ثواب قرائت سوره بروج
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره بروج را در نمازهاى واجب خود بخواند، همانا اين سوره پيامبران است، حشر و جايگاه او با پيامبران، رسولان و صالحان است.
ثواب قرائت سوره طلاق
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در نمازهاى واجب سوره طلاق را بخواند، در روز قيامت در نزد خداوند داراى مقام و منزلتى بوده، و در بهشت از دوستان پيامبران و دوستان ياران آنها خواهد بود.
ثواب قرائت سوره اعلى
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره اعلى را در نمازهاى واجب يا مستحب بخواند، در روز قيامت به او مى گويند: از هر كدام از درهاى بهشت كه مى خواهى وارد شو. انشاءالله.
ثواب قرائت سوره غاشيه
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در نماز واجب يا مستحب بر قرائت سوره غايشهمداومت نمايد، خداوند در دنيا و آخرت او را با رحمت خود مى پوشاند، و در روز قيامت امان ازآتش را به او عطا مى نمايد. ثواب قرائت سوره فجر
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: سوره فجر را در نمازهاى واجب و مستحب بخوانيد. زيرا همانا اين سوره از آن امام حسين عليه‌السلام است. و كسى كه آن را بخواند، در روز قيامت با امام حسين عليه‌السلام در درجه او در بهشت مى باشد. همانا خداى عزوجل عزيز و حكيم است.
ثواب قرائت سوره بلد
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در نمازهاى واجب خود سوره بلد را بخواند، در دنيا او را به عنوان يك انسان صالح، و در آخرت به عنوان كسى كه نزد خدا منزلتى دارد؛ خواهند شناخت و در روز قيامت از دوستان پيامبران، شهدا و صالحان خواهد بود.
ثواب قرائت سوره شمس، ليل، ضحى، و شرح
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در شب يا روز سوره ليل، شمس، ضحى و شرح را زياد بخواند، چيزى در كنار او نيست، مگر اين كه براى او شهادت مى دهد؛ حتى مو، پوست، خون، گوشت، رگها، اعصاب، استخوانها، و همه ذرات وجودش كه بر روى زمين است. پروردگار متعال نيز مى فرمايد: شهادت شما در مورد بنده ام را پذيرفته و آن را روا گردانيدم. او را به بهشتهايم ببريد تا هر كجا را كه مى خواهد انتخاب كند و آن جا را بدون منتى از من و تنها از روى لطف و تفضل من، به او بدهيد. و گواراى گواراى او باشد.
ثواب قرائت سوره تين
امام صادق عليه‌السلام: فرمود كسى كه سوره تين را در نمازهاى واجب و مستحب بخواند، آن قدر از بهشت به او مى دهند كه راضى شود.
ثواب قرائت سوره علق
امام صادق عليه‌السلام: فرمودند كسى كه در شب يا روزى سوره علق را تلاوت نمايد، آنگاه در همان شب يا روز بميرد، شهيد مرده است، خداوند او را شهيد برمى انگيزد، شهيد زنده مى نمايد و مانند كسى خواهد بود كه با رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله در راه خدا شمشير زده باشد.
ثواب قرائت سوره قدر
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه با صداى بلند سوره قدر را بخواند، مانند كسى است كه در راه خداى عزوجل شمشير كشيده باشد و كسى كه آن را با صداى آهسته بخواند، مانند كسى است كه در راه خدا در خون خود غلتيده باشد، و كسى كه ده با آن را بخواند، خداوند هزار گناه از گناهان او را پاك مى نمايد.
ثواب قرائت سوره بينه
امام باقر عليه‌السلام فرمودند كسى كه سوره بينه را بخواند، از شرك بيزار مى باشد؛ وارد دين حضرت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله خواهد شد؛ خداى عزوجل او را مؤ من بر مى انگيزد و در حساب بر او آسان مى گيرد.
ثواب قرائت سوره زلزله
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: از قرائت سوره زلزله دلتنگ نشويد. زيرا همان كسى كه در نمازهاى مستحب آن را بخوانمد، هيچ گاه خداوند او را گرفتار زلزله نمى گرداند و نه با زلزله و صاعقه و نه با هيچ آفتى از آفات دنيا نمى ميرد. و هنگامى كه بميرد، به او دستور مى دهند كه به بهشت برود. و خداى عزوجل مى فرمايد: بهشتم را بر تو حلال كردم. در هر كجاى آن كه مى خواهى و دوست دارى، ساكن شو كه كسى تو را از آن منع نكرده و دور نمى كند.
ثواب قرائت سوره عاديات
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره عاريات را بخواند و بر قرائت آن مداومت نمايد، خداى عزوجل در روز قيامت او را به طور مخصوص با اميرالمومنين عليه‌السلام محشور مى نمايد و در حريم او و از دوستان او خواهد بود.
ثواب قرائت سوره قارعه
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره قارعه را زياد بخواند، خداوند عزوجل او را از فتنه دجال و ايمان به دجال و نيز در روز قيامت از چركهاى جهنم مصون مى دارد: انشاءالله.
ثواب قرائت سوره تكاثر
1. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره تكاثر را در نماز واجب بخواند، خداوند ثواب، و پاداش صد شهيد را براى او مى نويسد. و كسى كه آن را در نماز مستحب بخواند، خداوند ثواب پنجاه شهيد را براى او مى نويسد و در نماز واجبش چهل صف از فرشتگن با او نماز مى خوانند.
2. امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه هنگام خواب سوره تكاثر را بخواند، از عذاب قر در امان خواهد بود.
ثواب قرائت سوره عصر
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در نمازهاى مستحب خود سوره عصر را بخواند، خداوند در روز قيامت او را با چهرهاى درخشان، خندان و خوشحال بر مى انگيزد تا وارد بهشت شود.
ثواب قرائت سوره همزه
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره همزه را در نمازهاى واجبش بخواند، خداوند فقر را از او دور مى نمايد، رزق را به سوى او مى كشاند و مرگ بد را از وى دفع مى كند.
ثواب قرائت سوره فيل و قريش
1. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در نمازهاى واجب خود سوره فيل را بخواند، در روز قيامت هر دشت و كوه و گلى شهادت مى دهد كه او از نمازگزاران است. و نيز منادى ندا مى دهد كه درباره بنده ام راست گفتيد. شهادت شما را به چه نفع او باشد و چه به ضرر او باشد، پذيرفتم. او را به بهشت ببريد و از او حساب نكشيد. زيرا همانا او از كسانى است كه آنها عملشان را دوست مى دارم.
2. امام عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره قريش را زياد بخواند او را بر مركبى از مركبهاى بهشت برمى انگيزند تا در روز قيام بر سفره هاى نور بنشيند.
ثواب قرائت سوره ماعون
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره ماعون را در نمازهاى واجب و نافله بخواند، از كسانى خواهد بود كه خداوند نماز و روزه آنها را قبول مى كند و از او در مورد كارهايى كه در دنيا انجام داده است، حساب نمى كشد.
ثواب قرائت سوره كوثر
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره كوثر را در نمازهاى واجب و مستحب خود بخواند، خداوند در روز قيامت از حوض كوثر به او آب عطا مى نمايد و مجلس او با رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله در زير درخت طوبى است.
ثواب قرائت سوره كافرون و توحيد
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره كافرون و توحيد را در يكى از نمازهاى واجب خود بخواند، خداوند او، پدر و مادر و فرزندان پدر و مادرش را مى آمرزد، اگر بدبخت باشد نام او در دفتر بدبختها پاك شده و در دفتر سعادتمندان ثبت مى شود؛ خداوند زندگى سعادتمندانه اى به او ارزانى داشته ؛ او را شهيد مى ميراند و شهيد برمى انگيزد.
ثواب قرائت سوره نصر
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سوره نصر را در نماز مستحب يا واجبى بخواند، خداوند او را از قبرش بيرون آورده كه امان نامه اى است براى عبور از پل جهنم، جهنم و صداى جهنم ؛ همه چيزهايى كه با او روبرو مى شوند، او را مژده داده و از خيرهايى كه در انتظار اوست سخن مى گويند تا وارد بهشت شود. و به اندازه اى درهاى خير بروى او گشوده مى شود كه پيش از اين به ذهنش نرسيده و آن را آرزو نكرده است.
ثواب قرائت سوره مسد
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هر گاه سوره مسد را تلاوت كرديد، ابولهب را نفرين كنيد. زيرا همانا او از كسانى بود كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله و آنچه را از جانب خداوند عزوجل بر او وحى شده بود، تكذيب مى كرد.
ثواب قرائت سوره توحيد
1. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در يك روز پنج نماز بخواند و سوره توحيد در آن قرائت نكند، به او مى گويند: اى بنده خدا تو از نمازگزاران نيستى.
2. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، بايد پس از نماز واجب خود سوره توحيد را بخواند. كسى كه اين كار را انجام دهد، خداوند خير دنيا و آخرت را به او عطا نموده و او و پدر و مادر و خواهران و برادرانش را مى آمرزد.
3. اميرالمومنين عليه‌السلام نقل مى كند كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه به هنگام خواب صد بار سوره توحيد ر بخواند، خداوند گناهان پنجاه سال او ر مى بخشد.
4. امام باقر عليه‌السلام از پدرش نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله بر جنازه سعد بن معاذ نماز خواندند و فرمودند: نود هزار فرشته كه جبرئيل نيز در آن بوده، آمدند و بر او نماز خواندند. من از جبرييل پرسيدم چرا بر جنازه او نماز خوانديد؟ جبرييل گفت: به خاطر اين كه نشسته و ايستاده، سوار و پياده و در حال رفت و بازگشت سوره توحيد را مى خواند.

5. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه به بستر خواب رود و يازده بار سوره توحيد را بخواند، خداوند او را در خانه اش و خانه هاى اطرافش حفظ مى نمايد.
6. راوى مى گويد از اميرالمومنين عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: كسى كه پس از نماز صبح يازده بار قل هو الله احد بخواند در آن روز گناهى از او سر نمى زند، گر چه شيطان خوار شود يعنى شيطان هر چه تلاش كند، نتواند انسان را به گناه بكشاند و بدين ترتيب خوار شود.
ثواب قرائت سوره ناس و فلق
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در نماز وتر سوره ناس، فلق و قل هو الله احد را بخواند، به او مى گويند: اى بنده خدا! مژده بده كه خداوند وتر تو را قبول كند.
ثواب پشيمانى، توبه و خجالت از گناه
راوى مى گويد: شنيدم كه امام صادق عليه‌السلام فرمودند: خداوند عزوجل به داوود پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله وحى كرد: اى داوود! همانا اگر بنده مؤ من منم گناه كند، آنگاه بازگردد و از آن گناه توبه كند و هنگام يادآورى آن از من خجالت بكشد، حتما او را آمرزيده آن گناه ر از ياد فرشتگان نويسنده گناه برده، آن گناه را تبديل به حسنه مى نمايم و براى من اهميت ندارد و من مهربانترين مهربانانم.
ثواب رها كردن بدهكار به خاطر بزرگداشت خداى عزوجل
امام كاظم عليه‌السلام نقل مى كند كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه بدهكارى را پيش حاكم ببرد و بداند كه سوگند مى خورد، آنگاه به خاطر بزرگداشت خداوند عزوجل رهايش مى كند، خداوند در روز قيامت براى او به مقامى جز مقام ابراهيم خليل عليه‌السلام راضى نمى شود.
ثواب معلم خوب
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: يك عالم، بهتر از هزار عابد و هزار زاهد است.
و پاداش يك عالم كه از عملش سود برد: بهتر و برتر از عبادت هفتاد هزا عابد است.
ثواب جوينده علم
1. امام صادق عليه‌السلام از پدارنش نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه در راه يافتن دانش قدم بر مى دارد، خداوند راهى به بهشت براى او مى گشايد كه در آن گام بردارد؛ و همانا فرشتگان به خاطر رضايت از كار جوينده دانش بالهايشان را براى او فرو مى گذارند.
و همانا تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند، حتى ماهى دريا براى جويندهه دانش استغفار مى نمايند. برترى عالم بر عابد مانند برترى ماه در شب چهاردهم بر ساير ستارگان است.
همانا علما وارثان پيامبرانند.
پيامبرن درهم و دينار از خود باقى نمى گذارند، و ارث آنها علم است، و كسى كه از آنها علمى بگيرد، به بهره زيادى رسيده است.
ثواب همنشينى با اهل دين
امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: همنشينى با اهل دين شرف دنيا و آخرت است.
ثواب انجام عمل پس از شنيدن ثواب
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه بشنود كار خوبى فلان مقدار ثواب دارد و آن كار را انجام دهد، به آن ثواب خواهد رسيد؛ گرچه رسول خدا نيز آن را نگفته باشد.
ثواب گفتن سخن حقى كه مردم به آن عمل كنند.
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هيچ مردى سخن حق نمى گويد و به ان عمل نمى كند، مگر اين كه او نيز پاداشى همچون پاداش عمل كننده به آن خواهد داشت، و نيز سخن گمراه كننده اى نمى گويد و به آن عمل نمى شود مگر اين كه او نيز گناهى همچون گناه عمل كننده به آن سخن خواهد داشت.
ثواب پناه دادن به يتيم، ترحم به ضعيف، مهربانى بر پدر و مادر و خوبى به برده
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: چهار كار است كه هر كس آنها را انجام دهد، خداوند در بهشت خانه اى براى او مى سازد: پناه دادن به يتيم، ترحم بر ضعيف، مهربانى با پدر و مادر و رفق و مدارا با برده.
ثواب حفظ آبروى مردم و بازداشتن خشم
1. راوى مى گويد از امام باقر عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: كسى كه آبروى مردم را نبرد، خداوند او را از عذاب روز قيامت حفظ مى نمايد، و كسى كه خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند در روز قيامت از گناهان او چشم پوشسى مى كند.
2. راوى مى گويد: شنيدم كه امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه خشم خود را باز داردد، خداوند عيب او را مى پوشاند.
ثواب پيشواى عادل، تاجر راستگو و پيرى كه عمر خود را در طاعت خدا سپرى كرده باشد.
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: خداوند سه نفر را بدون حساب به بهشت مى برد: پيشواى عادل، تاجر راستگو و پيرى كه عمر خود را در راه طاعت خدا صرف نموده است.
ثواب حفظ چهلحديث
امام كاظم عليه‌السلام نقل مى نمايد كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: هر كس از امت من چهل حديث را از احادث كه به درد دين امت من مى خورد حفظ كند، خداوند عزوجل در روز قيامت او را فقيه و عالم بر مى انگيزد.
ثواب ترك گناه
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: حضرت عيسى عليه‌السلام عده اى را ديد كه گريه مى كردند. پرسيد كه چرا گريه مى كنند. جواب دادند كه بر گناهشان مى گريند. آن حضرت عليه‌السلام فرمودند: اگر آن گناهان را ترك نمايند، آمرزيده مى شوند.
ثوابخوشحال نمودن مؤ من
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: خداوند عزوجل به حضرت داود عليه‌السلام وحى نمودند: همانا بنده اى از بندگانم حسنه اى را انجام مى دهد و من بهشتم را بر او حلال مى كنم. داود عليه‌السلام پرسيد: پروردگارا! آن حسنه كدام است؟
فرمود: خوشحال كردن بنده مومن ؛ گر چه با يك دانه خرما. داود عليه‌السلام عرض كرد: پروردگارا هر كس كه تو را شناخت، شايسته است كه اميد خود را از تو قطع نكند.
ثواب ورع، زهد و توجه به خداوند عزوجل در نماز
راوى مى گويد از امام صادق عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: خداوند به هيچ مؤ منى ورع و زهد به دنيا را با هم در دنى عطا نمى نمايد، مگر اين كه من براى او اميد بهشت دارم. و همانا و محققا دوست دارم مرد مومن كه من براى او اميد بهشت دارم. و همانا و محققا دوست مى دارم كه مرد مؤ من به هنگام نماز واجب دلش را متوجه خداوند نموده و اصلا به فكر دنيا نباشد زيرا هيچ مؤ منى دلش را متوجه خدا نمى گرداند؛ مگر اين كه خداوند نيز با او رو نموده و مؤ منين را دوستدار او مى گرداند؛ علاوه بر اين كه خود نيز او را دوست مى دارد.
ثواب گشودن گرفتارى مؤ من، آسان گرفتن بر او درحال تنگدستى و...
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هر مومنى كه گرفتارى مومن ديگرى را بگشايد، خداوند هفتاد گرفتارى دنيا و روز قيامت را براى او بگشاد و كسى كه بر مومن فقيرى آسان گيرد، خداوند حوايجشر در دنيا و آخرت آسان مى نمايد، و كسى كه عيب مومنى را كه از آن عيب مى ترسد بپوشاند، خداوند هفتاد عيب او را كه مى ترسد در دنيا و آخرت مى پوشاند. و تا زمانى كه مومن به برادر مومنش كمك كند، خداوند عزوجل نيز به او كمك مى نمايد. از اين پند استفاده كنيد و كارهاى خوب را دوست بداريد.
ثواب آب و غذا دادن به مؤ من و پوشانيدن او
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هر مومنى كه در شب ماه رمضان به برادر مومن غذا بدهد، خداوند به خاطر اين عمل براى او مانند پاداش كسى مى نويسد كه سى برده مومن را آزاد كرده است، و به خاطر اين عمل نزد خداوند يك دعاى مستجاب خواهد داشت.
ثواب غذا دادن به برادر مؤ من در راه خداى عزوجل
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه به برادر مومنش در راه خدا غذا بدهد، پاداش او همچون پاداش كسى است كه فئامى از مردم را غذا بدهد.
پرسيدم فئام چيست؟
فرمود: صد هزار نفر.
ثواب غذا دادن به سه مؤ من
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه به سه نفر از مؤ منين غذا بدهد، خداوند از سه بهشت به او غذا خواهد داد: فردوس، جنت عدن و طوبى. طوبى درختى از جنت عدن است كه خداوند با دست خود آن را كاشته است.
ثواب غذا دادن به مؤ من و سير نمودن او
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هيچ كدام از مخلوقات خداوند پاداش ‍ غذا دادن به مسلمان و سير نمودن او را در سراى آخرت نمى دانند، نه فرشته مقرب و نه پيامبر مرسلى ؛ جز خداوند، پروردگار جهانيان. و يكى از عوامل آمرزش، غذا دادن به مسلمان گرسنه است.
ثواب قرض دادن به مؤ من
1. امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه به مومنى قرض دهد و منتظر بماند تا پرداخت قرض ‍ براى او امكان پذير شود، مال او پاكيزه مى ماند و تا زمانى كه قرض را برگرداند، فرشتگان بر او درود مى فرستند.
2. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هيچ مسلمانى به خاطر خدا به مسلمان ديگر قرض نمى دهد، مگر اين كه تا زمانى كه مالش بازگردد، خداوند پاداش ‍ او را همانند صدقه به حساب مى نمايد.
3. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: ثواب قرض، هيجده برابر است و اگر بميرد آن مال جزو زكات حساب خواهد شد.
4. راوى مى گويد: شنيدم كه امام صادق عليه‌السلام فرمودند: بيشتر دوست دارم قرض بدهم تا اين كه همانند آن را ببخشم.
و نيز فرمودند: كسى كه قرض مدت دارى بدهد و سر وقت قرض پرداخت نشود، هر روزى كه از آن وقت مى گذرد، ثوابى همچون ثواب يك دينار صدقه در هر روز براى خواهد داشت.
5. امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: بيشتر دوست مى دارم هزار درهم را دوبار قرض دهم تا اين كه يك بار آن را صدقه بدهم، و همانطور كه حلال نيست، بدهكارت با فرض ‍ توانايى، پرداخت مالت را به تاخير بيندازد، اگر مى دانى توانايى ندارد، جايز نيست او را در فشار قرار دهى.
ثواب صدقه
1. راوى مى گويد: نزد امام صادق عليه‌السلام بودم كه سخن از بيمارى به ميان آمد. آن حضرت عليه‌السلام فرمودند: بيمارانتان را با صدقه مداوا كنيد و چرا غذاى يك روزتان را صدقه نمى دهيد؟ همانا به فرشته مرگ دستور مى دهند كه فلان بنده را قبض روح كن. آن بنده نيز صدقه مى دهد. در اين جا به فرشته مرگ مى گويند كه از آن دستور صرف نظر شد.
2. امام صادق عليه‌السلام از پدرش عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله به مردى فرمودند: آيا روزه گرفته اى؟
عرض كرد: خير.
فرمودند: آيا از مريضى عيادت كرده اى؟
عرض كرد: خير.
فرمودند: آيا به تشييع جنازه اى رفته اى؟ عرض كردند: خير.
فرمودند: آيا به فقير غذا داده اى؟
عرض كرد: خير. فرمودند: به منزل برو و خانواده ات را ببوس كه همين كار صدقه است.
3. امام رضا عليه‌السلام فرمودند: در بنى اسرائيل قحطى شديد به مدت چند سالى متوالى به وجود آمد. زنى لقمه نانى داشت. همين كه آن رآدر دهانش گذاشت كه بخورد سايلى گفت: اى كنيز خدا! گرسنگى!
آن زن با خود گفت: در چنين زمانى صدقه خوب است و نان را از دهانش ‍ درآورد و به سايل داد.
اين زن فرزند كوچكى داشت كه برى جمع آورى هيزم به صحرا رفته بود. گرگ آمد و فرزند او را ربود. فرزند فرياد كشيد و مادر به دنبال گرگ دويد. خداوند جبرييل را فرستاد. جبرييل فرزند را از دهان گرگ گرفته و به مادر داد. آن گاه جبرئيل به مادرش گفت: اى كنيز خدا! اين لقمه گرگ در مقابل آن لقمه اى كه به من دادى. آيا راضى شدى؟
4. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در روز يا شب صدقه بدهد، فرق نمى كند، خداى عزوجل غم و غصه، درندگان و مرگ بد را از او دور مى كند.
5. امام صادق عليه‌السلام از پدرانش نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: زمين قيامت آتش است، مگر سايه مومن ؛ زيرا همانا صدقه، او سايبان او خواهد بود.
6. از امام كاظم عليه‌السلام پرسيدند: مردى مالى دارد. آيا از آن صدقه دهد بهتر است يا بنده اى بخرد و آزاد كند؟
فرمودند: صدقه را بيشتر دوست دارم.
7. امام باقر عليه‌السلام فرمودند: نيكوكارى و صدقه فقر را از بين برده و عمر را زياد مى كند و هفتاد مرگ بد را از كسى كه اين دو عمل را انجام مى دهد، دور مى كند.
8. امام باقر عليه‌السلام نقل مى نمايد كه اميرالمؤمنين عليه‌السلام فرمودند: روزى دينارى صدقه دادم. رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: اى على! نمى دانى كه صدقه مومن از دستش خارج نمى شود، مگر اين كه قبل از آن هفتاد شيطان رها شوند كه همگى مى گويند اين كار را انجام نده. و در دست سايل قرار نمى گيرد، مگر اين كه از آن در دست خداى بزرگ قرار بگيرد.
آنگاه اين آيه را تلاوت نمودند: آيا نمى دانند كه خداوند توبه را از بندگان پذيرفته و صدقات را مى گيرد، و خداوند بسيار توبه پذير و مهربان است. 8
9- امام باقر عليه‌السلام فرمودند: همانا بيشتر دوست دارم كه يك حج به جا آورم تا يك بنده آزاد نمايم. و يك يك شمرد تا به ده بنده رسيد و سپس ‍ ده تا ده تا شمرد تا به هفتاد بنده رسيد يك حج را بيش از آزاد كردن هفتاد بنده دوست دارم. و همانا بيشتر دوست دارم كه يك خانواده مسلمان را سرپرستى نموده، آنان را سير نموده و بپوشانم و آبرويشان را حفظ كنم، تا يك حج به جا آورم. و همينطور يك يك شمرد تا به ده حج رسيد و ده تا دهه شمرد تا به هفتاد حج رسيد سرپرستى يك خانواده مسلمان، سير نمودن، پوشاندن، و حفظ آبروى آنان ر بيش از هفتاد حج دوست دارم.
10. راوى مى گويد از امام باقر عليه‌السلام يا امام صادق عليه‌السلام پرسيدم: چه صدقه اى برتر است؟
فرمودند: صدقه مال كم. آيا اين آيه را نخوانده اى: و ديگران را بر خود مقدم مى دارند، گر چه خود بدان محتاج باشند؟ آيا متوجه شده اى كه چگونه خداوند در اين آيه صدقه كم مال را برتر دانسته است.
11. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در ماه رمضان صدقه اى بدهد، خداوند هفتاد نوع بلا را از او بر مى گرداند.
12. از امام صادق عليه‌السلام پرسيدند: صدقه را بر نيازمندانى كه بر در خانه مى آيند، بدهيم يا به آنها ندهيم و به نزديكان خود بدهيم؟
13. سايلى در شب پنجشنبه نزد امام صادق عليه‌السلام آمده و از او چيزى خواست، ولى امام عليه‌السلام به او چيزى نداد، آنگاه حضرت رو به اهل بيت كرده و فرمودند: آن قدر داشتيم كه صدقه بدهيم، ولى ثواب صدقه در روز جمعه دو برابر است.
ثواب صدقه پنهانى
امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايند كه امام زين العابدين عليه‌السلام فرمودند: صدقه پنهان، خشم پرودگار را از بين ببرد.
ثواب صدقه آشكار
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: صدقه آشكار، هفتاد نوع بلا را دور گردانيده و صدقه پنهان، خشم پرودگار را از بين مى برد.
ثواب صدقه شب
1. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: صدقه دادن به شب، مرگ بد و هفتاد نوع بلا را دفع مى كند.
2. امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايد كه امام زين العابدين عليه‌السلام فرمودند: صدقه دادن در شب، خشم پروردگار را از بين مى برد.

ثواب دعاهاى سائل براى صدقه دهنده
امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايد كه امام زين العابدين عليه‌السلام فرمودند: هيچ مردى به فقير ضعيفى صدقه نمى دهد و آن فقير در آن زمان براى او دعا نمى كند، مگر اين كه دعاى او مستجاب مى گردد.
ثواب مهلت دادن به تنگدست
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: روز قيامت عده اى در بربر سايه عرش ‍ برانگيخته مى شوند كه سيما و لباسهاى فاخر و گران قيمت آنان از نور است و بر صندليهايى از نو نشسته اند و مردم آنها را مى بينند و مى گويند: اينان پيامبرانند.
منادى از زير عرش ندا مى دهد: اينان پيامبر نيستند.
باز مى گويند: اينان شهدا هستند.
باز هم منادى از زير عرش ندا مى دهد كه اينان شهيد نيستند؛ بلكه اينان بر مومنين آسان مى گرفتند و به بدهكار تنگدست مهلت مى دادند و تا توانايى پرداخت بدهى خود را پيدا مى كنند.
ثواب حلال كردن بدهكار مومن
راوى مى گويد خدمت امام صادق عليه‌السلام عرض كردم: بدهكار عبدالرحمن بن سيابه از دنيا رفت. ما با او صحبت كرديم كه او را حلال كند ولى او امتناع كرد.
حضرت عليه‌السلام فرمودند: واى بر او! آيا نمى دانست كه او را حلال مى كرد، خداوند در مقابل هر درهمى در روز قيامت ده درهم به او عطا نموده و اگر او را حلال نكند، تنها يك درهم طلبكار است.
ثواب برآوردن حاجت برادر مومن و...
امام زين العابدين عليه‌السلام فرمودند: كسى كه حاجت برادر مومن خود را برآورد، با برآوردن حاجت خداوند شروع كرده است و سپس حاجت برادر مومنش را برآورده است و خداوند به خاطر اين كار صد حاجت او را كه يكى از آنها بهشت است، برآورد.
و كسى كه گرفتارى برادر مومنش را حل كند، خداوند گرفتاريهاى روز قيامت ر براى او حل مى كند؛ هر قدر اين گرفتاريها سخت باشد.
و كسى كه در مقابل ستمگرى كه به او ظلم مى نمايد او را يارى كند، خداوند به هنگام لغزش هاى پاهاى او را كمك مى كند تا از پل صراط عبور نمايد.
و كسى كه براى برآورده شدن حاجت او كوشش كند تا آن را برآورد و او از برآورده شدن حاجتش خوشحال مى شود، مانند اين است كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله را خوشحال نموده است. و كسى كه تشنگى او را برطرف نمايد، خداوند از نوشابه هاى سر بسته بهشتى به او عطا مى فرمايد.
و كسى كه گرسنگى او را برطرف نمايد، خداوند از ميوه هاى بهشت به او عطا مى فرمايد.
و كسى كه مومن بى لباس را بپوشاند، خداوند لباسهايى از استبرق و حرير به او عنايت مى فرمايد.
و كسى كه به مومن پوشيده لباس بدهد، تا زمانى كه نخى از ان لباس باقى باشد، در كفالت خداوند خواهد بود.
و كسى كه به هنگام ضعف آبروى او را بخرد و به او كمك كند، خداوند ولدان مخلد كودكانى كه هميشه كودك باقى مى مانند بهشتى را به خدمت او مى گمارد.
و كسى كه او را سوار بر مركبش نمايد، خداوند در روز قيامت او را سوار بر شترى بهشتى به موقف حساب مى آورد، به گونه اى كه بر فرشتگان خداوند مباهات مى نمايد.
و كسى كه پس از مرگ او را كفن نمايد، گويا از روزى كه از مادر متولد شده تا روز مرگ او را پوشانيده است.
و كسى كه به او همسرى دهد كه با او انس بگيرد و آرامش يابد، خداوند در قبرش او را با سيماى محبوب ترين اعضاى خانواده اش مانوس مى نمايد.
و كسى كه به هنگام بيمارى به عيادت او برود، فرشتگان گرداگرد او را گرفته و براى او دعا مى كنند تا بازگردد و مى گويند: پاك شدى و بهشت نيز برايت پاك شد. به خدا برآوردن حاجت او را، بيش از دو ماه روزه پى در پى همراه با اعتكاف آن ماهها، در ماه حرام، دوست دارم.
ثواب ديدار با برادران و دست دادن و معانقه با آنان
اسحاق بن عمار مى گويد: هنگامى كه در كوفه بودم برادران مومن زيادى به ديدنم مى آمدند و من دوست نداشتم مشهور شوم، و مى ترسيدم كه مشهور شوم كه شيعه هستم به همين دليل به غلام خود دستور دادم، هر كس به ديدن من آمد و من را خواست ؛ به او بگو: اين جا نيست.
در آن سال به سفر حج رفتم. هنگامى كه امام صادق عليه‌السلام را ملاقات نمودم، با من مانند هميشه نبود و با من سنگين برخورد نمود. عرض كردم: فدايت گردم! چرا اين گونه با من برخورد مى نمايى؟
فرمودند: زيرا تو با مومنين آن گونه برخورد مى نمايى؟
عرض كردم: فدايت گردم! من فقط از مشهور شدن مى ترسيدم و خدا خوب مى داند كه چقدر آنها را دوست دارم.
فرمودند: اى اسحاق! از ديدار با برادران مومنت دلتنگ نشو؛ زير هنگامى كه برادران مومن خود را ملاقات نموده و به او خوش آمد بگويد، خداوند تا روز قيامت براى او خوش آمد مى نويسد. و هنگامى كه آنها با هم دست بدهند، خداوند صد رحمت بين انگشتان شست آنها نازل مى نمايد كه نود و نه تاى آن از آن كسى است كه دوستش را بيشتر دوست بدارد.
آنگاه خداوند با روى خود به آنها رو كرده و به دوستى كه دوستش را بيشتر دوست دارد، بيشتر رو مى نمايد.
و هنگام كه معانقه نمودند، غرق در رحمت خداوند مى گرداند.
و هنگام كه فقط به خاطر خدا؛ نه به خاطر هدفى از هدفهاى دنيايى، در كنار هم توقف نمودند، به آنها مى گويند: خدا شما را آمرزيد. عمل خود را از نو شروع كنيد.
هنگامى كه احوالپرسى را آغاز كردند، فرشتگان به همديگر مى گويند از انها دور شويد؛ زيرا سرى دارند كه خدا آن را پوشانده است.
عرض كردم: فدايت گردم! چگونه آنها سخنان ما را مى نويسند، در حالى كه خداى عزوجل فرموده است سخنى نمى گوييد مگر اين كه نگهبان آماده اى نزد اوست؟ 9
در اين هنگام فرزند رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله نفس عميقى كشيد. آنگاه گريه كردند؛ به گونه اى كه محاسن او از اشكش تر شد و فرمودند: اى اسحاق! همانا خداى متعال فقط به فرشتگان ندا مى دهد كه هنگام ملاقات دو مومن براى بزرگداشت آنان در كنار آنان نباشد و اين بدين معنى نيست كه كسى سخنان آنها را نمى شنود و وقتى فرشتگان سخنان آنها را نمى نويسد و از كلام آنها آگاهى ندارند، داناى نهان و آشكار كه مراقب هميشگى آنان است، از سخنان آنان آگاهى دارد. پس اى اسحاق! به گونه اى از خدا بترس كه گويا او را مى بينى ؛ زيرا اگر تو او را نمى بينى ؛ او قطعا تو را مى بيند. و اگر فكر مى كنى كه او تو را نمى بيند؛ كافر شده اى ؛ و اگر بدانى كه او تو را مى بيند و گناه خود را از مخلوقات او پنهان كنى ؛ و آن گناهان را براى او آشكار سازى، او را در حد بى مقدارترين بينندگان خود دانسته اى.
ثواب كمك و يارى رساندن به برادر مومن
1. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: مومن ستمديده اى را هيچ مومنى يارى نمى نمايد، مگر اين كه اين كار براى او برتررسول خدا از يك ماه روزه و اعتكاف در مسجدالحرام است. هيچ مومنى نيست كه بتواند برادر مومنش ‍ را يارى نمايد و او را يارى كند، مگر اين كه خداوند در دنيا و آخرت او را يارى خواهد نمود. هيچ مومنى نيست كه بتواند برادر مومنش را يارى نمايد و او را يارى نكند، مگر اين كه خداوند در دنيا و آخرت او را يارى نخواهد نمود.
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه نزد او از برادر مومنش غيبت شود و او از برادر مومنش دفاع كرده و به او كمك كند؛ خداوند در دنيا و آخرت او را يارى خواهد نمود. و كسى كه نزد او از برادر مومنش غيبت شود و او بتواند به او كمك كند؛ ولى او را يارى كرده و از او دفاع نكند، خداوند او را خوار و بى مقدار مى نمايد.
ثواب آشتى دادن دو نفر
امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايد كه اميرالمؤمنين عليه‌السلام فرمود: آشتى دادن بين دو نفر را بيش از دو دينار صدقه دادن دوست دارم.
رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمود: آشتى دادن، برتر از يك سال نماز و روزه است.
ثواب به فرياد مسلمانان رسيدن
رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه به فرياد مسلمانى برس و و ر از غصه، گرفتارى، و ورطه اى نجات دهد، خداوند ده حسنه براى او مى نويسد؛ ده درجه او را بالا مى برد؛ ثواب آزاد كردن ده بنده را به او عطا مى نمايد؛ ده عقوبت ر از او دور مى نمايد؛ و در روز قيامت ده شفاعت براى او آماده مى نمايد.
ثواب خوبى كردن با سخنى به برادر مسلمان
امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه با گفتن سخنى به برادر مومن خود خوبى كند، او را مورد لطف و محبت خود قرار بدهد و گرفتاريش را برطرف نمايد؛ تا زمانى كه مشغول اين كار است، در سايه رحمت خداوند به سر مى برد.
ثواب به فرياد برادر مسلمان رسيدن در سختيها و يارى او در حاجتش
راوى مى گويد: از امام صادق عليه‌السلام شنيدم فرمودند: كسى كه در سختيها به فرياد برادر مومن خود برسد و گرفتاريش را برطرف نموده و در برآوردن حاجتش به او كمك كند؛ به خاطر اين عمل هفتاد و دو رحمت از سوى خداوند نزد او دارد كه خداوند با يكى از آن رحمتها زندگى دنيايش را اصلاح نموده و هفتاد و يك رحمت ديگر را براى ترسها و وحشتهاى روز قيامت ذخيره مى نمايد.
ثواب برطرف كردن گرفتارى مومن
راوى مى گويد: از امام صادق عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: كسى كه در گرفتارى مومنى را برطرف نمايد خداوند گرفتارى روز قيامت را براى او برطرف مى نمايد و با خوشحالى از قبرش خارج مى شود. كسى كه به هنگام گرسنگى به او غذا دهد، خداوند از ميوه هاى بهشتى به او عطا مى فرمايد.
و كسى كه شربت آبى به او بدهد، خداوند از نوشابه هاى سر بسته بهشتى به او عطا مى فرمايد.
ثواب خوشحال كردن مومن
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه مومنى را خوشحال كند، خداوند در روز قيامت او را خوشحال مى نمايد؛ و به او مى گويد: هر چه دوست دارى از خدا بخواه، زيرا تو كسى هستى كه دوست داشتى دوستان خدا را در سراى دنيا خوشحال كنى.
آنگاه هر چه بخواهد؛ به او عطا مى دهد و علاوه بر آنچه خواسته است خداوند آنقدر از نعمتهاى بهشتى به او عطا مى فرمايد كه به فكر او نرسيده است.
ثواب خوشحال كردن يك خانواده مومن
رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: هيچ بنده اى نيست كه خانواده مومنى را خوشحال كند، مگر اين كه خداوند از اين خوشحالى كه مخلوقى را خلق نموده و در روز قيامت آن را مى آورد و هر گاه آن بنده با سختى روبرو شد. اين مخلوق به او مى گويد: نترس.
آن بنده به او مى گويد: خدا تو را رحمت كند. تو كيستى؟ كه اگر دنيا مال من بود، براى پاداش تو كافى نبود و در مقابل اين خدمت ناچيز بود.
او مى گويد: من سرورى هستم كه بر فلان خانواده وارد نمودى.
ثواب شيرينى دادن به مومن
داود رقى مى گويد: همسرم رباب گفت: با خرما، حلوايى درست كرده و آن را به حضور امام صادق بردم. آن حضرت مشغول صرف غذا بودند. حلوا را مقابل او گذاشتم. او حلوا را لقه لقمه كرده و به اصحابش مى داد. شنيدم كه فرمودند: كسى كه به مومنى شيرينى بدهد، خداوند تلخى روز قيامت را از او دور خواهد كرد.
ثواب آشاميدن نيم خورده مومن
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: در نيم خورده يا نيم آشاميده مومن شفاى هفتاد بيمارى است.
ثواب انتخاب برادر به خاطر خدا
راوى مى گويد شنيدم كه امام رضا عليه‌السلام فرمودند: كسى كه به خاطر خداى عزوجل برادرى برگزيند؛ خانه اى در بهشت برگزيده است.
ثواب ديدار با برادر مومن به خاطر خوشحال كردن او
رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه به گونه اى با برادر خود ديدار كند كه خوشحال مى شود براى اين كه او را خوشحال سازد، خداوند در روز قيامت او را خوشحال مى نمايد.
و كسى كه به گونه اى با برادر خود روبرو شود كه ناراحت مى شود كه براى اين كه او را ناراحت كند، خداوند در روزى كه او را ببيند، او را ناراحت خوهد نمود.
ثواب عطر زدن بر سر و روى مسلمان
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه به سر و روى مسلمانى عطر بزند، خداى عزوجل در مقابل هر مويى، نورى براى او در قيامت مى نويسد.
ثواب خواستن از خدا و دانستن اين كه خداوند ضرر رسان و سودبخش است
امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: خداى عزوجل مى فرمايد: كسى كه از من بخواهد و بداند كه همانا من ضرر رسان و سود بخشم، دعايش را مستجاب مى نمايم.
ثواب گفتن اين ذكر هنگام خواب
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه هنگام خواب سه بار بگويد:الا الحمد الله الذى، علا فقهر. و الحمدلله الذى بطن فخبر. و الحمدلله الذى ملك فقدر. و الحمدلله الذى يحيى الموتى و يميت الاحياء. و هو على كل شى ء قدير. 10 مانند روزى كه از مادر متولد شده است، از گناهان بيرون مى آيد.
ثواب دعاى پنهان مسلمان براى برادر مسلمانش
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: دعاى پنهانى مسلمان براى برادر مسلمانش رزق را به سوى دعا كننده مى كشاند، بلا را از او دور مى گرداند و فرشتگان به او مى گويند: براى تو دو برابر آنچه كه براى برادرت خواستى مى باشد.
ثواب صلوات فرستادن و سلام كردن بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله و دوستى او
اميرالمؤمنين عليه‌السلام فرمودند: صلوات فرستادن براى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله از گناهان را از بين مى برد؛ بهتر از نابود كردن آب آتش را.
سلام كردن بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله برتر از آزاد كردن چند برده است.
دوست داشتن رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله برتر از فدا كردن جانهاست.
يا فرمودند: برتر از شمشير زدن در راه خداست.
ثواب يك بار بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله صلوات فرستادن
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هنگامى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله را ياد كرديد، زياد بر او صلوات بفرستيد؛ زيرا همانا كسى كه يك بار بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله صلوات بفرستد، خداوند در هزار صف از فرشتگان هزار بار بر او صلوات مى فرستد و آفريده اى از آفريدگان خداوند بافى نماند؛ مگر اين كه به خاطر صلوات خدا و صلوات فرشتگانش، بر او صلوات مى فرستند.
و جز نادان مغرور كه خدا و رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله از او بيزارند؛ كسى از اين ثواب رو نمى گرداند.
ثواب درخواست از خدا به حق حضرت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله واهل بيت عليه‌السلام
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: همانا بنده اى هفتاد پاييز در آتش مى ماند. كه هر پاييزى هفتاد سال است. آنگاه از خدا مى خواهد كه به حق محمد و اهل بيتش به او رحم كند.
خداى عزوجل نيز به جبرييل وحى مى كند كه فرود آى و بنده ام را از آتش ‍ خارج كن.
جبرييل عرض مى كند: چگونه در آتش فرود آييم؟
خداوند مى فرمايد: به آتش دستور داده ام براى تو سرد شود و ضررى به تو نرساند.
عرض كرردم: پروردگارا! جايش را نشانم بده.
مى فرمايد: در چاهى ر سجيل است.
آنگاه جبريل در جاى او فرود آمده و او را از آتش بيرون مى كشد.
خداوند عزوجل از او مى پرسد: چند سال در آتش بودى؟
عرض مى كند: نمى دانم.

خداوند مى فرمايد: به عزتم سوگند كه اگر اين چنين از من درخواست نمى كردى، همچنان تو را با خوارى در آتش نگاه مى داشتم ؛ ولى بر خودم لازم نموده ام كه هيچ بنده اى از من به حق محمد و اهل بيت او درخواست آمرزش نكند، مگر اين كه گناهى را كه مربوط به من و اوست ببخشم. 11
ثواب صلوات بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله
امام باقر عليه‌السلام از پدرانش عليه‌السلام روايت نموده است كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: در روز قيامت من در كنار ترازوى اعمال هستم. كسى كه گناهانش را سنگينتر از كارهاى نيكش باشد، صلواتهايى ر كه بر من فرستاده است مى آورم تا كارهاى نيكش را سنگين تر نماييم.
ثواب صد بار صلوات بر محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وآل او پس از صبح
راوى مى گويد: امام صادق عليه‌السلام از من پرسيدند: نمى خواهى چيزى يادت بدهم كه خداوند با آن صورتت را از حرارت جهنم محفوظ كند؟
عرض كردم: چرا
فرمودند: پس از سپيده دم، صد بار بگو اللهم صل على محمد و آل محمد تا خداوند صورتت را از حرارت جهنم حفظ نمايد.
ثواب صلوات بر محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله واهل بيت او عليه‌السلام
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: در كتاب خواندم كه هر كسى كه بر محمد و آل او صلوات فرستد، و بگويد: اللهم صل على محمد و آل محمد خداوند براى او صد حسنه، و كسى كه بر محمد و اهل بيت او صلوات بفرستد و بگويد: اللهم صل على محمد و اهل بيته خداوند براى او هزار حسنه مى نويسد.
ثواب ان الله و.... پس از نماز صبح و مغرب
1. راوى مى گويد: از امام رضا عليه‌السلام شنيدم كه فرمود: كسى كه پس از نماز صبح يا نماز مغرب پيش از آن كه برخيزد يا با كسى صحبت كند، بگويد ان الله و ملائكته يصلون على النبى يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبى و ذريته خداوند صد حاجت او را برآورده مى سازد: هفتاد حاجت در دنيا و سى حاجت در آخرت.
عرض كرد مراد از صلوات خدا و صلوات فرشتگان و صلوات مومنين چيست؟
فرمودند: مراد از صلوات فرستادن خدا، نزول رحمت است بر او.
و منظور از صلوات فرستادن فرشتگان، اين است كه آنها پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله را مدح و ثنا مى گويند.
و معنى صلوات فرستادن مومنين دعاى آنان براى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله است. و يكى از اسرار آل محمد در صلوات بر پيامبر و آل او، اين صلوات است، اللهم صل على محمد و آل محمد فى الاولين. و صل على محة مد و آل محمد فى الآخرين. و صل على محمد و آل محمد فى الملاء الاعلى. و صل على محمد و آل محمد فى المرسلين. اللهم اعط الوسيلة و الشرف و الفضيلة و الدرجة الكبيرة. اللهم انى آمنت بمحمد و لم اره فلا تحرمنى يوم القيام رويته و ارزقنى صحبته و توفنى على ملته و اسقنى من حوضه مشربا رويا سائغا هنئا لا اظما بعده ابدا انك على كل شى ء قدير اللهم كما آمنت بمحمد و لم اره فعرفنى فى الجنان وجهه اللهم بلغ روح محمد عنى تحية كثيرة و سلاما 12 همانا كسى كه سه بار در بامداد و سه بار در شب با اين ذكر صلوات بفرستد، گناهانش از بين رفته و خطاهايش ‍ محو مى گردد؛ سرورش دوام يافته و دعايش مستجاب مى گردد به آرزوى خود رسيده و رزقش زياد مى گردد، در مقابل دشمنش يارى گرديده، اسباب همه خيرها برايش مهيا شده و از دوستان پيامبرش در بهشتهاى اعلى قرار داده مى شود.
ثواب اختصاص ثلث، نصف يا همه دعا به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: مردى به خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله آمده و عرض كرد اى رسول خدا همانا من ثلث دعاى خود را به شما اختصاص داده ام.
فرمودند: خير است.
عرض كردم: اى رسول خدا! همانا من نصف دعاى خود را به شما اختصاص داده ام.
فرمودند: اين بهتر است.
عرض كردم: اى رسول خدا همانا من همه دعايم را به شما اختصاص ‍ دادم.
فرمودند در اين صورت خداوند همه حوائج دنيا و آخرت را بر آورده مى نمايد.
در اين هنگام مردى عرضه داشت: خدا تو را در دينت موفق سازد، چگونه دعايش را به او اختصاص مى دهد؟
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: چيزى از خدا نمى خواهد، مگر اين كه قبل از آن بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد.
ثواب صلوات بر پيامبر و اوصياى او پس از نماز در روز جمعه
1. راوى از امام صادق عليه‌السلام پرسيد: بهترين اعمال در روز جمعه چيست؟
فرمودند: صد بار صلوات بر محمد و آل محمد پس از عصر جمعه و هر چه بيشتر صلوات بفرستى، بهتر است.
2. در روايتى از امام باقر عليه‌السلام يا امام صادق عليه‌السلام آمده است كه فرمودند: در روز جمعه پس از نماز بگو: اللهم صل على محمد و ال محمد الاوصياء المرضيين بافضل صلواتك و بارك عليهم بافضل بركاتك و السلام عليه و عليهم و على ارواحهم و اجسادهم و رحمة الله و بركاته 13 تا خداوند به خاطر آن صد هزار حسنه براى تو نوشته، صد هزار گناه تو را به خاطر آن پاك كرده، صد هزار حاجت تو را به خاطر آن برآورده نموده و به خاطر آن صد هزار درجه تو را بالا مى برد.
ثواب صد بار گفتن رب صل على محمد و اهل بيته در يك روز
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در يك روز صد بار بگويد: رب صل على محمد و اهل بيته خداوند صد حاجت او را برمى آورد و كه سى تا آن مربوط به دنيا و هفتاد تاى آنها مربوط به آخرت است.
ثواب صلوات بر پيامبر با صداى بلند
امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: با صداى بلند بر من صلوات فرستيد؛ زيرا اين كار نفاق را از بين مى برد.
ثواب ده بار گفتن سبحان الله العظيم... پس از نماز صبح و گفتن اللهماهدنى من عندك... پس از نماز
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: شخصى به نام هذلى به حضور پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله آمده و عرض كرد: اى پيامبر خدا! پيرمردى هستم كه سنم بالاست و كارهايى مانند نماز، روزه، حج، و جهاد را كه قبلا انجام مى دادم، اكنون نمى توان انجام دهم. اى رسول خدا! سخنى به من بياموز كه ثواب خداوند را نصيبم سازد و بر من آسان گيرد.
آن حضرت صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: سخنت را را تكرار كن.
و تكرار كرد، و به همين ترتيب تا سه بار سخن خود را تكرار كرد. آنگاه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله به او فرمودند: اطراف تو هيچ درخت و گلى نبود، مگر اين كه دلشان به حال تو سوخت و برايت گريه كردند. پس از نماز صبح ده بار بگو: سبحان الله العظيم و بحمده و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم كه همانا خداوند بزرگ تو را با اين ذكر از كورى، ديوانگى، جذام، فقر و زير آوار ماندن محفوظ مى دارد.
عرض كرد: اى رسول خدا! اين ذكر براى دنيا بود، براى آخرت چه؟
فرمود: مى گويى: اللهم اهدنى من عندك و افض على من فضلك وانشر على من رحمتمك و انزل على من بركاتك
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: اين دستورات را كه گويى با دستانش ‍ گرفت و رفت.
آنگاه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمود: بدانيد كه همانا اگر او در روز قيامت بيايد و اين ذكرها را عمدا ترك نكرده باشد، خداوند هشت در بهشت را براى او باز مى كند، كه از هر درى كه مى خواست وارد شود.
ثواب مالك نفس بودن، هنگام علاقه ترس، ميل و غضب
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه به هنگام علاقه، ترس، ميل، و غضب مالك نفسش باشد، خداوند جسدش را بر آتش حرام مى نمايد.
ثواب گريستن يا خود را شبيه گريه كنندگان درآوردن هنگام شنيدن آخر سوره زمر
امام صادق عليه‌السلام: فرمودند: رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله نزد عده اى از جوانان انصار آمده و فرمودند: مى خواهم براى شما قرآن بخوانم و هر كسى كه با شنيدن اين آيات گريست بهشت از آن اوست.
آنگاه سوره زمر آيه و سيق الذين كفروا الى جهنم زمرا را تا آخر سوره خواندند. همه گريه كردند، مگر جوانى كه گفت: اى رسول خدا! من محققا خود را شبيه گريه كنندگان درآوردم ؛ ولى قطره اشكى از چشمانم بيرون نيامد.
در اين هنگام پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: دوباره مى خوانم. هر كسى كه خود را شبيه گريه كنندگان سازد بهشت از آن اوست.
آنگاه دوباره آن آيات را تلاوت نمود. همه گريه كنندگان به جز آن جوان كه خود را شبيه گريه كنندگان درآورد و همگى به بهشت رفتند.
ثواب دعا در سحر
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: همانا خداى عزوجل از ميان بندگان مومنش ‍ كسانى را كه زيد دعا مى كنند، دوست دارد، بنابراين از سحر تا طلوع آفتاب دعا كنيد. زيرا در اين هنگام درهاى آسمان گشوده شده، بادهاى رحمت، وزيدن گرفته، رزقها تقسيم شده، و حوايج بزرگ برآورده مى گردد.
ثواب دعا براى مردان و زنان مومن
1. امام رضا عليه‌السلام فرمودند: هيچ مومنى نيست كه مردان و زنان مومن و مسلمان، زنده يا مرده دعا كند، مگر اين كه خداوند به شماره همه مردان و زنان مون، از زمان حضرت آدم تا روز قيامت، براى او حسنه مى نويسد.
2. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه هر روز بيست و پنج بار بگويد: اللهم اغفر لى للمومنين و المومنات و المسلمين و المسلمات خداوند به تعداد هر مومنى كه از دنيا رفته و هر مومنى كه تا روز قيامت به دنيا بيايد، براى او حسنه نوشته، گناهى از او را پاك كرده، و درجه او را بالا مى برد.
ثواب گفتن لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
راوى مى گويد شنيدم كه امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه بگويد: لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم خداى عزوجل به خاطر آن هفتاد نوع بلا را از او دور مى گرداند تا كه كمترين آنها خفه شدن است.
ثواب گفتن لا حول و لا قوة الا بالله در هر روز
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در هر روز صد بار بگويد: لا حول و لا قوة الا بالله خداوند هفتاد نوع بلا را از او دور مى گرداند كه كمترين آن غم و غصه است.
ثواب گفتن بسم الله و لا حول و لا قوة الا بالله
پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه بهنگام خروج از منزل بگويد: بسم الله دو فرشته مى گويند: هدايت شدى.
و اگر بگويند: لا حول و لا قوة الا بالله مى گويند: حفظ شدى.
و اگر بگويند: توكلت على الله مى گويند: بى نياز شدى.
در اين هنگام شيطان مى گويد: چگونه مى توانم در بنده اى كه هدايت شده، حفظ گرديده و بى نياز شده است، نفوذ كنم!
ثواب تسبيح حضرت فاطمه زهرا صلى‌الله‌عليه‌وآله
كسى كه در هر روز شعبان هفتاد بار بگويد استغفر الله الذى لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحى القيوم و اتوب اليه در افق مبين نوشته مى شود.
عرض كردم: افق مبين چيست؟ فرمودند: دشتى است كه در برابر عرش با رودهاى جارى كه ثوابهاى بزرگ و عاليى در آن نهفته است.
ثواب هفتاد بار استغفار پس از نماز صبح
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه پس از نماز صبح هفتاد بار استغفار نمايد، خداوند او را مى آمرزد گرچه در آن روز هفتاد گناه از او سر بزند. و كسى كه بيش از هفتاد هزار گناه مرتكب شود؛ خيرى در او نيست.
ثواب اين كه نگهدار امر انسان شهادت به يگانگى خداوند و رسالت محمدرسول خدا باشد، هنگام مصيبت بگويد: انالله و انا اليه راجعون هنگام رسيدنبه خير بگويد: الحمدلله و هنگام ارتكاب گناه بگويد:استغفرالله
امام صادق عليه‌السلام از پدرانش نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: هر كس داراى اين چهار چيز باشد در بزرگترين نور خدا به سر مى برد: نگهدار امرش شهادت به اين باشد كه خدايى جز خداى يگانه نيست و همانا من رسول خدايم ؛ به هنگام رسيدن مصيبتى بگويد: انالله و انا اليه راجعون هنگامى كه به خيرى برسد؛ الحمدلله و هنگامى كه گناهى مرتكب شود؛ بگويد: استغفرالله و اتوب اليه.
ثواب گريستن از عظمت خداى عزوجل
امام صادق عليه‌السلام از پدرانش عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: خوشا به حال صورتى كه خداوند ببيند به خاطر گناهى از ترس خداى عزوجل مى گريد و جز خدا ت كسى از آن گناه آگاه نيست.
ثواب اين كه در روز و شب بزرگترين هدف انسان آخرت باشد
امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه شب و روز بزرگترين هدفش آخرت باشد خداوند بى نيازى را در قلبش قرار داده، اموراتش را سامان بخشيده و تا همه رزقش به او نرسد ت از دنيا نمى رود.
و كسى كه شب و روز بزرگترين هدفش دنيا باشد، خداوند فقر را بين چشمانش قرار داده و هيچ گاه از او دور نشده و هميشه آن را با چشمانش ‍ مى بيند. اموراتش بى سامان شده و جز آنچه كه قرار است به او برسد، به چيز ديگرى نخواهد رسيد.
ثواب نيكوكارى
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هنگامى كه بنده مومنى عمل نيكى انجام دهد خداوند در مقابل هر كار نيكى هفتصد برابر به او پاداشى مى دهد. خداوند نيز در اين آيه و خداوند براى هر كسى كه بخواهد چندين برابر نمايد 14 همين مطلب را مى فرمايد.
ثواب مرگ مومن در ديار غربت
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هيچ مومنى نيست كه در ديار غربت از دنيا برود و گريه كننده اى نداشته باشد مگر اين كه مناطقى از زمين كه خدا را در آن عبادت مى كرده است لباسهايش درهاى آسمان كه عمل او را از آن درها بالا مى رفته و دو فرشته نويسنده اعمالش براى او گريه خواهند نمود.
ثواب خوبى كردن به برادر مومن
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هر مومنى كه به برادرسول خدا مومنش ‍ خوبى نمايد، به رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله خوبى كرده است.
ثواب نماز، زكات، نيكوكارى و صبر
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هنگامى كه مومن وارد قبرش مى شود، نماز سمت راتس او و زكات سمت چپش مى باشد؛ نيكوكارى حامى او خواهد بود؛ صبر از او فاصله گرفته و به كنارى مى باشد.
هنگامى كه دو فرشته اى كه عهده دار سوال و جواب او هستند؛ وارد مى شوند، صبر به نماز و زكات و نيكوكارى مى گويد: از دوست خود حافظت كنيد و اگر نتوانستيد، من وارد عمل مى شوم.
ثواب هفتاد بار، استغفار در نماز وتر در حال ايستاده به مدت يكسال
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه به مدت يك سال در نماز وتر هفتاد بار ايستاده بگويد: استغفرالله و اتوب اليه خداوند او ر از كسانى كه در سحرها آمرزش مى طلبند و در قرآن از آنها ياد شده است مى نويسد و آمرزش خداى عزوجل براى او واجب مى شود.
ثواب كم توقع خوش اخلاق نرم آسان گير
امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: مى خواهيد بدانيد فردا جهنم بر چه كسى حرام خواهد بود؛
عرض كردم: بله اى رسول خدا!
فرمودند: جهنم بر كم توقع خوش اخلاق نرم آسان گير حرام بوده است.
ثواب پوشيدن انگشتر عقيق
1. امام رضا عليه‌السلام نقل مى نمايد كه امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه انگشتر عقيق در دست نمايد؛ فقير نخواهد شد و حاجت او به بهترين وجه برآورد مى گردد.
2. راوى مى گويد: حاكم مردى از دودمان ابيطالب را به خاطر تخلفى احضار كرد. در راه با امام صادق عليه‌السلام ملاقات نمود. آن حضرت عليه‌السلام فرمودند: انگشتر عقيق براى او ببريد.

آنان نيز انگشتر عقيق را به او رساندند. به همين جهت از طرف حاكم آزارى به او نرسيد.
3. امام صادق عليه‌السلام از پدرانش عليه‌السلام از اميرالمؤمنين عليه‌السلام روايت مى كند كه فرمودند: انگشتر عقيق در دست كنيد تا خداوند به شما بركت دهد و از بلا در امان باشد.
4. امام صادق عليه‌السلام از پدرش عليه‌السلام و او از جدش عليه‌السلام نقل نموده است كه فرمودند: كسى كه انگشتر عقيقى بسازد و محمد الله و على ولى الله را روى آن نقش نمايد، خداوند او را از مرگ بد نگاه داشته و جز بر فطرت خداداديش نخواهد مرد.
5. امام رضا عليه‌السلام فرمودند: كسى كه با عقيق قرعه كشى نمايد، بهره كاملى خواهد داشت.
ثواب پوشيدن انگشتر فيروزه
راوى مى گويد: به ديدن امام كاظم عليه‌السلام رفتم. در دست او انگشتر فيروزه اى ديدم و به آن چشم دوختم فرودند: چرا به اين نگام مى كنى؟ اين سنگى است كه جبرييل آن را از بهشت براى رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله هديه آوردند و رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله آن را به حضرت على عليه‌السلام بخشيد، مى دانى چه نام دارد.
عرض كردم فيروزه.
فرمودند: اين نام فارسى آن است. اسم عربى آن را مى دانى؟
عرض كردم: خير.
فرمودند: اسم عربى آن ظفر پيروزى است.
ثواب پوشيدن انگشتر جزع يمانى
اميرالمومنين عليه‌السلام فرمودند: انگشتر جزع يمانى ر دست كنيد؛ زيرا همانا مكر شيطان رانده شده را از بين مى برد.
ثواب نگاه همراه با پند، سكوت همراه با انديشه، سخن همراه با ذكر، گريستن بر گناه و ايمن مردم از شر انسان
امام باقر عليه‌السلام نقل مى نمايد كه اميرالمؤمنين عليه‌السلام فرمودند: تمام خير در سه چيز جمع شده است: نگاه، سكوت و سخن.
هر نگاهى كه پندى از آن گرفته نشود، فراموشى است.
هر سكوتى كه انديشه اى در آن نباشد، غفلت است.
هر سخنى كه ذكرى در آن نباشد، بيهوده است. خوشا به حال كسى كه نگاه او پند، سكوت او انديشه و سخن او ذكر بوده، بر گناهش گريستته و مردم از شرش در امان باشند.
ثواب خاموشى و پياده رفتن به خانه خداى عزوجل
اميرالمومنين، عليه‌السلام فرمودند: انگشتر جزع يمانى در دست كنيد؛ زيرا همانا مكر شياطين رانده شده را از بين مى برد. على بن مهزيار از معصوم عليه‌السلام روايت نموده است كه فرمودند: زمانى براى مردم مى آيد كه عافيت در آن ده جزء است: نه جزء آن در كناره گيرى از مردم و يك جزء آن در خاموشى است.
ثواب توبه
امام رضا عليه‌السلام نقل مى نمايد كه امام صادق عليه‌السلام فرمودند: انگشتر ياقوت در دست كنيد؛ زيرا همانا انگشتر ياقوت فقر را از بين مى برد.
امام صادق عليه‌السلام از پدرانش عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند همانا خداوند افزون بر رزق بندگان، رزقى دارد كه آن را به هر كدام از مخلوقاتش كه بخواهد، عطا مى فرمايد. خداوند در هر سپيده دم دستهايش را براى گناهكار شب باز است، كه اگر توبه كند، او را بيامرزد. دستانش را در هر غروب باز مى كند تا اگر گناهكار روزه توبه نمايد، توبه را بپذيرد.
ثواب نوشتن ماشاءالله. لا قوة الا بالله. استغفرالله. روى انگشتر
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه روى انگشتر خود بنويسد: ماشاالله لا قوة الا بالله استغفرالله از فقرى كه همه چيز او را از بين ببرد، ايمن خواهد شد.
ثواب ديدن ميوه يا چيز ديگر، ميل پيدا كردن به آن و نداشتن قدرت خريد آن
امام صادق عليه‌السلام از يكى از ياران خود پرسيدند: آيا در بازار ميوه يا چيز ديگرى مى بينى كه آن را دوست دارى؟
عرض كردم: بله ؛ به خدا سوگند.
فرمودند: همانا در مقابل هر چيزى كه مى بينى و نمى توانى آن را بخرى و صبر كنى، حسنه اى براى تو خواهد بود.
ثواب در پى دنيا رفتن به خاطر بى نيازى از مردم
راوى مى گويد شنيدم كه امام صادق عليه‌السلام فرمودند: در كسى كه دوست ندارد، براى حفظ آبروى خود و پرداخت قرضش مال حلال جمع كند، خيرى نيست.
در حديث ديگرى نيز آمده است: كسى كه به خاطر بى نيازى از مردم و مهربانى به همسايه اش دنيا را طلب كند، در حالى كه خداوند را ملاقات نمايد كه صورتش مانند ماه شب چهارده است.
ثواب خوش اخلاقى
راوى مى گويد: ام سلمه به رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله عرضه داشت: پدر و مادرم فداى تو باد اى رسول خدا! زنى كه دو بار شوهر كرده و هر دو از دنيا رفته و وارد بهشت شده اند. اين از آن كدام يك مى باشد؟
پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: هر كدام را كه خوش اخلاق تر بوده و با خانواده خود بهتر رفتار مى كرده است. انتخاب مى كند. اى ام سلمه همانا، حسن خلق خير دنيا و آخرت را مى آورد.
ثواب خورنده سپاسگذار و غير مبتلاى شكرگذار
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: غذا خود سپاسگذار، پاداش روزه دار در راه خدا را داشته و غير مبتلاى شاكر، همانند مبتلاى صابر را دارد.
ثواب ميل به آنچه نزد خداى عزوجل است
مردى به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله عرضه داشت: چيزى به من بياموز كه با انجام آن خداوند در آسمان و مردم در زمين مرا دوست بدارند.
آن حضرت فرمودند: به آنچه نزد خداست، ميل داشته باش تا خدا تو را دوست بدارد و به آنچه مردم دارند، بى ميل باش تا مردم نيز تو را دوست داشته باشند.
ثواب پنهان كردن فقر
امام صادق عليه‌السلام نقل مى فرمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: اى على! خداوند فقر را امانتى نزد خلقش قرار داده است. كسى كه آن را پنهان نمايد، مانند روزه دار شب زنده دار خواهد بود.
و كسى كه آن را به كسى بگويد كه مى تواند نيازش را برآورد، ولى نيازش را برآورده نكند، محققا كه او را كشته است، بدان كه او را با شمشير يا نيزه نكشته، بلكه با زخمى كه بر دلش وارد كرده، او را كشته است.
ثواب فقرا و خوبى كردن به آنان
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هنگامى كه روز قيامت فرا مى رسد، خداوند به جار زننده اى دستور مى دهد كه جار بزند: فقيران كجايند؟ عده اى مى ايستند و دستور مى دهند تا اينان را به بهشت ببريد.
هنگامى كه به در بهشتت رسيدند، دربانان بهشت به آنان مى گويند: پيش از حسابرسى مى خواهيد بهشت رويد؟
آنان مى گويند: به ما چيزى داديد كه اكنون مى خواهيد حساب آن را بكشيد؟
در اين هنگام خداى عزوجل مى فرمايد: بندگانم راست مى گويند: من شما را براى اين فقير ننمودم كه خوارتان سازم، بلكه بدين جهت بود كه فقر را براى اين روزتان ذخيره سازم.
آنگاه به آنان مى فرمايند: در ميان مردم بگرديد و هر كسى را كه به شما خوبى كرده، دستش را بگيريد و به بهشت ببريد.
ثواب دست دادن
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: پاداش دست دادن شما به يكديگر، همانند پاداش جنگجويان در راه خداست.
ثواب بردن نام خدا هنگام غذا خوردن
امام صادق عليه‌السلام از پدرانش عليه‌السلام نقل مى نمايد كه اميرالمومنين عليه‌السلام فرمودند: كسى كه هنگام خوردن غذايى نام خدا را ببرد، هيچ گاه به خاطر نعمت آن غذا مورد سوال قرار نمى گيرد.
ثواب صدقه در روزه جمعه
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: پدرم كم مالترين و پرخرجترين افراد فاميل بود با اين وجود، هر جمعه اى كه دينار صدقه مى داد و مى فرمود: صدقه در روز جمعه، ثوابش دو چندان است ؛ زيرا روز جمعه برتر از ساير روزهاست.
ثواب يارى اندوهگين
راوى مى گويد: شنيدم كه امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى برادر اندوهگين تشنه خود را به هنگام گرفتارى يارى كند، گرفتاريش را بر طرف نموده و در برآوردن حاجتش به او كمك مى كند، به خاطر اين عمل، هفتاد و دو رحمت براى وحشتها و ترسهاى روز قيامت خواهد داشت.
ثواب ديدار با مسلمان
راوى مى گويد: از امام صادق عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: هيچ مسلمانى به ديدن برادر مسلمانش نرفته، مگر اين كه خداى عزوجل او را ندا داده است، اى ديدار كننده! پاك شدى و بهشت نيز برايت پاك شد.
ثواب ذبح قوچ چاق و دادن آن به فقرا پس از ساخت خانه
امام صادق عليه‌السلام از پدرانش عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه خانه اى ساخته، قوچ چاقى ذبح كند، گوشتش را به فقرا بدهد و بگويد اللهم احر عنى مردة الجن و الانس و الشياطين و بارك لى فى بنائى 15 هر چه بخواهد، به او مى دهند.
ثواب كمك كردن به يكديگر در كارهاى خوب
امام صادق عليه‌السلام از پدرانش روايت مى كند كه همانا اميرالمؤمنين عليه‌السلام: فرمود: همانا رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فمرودند: خداوند پدرى را كه به فرزندش در كار نيك كمك كند؛ رحمت نمايد؛ خداوند همسايه را كه به همسايه اش در كار نيك كمك كند، رحمت نمايد؛ خداوند رفيقى را كه به رفيقش در كار نيك كمك كند، رحمت نمايد، خداوند همدمى را كه در كار نيك به همدمش كمك كند؛ رحمت نمايد و خداوند مردى را كه در كار نيك به زمامدار خود كمك كند؛ رحمت نمايد.
ثواب دست دادن مسلمان با برادر مسلمانش
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: همانا كسى كه قدر خداوند را نمى داند، به همان گونه قدر پيامبرش را نيز نمى داند؛ و همان گونه كه قدر پيامبرش را نمى داند؛ و همان گونه كه قدر پيامبرش را نمى داند؛ قدر مومن را نيز نمى داند؛ همانا هنگامى كه مومن برادرش را مى بيند، و با او دست مى دهد، تا زمانى كه از هم جدا شوند، خداوند به آن دو نگريسته و گناهان از چهره هايشان مى ريزد؛ همان گونه كه باد شديد برگ را از درخت مى ريزد.
ثواب رسيدن به سن چهل تا نود سالگى
راوى مى گويد: شنيدم كه امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هنگامى كه شخصى به چهل سالگى رسيد، خداوند او را از سه بيمارى ديوانگى، جذام و پيسى ايمن مى نمايد.
و هنگامى كه به شصت سالگى رسيد، خداوند بازگشت به سوى خود را نصيبش مى سازد.
و هنگامى كه به هفتاد سالگى رسيد، آسمانيان او را دوست خواهند داشت.
و زمانى كه به هشتاد سالگى رسيد، خداوند دستور مى فرمايد: كارهاى خوبش را نوشته و گناهانش را ننويسد.
و هنگامى كه به نود سالگى رسيد، خداوند همه گناهان او را، از اول تا آخر آمرزيده و نامش را به عنوان اسير خدا بر روى زمين ثبت مى گردد.
ثواب دانستن برترى پيرمرد سالمند و احترام گذاشتن به او
رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه برترى پيرمرد سالمند را دانسته و به خاطر سن او احترامش نمايد، خداوند او را از وحشت روز قيامت ايمن مى نمايد.
ثواب بردن نام خداوند به هنگام سوارى
امام كاظم عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: اگر مردى سوار چهارپا شود و نام خدا ببرد، فرشته اى پشت سر او سوار شده و او را تا هنگام پياده شدن محافظت مى نمايد. اگر هنگام سوار شدن نام خدا را نبرد، شيطانى پشت سر او سوار شده و به او مى گويد آواز بخوان. اگر بگويد بلد نيستم، آرزو كن. و او پيوسته آرزو مى كند تا پياده شود.
و نيز فرمودند: كسى كه وقتى سوار چهارپا شود؛ نمى گويد: بسم الله و لا حول و لا قوة الا بالله الحمد الله الذى هدانا لهذا و سبحان الذى سحر لنا هذا و ما كنا له مقرنين 16 مگر اين كه خود و چهارپايش تا زمانى كه پياده شوند محفوظ مى ماندند.
ثواب تب
معصوم عليه‌السلام مى فرمايند: همانا هنگامى كه مومن يك بار تب كند، گناهان مانند برگ درخت از او مى ريزند. و اگر بر بستر خود ناله كند، ناله اود تسبييح و فرياد او تهليل است. ثواب غلتيدن او در بستر نيز ثواب كسى است كه در اره خدا شمشير مى زند و اگر در ميان برادران و يارانش خداوندر را عبادت كند، آمرزيده مى شود، خوشا به حال او، اگر توبه كند و بدا به حال او، اگر توبه اش را بشكند. و به هر حال ما سلامتى را بيشتر دوست مى داريم.
ثواب تب يك شب
راوى مى گويد: كه شنيدم كه زين العابدين عليه‌السلام فرمودند: تب يك ششب كفاره گناهان يك سال است. به اين جهت كه درد آن تا يك سال در بدن باقى است.
ثواب پذيرفتن مرض يك شب، آن گونه كه بايد و به جا آوردن شكر آن
راوى مى گويد: شنيدم كه امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه يك شب مريض شود و آن گونه كه بايد آن را بپذيرد و به درگاه خداوند شكر آن را به جا آورد،، كفاره گناهان شصت سال او خواهد بود.
راوى مى گويد: پرسيدم: آن گونه كه بايد بپذيرد، يعنى چه؟
فرمودند: در مقابل رنجهاى آن صبر كند.
ثواب سر درد يك شب
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: يك شب سر درد، همه گناهان جز گناهان كبيره را مى ريزد.
ثواب بيمار
رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: هنگامى كه مسلمانى بيمار شود، خداوند همانند بهترين اعمالى را كه در حال سلامتى انجام مى داده، براى او مى نويسد و همان گونه كه برگ درخت مى ريزد، گناهان او نيز مى ريزند.
ثواب بيمارى كودك
اميرالمومنين عليه‌السلام درباره كودك فرمودند: بيمارى او كفاره گناهان پدر و مادر است.
ثواب عيادت مريض، غسل مردگان، تشييع جنازه و تسليت به زن پسر مرده
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: يكى از چيزهايى كه حضرت موسى عليه‌السلام به خدا عرضه داشت، اين بود: خدايا! مرا از مقدار پاداش ‍ عيادت مريض آگاه فرما!
خداى عزوجل فرمود: فرشته اى مى گمارم كه در قبر او را تا صحراى محشر عيادت كند.
عرض كرد خدايا! پاداش كسيى كه مردگان را غسل دهد، چيست؟
فرمود: گناهانش را مى شويم تا همانند روزى كه از مادر متولد شده است، گناهى نداشته باشد.
عرض كرد: خدايا پاداش كسى كه تشييع جنازه كند، چيست؟
فرمود: يكى از فرشتگانم را كه پرچمهايى دارد، مى گمارم تا او را از قبرش تا صحراى محشر بدرقه نمايد.

عرض كرد: خدايا! پاداش كسى كه به زن پسر مرده تسليت بگويد، چيست؟ فرمود: در روزى كه سايه اى جز سايه من نيست، سايه ام را بر او مى گسترانم.
ثواب خورنده سپاسگذار و غير مبتلاى شكرگذار
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه بين ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه از دنيا برود، خداوند او را از فشار قبر ايمن مى گرداند.
ثواب ميل به آنچه نزد خداى عزوجل است
امام زين العابدين عليه‌السلام از پدرش از اميرالمومنين عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله به ديدن مردى از فرزندان عبدالمطلب رفت كه در حال مرگ بود. او رو به قبله نبود. رسول خدا عليه‌السلام فرمودند: بدنش را رو به قبله نماييد، زيرا در اين صورت تا زمانى كه قبض روح شود؛ فرشتگان و خداوند به او روى مى آورند.
ثواب گردانيدم روى مومن رو به قبله
امام زين العابدين عليه‌السلام از پدرش از اميرالمومنين عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله به ديدن مردى از فرزندان عبدالمطلب رفت كه در حال مرگ بود. او رو به قبله نبود. رسول خداآصلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: بدنش را رو به قبله نماييد؛ زيرا در اين صورت، تا زمانى كه قبض روح شود، فرشتگان و خداوند به او روى مى آورند.
ثواب از دست دادن چند فرزند و اميدوارى به پاداش خداوند درمقابل آن
1. راوى مى گويد از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله شنيدم كه فرمودند: هر مردى كه سه فرزند به سن بلوغ نرسيده از دست بدهد و هر زنى كه سه فرزند را از دست بدهد، اين فرزندان آنان را از جهنم حفظ مى كنند.
2. ابوذر غفارى مى گويد: پدر و مادرى نيستند كه سه كودك خود را از دست بدهد، مگر اين كه خداوند آن پدر و مادر را با فضل و رحمت خود به بهشت مى برد.
3. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: مردى كه يك فرزند خود را از دست بدهد، براى او بهتر از هفتاد فرزند است كه پس از باقى بمانند و قائم آل محمد ع را درك نمايند.
ثواب بر دوش گرفتن چهار گوشه جنازه
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه دسته تابوت را بگيرد (و آن را حمل كند) خداوند بيست و پنج گناه كبيره او را مى بخشد. و كسى كه به نوبت هر چهار دسته تابوت را بگيرد؛ و آن را حمل كند؛ از همه گناهان خود بيرون خواهد رفت.
ثواب گفتن لا اله الا الله به هنگام مصيبت
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: مومنى نيست كه هنگام رويداد مصيبتى لا اله الا الله بگويد، مگر اين كه خداوند همه گناهانش را مى آمرزد؛ جز گناهان كبيره كه انسان را جهنمى مى كند.
و هرگاه در آينده به ياد آن مصيبت افتاده، لا اله الا الله بگويد و خدا را حمد كند، خداوند تمامى گناهى را كه بين لا اله الا الله گفتن اول و دوم مرتكب شده است ؛ مى بخشد؛ جز گناهان كبيره را.
ثواب صبر
امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايد كه امام باقر عليه‌السلام فرمودند: همانا من از اين غلام و خانواده ام چيزهايى مى بينم كه برايم تلخ ‌تر از حنظل اسست و بر آن صبر مى كنم. همانا كسى كه صبر كند. با صبر خود به درجه روزه دار شب زنده دار و درجه شهيدى كه در پيشگاه حضرت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله شمشير زده است.
ثواب تسليت
1. امام صادق عليه‌السلام از پدرانش عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: تسليت گفتن انسان را به بهشت مى برد.
2. رسول خدا فرمودند: كسى كه اندوهيگينى را تسليت دهد، در روز قيامت لباسى به او مى دهند كه او را آراسته مى گرداند.
ثواب زيارت قبر مومن
راوى مى گويد: من و ابراهيم بن هاشم در گورستان بوديم. او بر سر قبرى رو به قبله نشست، دستش را روى قبر گذاشت و هفت با انا انزلنا خواند. آنگاه گفت: صاحب اين قبر، محمد بن اسماعيل بن بزيع، به من گفت روايتى نقل كرد: كسى كه قبر مومنى را زيارت نموده و هفت بار در كنار آن انا انزلناه بخواند، خداوند او و صاحب قبر را مى آمرزد.
ثواب دست كشيدن بر سر يتيم
1. امام صادق عليه‌السلام از پدرانش نقل مى نمايد كه اميرالمومنين عليه‌السلام فرمودند: هيچ زن و مرد مومنى نيست كه بر سر يتيمى دست بكشد، مگر اين كه خداونند به عدد هر مويى كه دستش را بر آن مى كشد، حسنه اى براى او مى نويسد.
2. امام باقر عليه‌السلام نقل مى نمايند كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه از سختدلى خود ناراحت باشد، مى تواند نزد يتيمى رفته، او را مورد لطف و محبت خويش قرار داده و بر سرش دست بكشد تا با خواست خدا دلش نرم شود.
و در حديث ديگرى فرمودند: او را بر سر سفره خويش نشانده و بر سرش ‍ دست بكشد و تا دلش نرم شود؛ زيرا همانا هنگامى كه اين عمل را انجام دهد، به خواست خداوند عزوجل دلش نرم مى شود.
ثواب ساكت كردن گريه يتيم
رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: همانا هنگامى كه يتيم بگريد، عرش خدا مى لرزد، و خداى متعال مى فرمايد: چه كسى بنده مرا كه پدر و ماردش را در كودكى از او گرفته ام گريانده است! به عزت و جلالم سوگند كسى او را ساكت نمى گرداند؛ مگر اين كه بهشت را براى او واجب مى گردانم.
ثواب بردن تحفه براى خانواده و خوشحال كردن دختر يا پسر
رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه به بازار رفته تحفه اى خريده و آن را براى خانواده اش بياورد، مانند كسى است كه براى نيازمندان صدقه برده باشد. و بايد در دادن آن تحفه، دختران را بر پسران مقدم داشته و ابتدا به دختران بدهد. همانا كسى كه دخترى را خوشحال كند، گويا يكى از فرزندان حضرت اسماعيل عليه‌السلام را از بردگى آزاد كرده است. و كسى كه پسرى را خوشحال كند، گويا از عظمت خداوند گريسته است. و كسى كه از عظمت خداوند بگريد، خداوند او را به بهشت نعمتها مى برد.
ثواب پدر دختران
1. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: دختران، حسنه، و پسران، نعمت هستند. در مقابل حسنه ثواب مى دهند و در مقابل نعمت حساب مى كشند 2. پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله را به تولد حضرت فاطمه عليه‌السلام مژده دادند. آن حضرت صلى‌الله‌عليه‌وآله به اصحاب خود نگريسته و ناراحتى را در سيماى آنان مشاهده نمود. فرمود: چرا ناراحت شديد! گياه خوشبويى است كه آن را مى بويم و رزق او با خداست.
مجازات دشمنى با اهل بيت پيامبر
امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه با خانواده ما دشمنى نمايد، خداوند او را يهودى بر مى انگيزد.
عرض كردند: اى رسول خدا! گرچه شهادتين را بگويد؟
فرمودند: بله ؛ زيرا شهادتين را فقط به خاطر ريخته نشدن خون خود يا فرار از جزيه دادن همراه با خوارى، گفته است.
آنگاه دوباره فرمودند: كسى كه با خانواده ما دشمنى كند؛ خداوند او را يهودى برمى انگيزد.
عرض كردند: چگونه اى رسول خدا؟
فرمود: اگر دجال را درك كند، به او ايمان خواهد آورد.
مجازات ندانستن حق اهل بيت
راوى مى گويد امام زين العابدين عليه‌السلام از ما پرسيدند: كدام نقطه از زمين بهتر است؟
عرض كردم خدا و رسول او و پسر رسولش داناترند.
فرمودند: برترين مناطق بين ركن و مقام است و اگر مردى به اندازه حضرت نوح عليه‌السلام عمر كند - نهصد و پنجاه سال - و در آن مكان روزها را روزه گرفته و شبها را عبادت كند، آنگاه بدون ولايت ما با خداوند ملاقات كند، اين كارها براى او هيچ سودى نخواهد داشت.
مجازات مرگ در حال نشناختن امام
راوى مى گويد: از امام صادق عليه‌السلام درباره فرمايش رسول اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله پرسيدم كه فرموده اند: كسى كه بميرد و امام خود را نشناسد، با مرگ زمان جاهليت از دنيا رفته است.
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: زمانى كه نفس انسان به اين جا رسيد و با دست به سينه اش اشاره كرد - بيشرين احتياج را به او خواهد داشت يعنى به شناخت امام خود.
آنگاه فرمودند: عقيده تو در اين مورد درست است.
مجازات به عهده گرفتن رهبرى جامعه اى كه در آن جامعه عالم تر و فقيه تر از او باشد
رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه رهبرى جامعه اى را به عهده بگيرد و در آن جامعه دانشمندتر و فقيه تر از او باشد، آن جامعه تا روز قيامت به انحطاط مى رود.
مجازات صلوات نفرستادن بر پيامبر در نماز و هنگامى كه نام او را مى برند
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه نماز بخواند و در نماز بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله صلوات نفرستد، با نماز خود راه غير بهشت را پيموده است.
رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه نام مرا پيش او ببرند و بر من صلوات نفرستد و به جهنم برود، خداوند او را از رحمت خود دور گرداند. و نيز فرمودند: كسى كه نام مرا پيش او ببرند و او صلوات بر من ررا فراموش كند، در راه بهشت به اشتباه مى افتد.
مجازات دشمن و منكر ولايت و جانشينى اميرالمومنين و شك كننده در اين مطلب
1. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: شرابخوار مانند بت پرست است و دشمن آل محمد بدتر از اوست.
عرض كردم: فدايت گردم چرا؟
فرمودند: زيرا بدون ترديد بالاخره روزى شرابخوار مشمول شفاعت خواهد شد، ولى اگر اهل آسمان و زمين دشمن اهل بيت را شفاعت كنند شفاعت آنها پذيرفته نخواهد شد.
2. راوى مى گويد: از امام كاظم عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: همانا خداوند عزوجل در وقت هر نماز براى بندگان مومن و معتقد خود رحمت مى فرستد و براى عده اى ديگر لعنت.
عرض كردم: براى چه كسانى؟
فرمودند: براى كسانى كه حق ما را انكار كرده و ما را تكذيب كردند.
3. امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايد كه امام باقر عليه‌السلام فرمودند: خداى متعال امام على عليه‌السلام را نشانه اى بين خود و خلقش قرار داده است كه و جز او نشانه ديگر نيست ؛ پيرو او مومن و منكر او كافر و كسى كه بر او شك كند، مشرك است.
4. راوى مى گويد: از امام صادق عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: اگر همه مردم روى زمين ولايت امام على عليه‌السلام را انكار كنند، خداوند همه آنها را عذاب نموده و به جهنم مى برد.
5. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: جبرييل بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمود: خداوند به تو سلام رسانيده و مى فرمايد: آسمانهاى هفتگانه و آنچه در آنهاست و نيز زمينهاى هفتگانه و آنچه روى آنهاست و را آفريده و هيچ مكانى را ارجمندتر از ركن و مقام نيافريدم. اگر بنده اى از هنگامى كه آسمانها و زمينها را آفريدم در اين مكان به درگان من دعا كند، سپس در حالى كه منكر ولايت على عليه‌السلام است مرا ملاقات كند: او را به صورت به جهنم مى افكنم.
6. ميسربياع زطى گويد: به ديدن امام صادق عليه‌السلام رفته و به او عرض كردم: فدايت گردم! همسايه اى دارم كه فقط با صداى او بيدار مى شوم يا قرآن خوانده، آيات آن را تكرار كرده و گريه و تضرع مى كند، يا با گريه و تضرع دعا مى كند، مى گويند او از همه حرامهاى خداوند پرهيز مى كند.
آن حضرت عليه‌السلام فرمودند: اى ميسر! آيا اعتقادات تو را هم دارد؟
عرض كردم: خداوند مى داند.
سال آنده كه به حج رفتم، از اعتقادات او پرسيدم: معلوم شد كه اصلا ولايت اهل بيت را ندارد. دوباره به ديدار آن حضرت رفته و از آن مرد سخن گفتم.
او دوباره سوال سال گذشته را تكرار نموده و فرمودند: آيا به اعتقادات تو معتقد است؟
عرض كردم: خير.
فرمودند: اى ميسر كدام نقطه زمين محترم تر است؟
عرض كردم: خدا و رسول او و پسر رسولش داناترند.
فرمودند: اى ميسر! بين ركنو مقام يك گلزار از گلزارهاى بهشت و بين قبر رسول خدا و منبر او نيز گلزار ديگرى از گلزارهاى بهشت است. اگر خداوند عمر بنده اى را آن قدر طولانى نمايد كه هزار سال بين ركن و مقام و بين قبر رسول خدا و منبرش، او را عبادت كند؛ آنگاه همان گونه كه قوچ زيبا را ذبح مى كنند، او را مظلومانه در بسترش بكشند و سپس بدون ولايت ما خداوند عزوجل را ملاقات كند، سزاوار است كه خدا او را با صورت به آتش جهنم بيفكند.
مجازات قدريه 17
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: بدعت گذاران را در روز قيامت مى آورند و همان گونه كه بينى سفيد در گاو سياه نمايان است، قدريه نيز در ميان آنها مشخص هستند. خداوند خطاب به آنها مى فرمايد: چه هدفى داشتيد؟
مى گويند هدف ما را رضايت تو بود.
خداوند مى فرمايد: از شما چشم پوشيده و گناهانان را بخشيدم جز قدريه ؛ زيرا بدون شك آنها از راهى كه نمى دانستند؛ مشرك شدند.
مجازات مدعى امامت در صورتى كه امام نباشد
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه اهل امامت نباشد و ادعاى امامت كند كافر است.
مجازات قابيل، نمرود، دو نفر از بنى اسرائيل كه قوم خود را يهودى و مسيحى كردند، فرعون و دو نفر از اين امت
راوى مى گويد از امام صادق عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند؛ در روز قيامت، عذاب هفت نفر از همه سخت تر است: فرزند حضرت آدم عليه‌السلام كه برادرش را كشت ؛ نمرود كه با ابراهيم عليه‌السلام در مورد خداوند بحث و خدا را انكار كرد؛ دو نفر از بنى اسرائيل كه قوم خود را يهودى و مسيحى نمودند؛ فرعون كه گفت: من بالاترين خداى شما هستم ؛ و دو نفر از اين امت كه يكى از آنها بدتر از ديگرى است و در تابوتى شيشه اى در زير جهنم در درياهايى از آتش قرار دارد.
مجازات قاتل امام حسين عليه‌السلام
1. امام صادق عليه‌السلام نقل مى كند: كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند:
هنگامى كه روز قيامت فرا رسد، گنبدى از نور براى فاطمه عليه‌السلام مى سازند. در اين هنگام در حالى كه امام حسين عليه‌السلام سرش را در دست گرفته، به سوى گنبد مى آيد. همين كه حضرت فاطمه عليها‌السلام او را مى بيند؛ چنان مى گريد كه در صحراى محشر همه فرشتگان مقرب، پيامبران مرسل و بندگان مومن به گريه مى افتند.
آنگاه خداوند مردى را به صورت مثال، بدون سر، و به بهترين شكل مى آفريند تا با قاتلان حسين عليه‌السلام بستيزد و مبارزه كند. سپس ‍ خداوند قاتلان و تمام كسانى كه در قتل او شركت داشتند، را جمع نموده و آن مثال همه آنها را مى كشد. دوباره زنده مى شوند و اميرالمومنين عليه‌السلام آنها را مى كشد. دوباره زنده مى شوند امام حسن عليه‌السلام آنها را مى كشد. دوباره زنده مى شوند و امام حسين عليه‌السلام آنها را مى كشد. دوباره زنده مى شوند و هيچ كسى از دودمان ما نمى ماند؛ مگر اينكه يك بار آنها را مى كشد.
در اين هنگام خشم ها فروكش كرده و غمها را فراموش مى شود.
آنگاه امام صادق عليه‌السلام فرمودند: خدا شيعيان ما را رحمت كند! به خدا سوگند شيعيان ما مومنين حقيقى هستند. به خدا سوگند كه در اين مصيبت با غم و اندوه طولانى با ما شريك شدند.
2. قاسم بن اصبغ بن نباته مى گويد: شخص زيبا و بسيار سفيدى از قبيله بنى دارم كه شاهد قتل امام حسين عليه‌السلام بود، را ديدم سياه رو شده بود. به او گفتم: به خاطر تغيير رنگ صورتت تو را به زحمت شناختم.
گفت: مرد سفيد رويى از ياران حسين عليه‌السلام را كه بر پيشانيش اثر سجده بود، كشته و سر او را به همراه بردم.

قاسم بن اصبغ بن نباته مى گويد: (در روزى كه او را كشته بود) او را خوشحال و سوار بر اسب ديدم كه سر او را به سينه اسب آويزان كرده بود. و اين سر مرتب به دستان اسب مى خورد. به پدرم گفتم: كاش كمى آن سر را بالا مى برد. ببين دستان اسب با آن سر چه مى كند.
پدرم گفت: فرزندم! بلايى كه بر سر او آورده اند، دردناكتر از اين بوده است.
همان شخص خودش به من گفت: از وقتى را كشته ام، هر شب در خواب به سراغم مى آيد، شانه ام را گرفته و مى گويد: راه بيفت ؛ مرا به جهنم برده و در آن مى اندازد و تا صبح شود. يكى از همسران او كه صدايش را هنگام خواب شنيده بود، مى گويد: شب تا صبح از فرياد او خوابمان نمى برد.
قاسم بن اصبغ بن نباتة مى گويد: با عده اى از جوانان قبيله پيش ‍ همسرش رفتيم و از همسرش حالات او را پرسيديم. او گفت: خودش همه چيز را گفته و راست گفته است.
مجازات ظلم، قطع رحم، قسم دروغ
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: در كتاب امام على عليه‌السلام آمده است كه سه چيز است كه انجام دهنده آن نمى ميرد، تا نتجه بد آن را ببيند: ظلم، قطعع رحم، و قسم دروغ كه به وسيله آن با خدا مى جنگند.
مجازات نيرنگ و فريب
امام حسن عليه‌السلام نقل مى نمايد كه اميرالمومنين عليه‌السلام مى فرمودند: نيرنگ و فريب در جهنم است.
مجازات خونريزى، شرابخوارى و سخن چينى
1. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: خونريز، شرابخوار، و سخن چين به بهشت نمى رود.
2. امام زين العابدين عليه‌السلام از امام حسين عليه‌السلام نقل مى كند كه اميرالمومنين عليه‌السلام فرمودند: بهشت بر سه نفر حرام است: سخن چين، آدمكش، شرابخوار.
مجازات متكبران
1. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: خداوند عزوجل به سه نفر نظر رحمت نمى افكند؛ به كسى كه تكبر كند؛ به كسى كه از روى تكبر لباسش به زمين بكشد؛ و به كسى كه كالاهايش را با قسم رواج دهد.
همانا بزرگى فقط مخصوص خداوند بزرگ است.
2. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در دلش به اندازه يك دانه خردلى تكبر باشد، به بهشت نخواهد رفت و كسى كه در دلش به اندازه دانه خردلى ايمان باشد، به جهنم نخواهدد رفت.
3. رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: در روز قيامت متكبران با همان بدن انسانى محشور مى شوند؛ ولى به كوچكى مورچه هاى ريز و مردم آنها را لگد مى كنند تا خداوند عزوجل از حساب مخلوقات خود فارغ شود. انگاه آنها را به جهنم مى برد. كاش فقط جهنم مى بود! چرك و كثافات فرج زناكاراان و چرك و خون جهنميان را مى خورد.
مجازات ادب نكردن گناهكار
1. امام صادق عليه‌السلام فرمودند:: نوجوانى در ميان قوم خود به سن نوجوانى برسد و او را به خاطر گناهانش ادب نكنند، اولين مجازات خداوند عزوجل اين است كه روزى آنها را كم مى كند.
مجازات تصوير كشيدن، گفتن خواب دروغ و گوش دادن به سخن كسى كه نمى خواهدسخنش را گوش دهند.
راوى مى گويد از امام صادق عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: سه نفر در رزو قيامت عذاب خواهند شد: كسى كه عكس حيوانى را بكشد، تا وقتى كه روح در آن بدمد، عذاب خواهد شد و هيچ گاه نخواهد توانست روح در آن بدمد، كسى كه خواب دروغى را از خود نقل كند، تا زمانى كهه دو دانه جو را گره بزند و عذاب خواهد شد و هيچ گاه توانست آن دو را گره بزند؛ و كسى كه به سخن عده اى گوش بدهد و آنها دوست نداشته باشند كه در اين صورت در گوشهايشان سرب مى ريزند.
مجازات خنديدن در حال گناه
امام صادق عليه‌السلام از پدرش عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه در حال انجام گناه خندان باشد، در حالى كه به جهنم مى رود كه گريان است.
مجازات عمل براى غير خداوند عزوجل
امام كاظم عليه‌السلام از پدرانش عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: دستور مى رسد كه مردانى را به جهنم ببريد و و خداوند عزوجل به پيامرسانى مى فرمايد: به آتش بگو كه قدمهاى آنان را نسوزان و چون با آن به مسجد مى رفتند؛ رويشان را نسوزان، چون به هنگام دعا رو به درگاه من كردند، زبان آنها را نسوزان، چون خيلى قرآن مى خواندند. دربان جهنم به آنها مى گويد: شما بدبختها ديگر كيستيد؟
مى گويند؟ ما براى غير خداوند عزوجل كار مى كرديم.
آنگاه: به آنان مى گويد: برويد مزدتان را از همان كسى كه بگيريد كه برايشان كار مى كرديد.
مجازات گوش دادن به حرف زن
امام صادق عليه‌السلام از پدرانش عليه‌السلام نقل مى نمايد كه اميرالمومنين عليه‌السلام فرمودند: كسى كه از زنش اطاعت كند، خداوند او را به رو در جهنم مى اندازد.
پرسيدند: اين چه اطاعتى است؟
فرمودند: اين كه زن بخواهد، به حمام، عروسى و فاتحه خوانى رفته و لباسهاى بدن نما بپوشد و او بگذارد.
مجازات بدون وضو نماز خواندن و يارى نكردن ضعيف
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: يكى از نيكوكاران را در قبرش مى نشاندند و به او مى گويند: به عنوان عذالب الهى صد ضربه شلاق بايد به تو بزنيم.
او مى گويد: تحملش را ندارم.
آنها مرتبا تعداد را كم مى كنند و او مى گويد كه تحملش را ندارم تا به يك ضربه مى رسد كه مى گويند: هيچ چاره اى نيست، بايد حتما اين ضربه را بزنيم.
مى پرسد براى چه؟
مى گويند: به خاطر اين كه روزى بدون وضو نماز خواندى و بر ضعيفى گذر كردى و او را يارى ننمودى.
آنگاه به عنوان عذاب الهى، ضربه اى به او مى زنند كه قبرش پر از آتش ‍ مى شود.
مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت
1. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: شهادت دهنده به دروغ، قبل از اين كه قدمى بردارد، جهنم براى او واجب مى شود.
2. از امام صادق عليه‌السلام پرسيدند: شاهد دروغگو چگونه مى تواند توبه كند؟
فرمودند: هر مقدار مالى را كه به خاطر شهادت او از دست صاحب مال رفته است، بايد به او پرداخت نمايند: اگر ثلث مالش را از دست داده، ثلث مال، و اگر نصف مالش را از دست داده، بايد اين مقدار را به او بپردازد و اگر دو نفر شهادت دروغ داده اند و مالى از بين رفته است، هر كدام از اين دو نفر بايد نصف آن مال را به صاحبش بپردازند.
مجازات سوگند دروغ به خدا ياد كردن
1. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه قسم بخورد و بداند كه دروغ مى گويد، محققا با خداوند عزوجل جنگيده است.
2. امام باقر عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: از سوگند دروغ بپرهيزيد كه محققا باعث خالى شدن شهرها از اهلش مى شود.
3. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: مكافات سوگند دروغ در اين دنيا پس از چهل روز مى رسد.
4. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: قسم دروغى كه جهنم را بر انسان واجب مى كند، اين است كه انسان با قسم خود، باعث از بين رفتن حق مسلمانى شود و او مالش را از دست بدهد.
5. سلمان (ره) به قبرستان آمده و گفت: سلام بر شما اى مومنان و مسلمانان كه ساكن قبرستان هستيد! اى كسانى كه اين جا سكونت كرده ايد! مى دانيد كه امروز جمعه است؟
هنگامى كه به منزل بازگشت و خوابيد، شخصى به خواب او آمد و گفت: سلام بر تو اى اباعبدالله! سخن گفتى، شنيدم. سلام كردى، جواب داديم: گفتى: آيا مى دانى كه امروز جمعه است. ما مى دانيم پرندگان در روز جمعه چه مى گويند.
سلمان پرسيد: چه مى گويند؟
گفت: مى گويند: منزه است، منزه است پروردگار مهربان و حكمران ما. كسى كه به دروغ به اسم او سوگند ياد كند، عظمت او را نمى داند.
مجازات احتراز نكردن از بول
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: بيشتر عذاب قبر به خاطر احتراز نكردن از بول است يعنى بگذارد نجس شود يا پس از نجاست به بول خود را آب نكشد.
مجازات اهميت ندادن به نماز
ابى بصير مى گويد به ام حميده به خاطر وفات امام صادق عليه‌السلام تسليت گفتم. من نيز گريستم. آنگاه گفت: اگر هنگام وفات آن حضرت عليه‌السلام حاضر بودى، چيز عجيبى از او مى ديدى: هنگام وفات چشمانش را باز كرده و فرمودند: خويشانم را جمع كنيد.
ما نيز همه خويشان او را جمع كرديم. او نگاهى به آنان انداخته و فرمودند: شفاعت ما به كسى كه به نماز اهميت ندهد، نمى رسد.
مجازات غسل جنابت نكردن
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در غسل جنابت يك تار مو را عمدا نشويد، در جهنم خواهد بود.
مجازات كوتاه كردن سجده
راوى مى گويد: از امام باقر عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: مردى وارد مسجدى شد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله نيز در آن جا بود. سجده هاى خود را كوتاه تر از آنچه بايد باشد و در سجده لازم است، انجام داد.
رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: مثل كلاغ نوك زد. اگر بميرد با دينى غير از دين محمد از دنيا رفته است.
مجازات خواندن نماز در غير وقت آن
1. امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايند كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه نماز را در غير وقتش بخواند، آن نماز سياه و تاريك بالا مى رود و مى گويد: خدا تو را ضايع كند؛ همانطور كه مرا ضايع كردى.
و هنگامى كه انسان در روز قيامت در پيشگاه خداوند عزوجل بايستد، اولين چيزى كه از او سوال مى شود، نماز است. اگر نمازش پاك بود، ساير اعمالش نيز پاك خواهد بود، و اگر نمازش پاك نبود، ساير اعمالش نيز پاك نخواهد بود.
2. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: فرشته اى فقط مامور نماز است و كار ديگرى ندارد و هنگامى كه انسان نماز خواند، نماز را گرفته و بالا مى برد. اگر نمازش از نمازهايى بود كه قبول نمى شود؛ خداوند مى فرمايد: آن را به بنده ام برگردان.
او نيز نماز را برگردانده و به صورت نمازگزار مى زند؛ و به او مى گويد: آه كه چقدر با اعمالت مرا به دردسر مى اندازى!
3. امام صادق عليه‌السلام از پدرانش عليه‌السلام از اميرالمومنين عليه‌السلام روايت نموده است كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: شيطان هميشه از فرزند آدم بيمناك بوده و از او مى ترسد؛ البته تا زمانى كه نمازهاى پنجگانه ر در وقتش بخواند. هنگامى كه اين نمازها را ضايع كرد؛ شيطان بر او جرى شده و او را به گناهان بزرگ مى كشاند.
مجازات حمد و سوره خواندن در حال اقتدا به امام جماعت
امام باقر عليه‌السلام نقل مى نمايند: اميرالمؤمنين عليه‌السلام فرمودند: كسى كه پشت سر امامى كه به او اقتدا كرده است، قرائت نمايد و حمد و سوره را بخواند و بميرد؛ بى دين محشور مى شود.
مجازات درست به صف نايستادن پشت سر امام جماعت
امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: اى مردم! صفهايتان را درست كنيد؛ به طورى كه كتفاهايتان با هم تماس پيدا كرده و فاصله اى بين شما نباشد. در صفها متفرق نباشيد؛ تا خداوند دلهاى شما را متفرق نسازد.
مجازات ترك نماز واجب يا بى اهميتى به آن
امام صادق عليه‌السلام از پدرش عليه‌السلام از جابر نقل نموده است كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: بين كفر و ايمان، فاصله اى جز ترك نماز نيست.
مجازات تاخير انداختن نماز عصر
1. راوى مى گويد از امام صادق عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: كسى كه بدون فراموشى نماز عصر ر ترك كند تا آن را از دست بدهد، خداوند در روز قيامت او را بى اهل و مال مى گرداند.
2. امام باقر عليه‌السلام فرمودند: در مورد هر چه فريب خوردى، در مورد نماز عصر فريب نخور و در حالى كه آفتاب سفيد و صاف است، آن را بخوان، زيرا همانا رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه نماز عصر را ضايع كند، بى اهل و مال خواهد بود.
عرض كردم: كجا بى اهل و مال خوئاهد بود؟
فرمودند: در بهشت.
عرض كردم: منظور از ضايع كردن آن كدام است؟
فرمودند: به خدا سوگند! منظور اين است كه آن را نخواند تا آفتاب زرد شود يا غروب كند.
مجازات نخواندن نماز عشاء تا نيمه شب
امام باقر عليه‌السلام فمرودند: فرشته گمارده ى مى گويد: كسى كه تا نيمه شب نماز عشا را نخواند، خداوند چشمانش را به خواب نبرد.
مجازات ترك نماز جماعت و نماز جمعه
1. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: رسول خدا نماز صبح را خواندند. آنگاه رو به اصحاب نموده و نام چند نفر را برده و پرسيدند: اينان به نماز آمدند؟
عرض كردم: خير، اى رسول خدا!
فرمودند: آيا نيامدند؟ بدانيد هيچ نمازى براى منافقين سخت تر از اين نماز و نماز عشا نيست.
2. امام صادق عليه‌السلام از پدرش عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله با همسايگان مسجد شرط كرد كه به نماز جماعت حاضر شوند و فرمودند: اگر كسانى كه به نماز جماعت نمى آيند از كار خود دست برندارند، به موذن دستور مى دهدم كه اذان و اقامه گفته، آنگاه به مردى از اهل بيتم كه همان على عليه‌السلام است، دستور مى دهم بسته هاى هيزم را آورده و به خاطر نيامدن به نماز جماعت، خانه هاى آنها را آتش بزند.
3. امام باقر عليه‌السلام فرمودند: نماز جمعه و اجتماع براى آن به همراه امام نيز واجب است. اگر مردى سه جمعه بدون علت آن را ترك كند، سه واجب را ترك كرده است، و هيچ كس، جز منافقين سه واجب را ترك نمى كند.
و كسى كه به خاطر بى رغبتى به نماز جماعت و جمع مومنين نماز جماعت را ترك كند، نمازى نخواهد داشت نمازش ارزش چندانى ندارد.
مجازات خوردن مال يتيم
راوى مى گويد: به ديدن امام صادق عليه‌السلام رفتيم. او شروع به سخن نموده و فرمود: كسى كه مال يتيم را بخورد، خداوند ظلمى را بر او يا فرزندانش مسلط مى گرداند. همانا خداوند عزوجل مى فرمايد: و كسانى كه پس از خود كودكان ضعيفى باقى مى گذارند و براى آنها مى ترسند، بايد تقوا پيشه كرده و درباره يتيمان مردم درست و به عدالت سخن بگويند 18
مجازات زكات ندادن
1. امام باقر عليه‌السلام فرمودند: همانا خداوند عزوجل در روز قيامت عده اى را در حالى كه دستهايشان به گردنشان بسته است، از قبرهايشان بر مى انگيزد آنان حتى به اندازه سر انگشتى نيز نمى توانند چيزى را بگيرند. همراه آنان فرشتگانى هستند كه آنها را به سختى ملامت كرده و مى گويند: اينان كسانى هستند كه خير اندكى از خير بسيار را نداردند؛ اينان كسانى هستند كه خداوند عزوجل به ايشان عطا فرمود، ولى ايشان حق خداوند عزوجل را از اموالشان، پرداخت نكردند.

2. راوى مى گويد: شخصى مى پنداشت در خواب از زنى مى ترسد و مى گفت: از ترس آن فريادى كشيدم كه همسايه ها شنيدند. او براى حل مشكلش مرا خدمت امام صادق عليه‌السلام فرستاد. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: او بگو شايد زكات نمى دهد. او در جواب گفت: محققا و به خدا سوگند كه زكات مى دهم، آن حضرت دوباره فرمودند: به او بگو زكات هم مى دهى حتما به اهل آن نمى دهى.
3. راوى از معصوم عليه‌السلام نقل نموده است: كسى كه قيراطى از زكات را نپردازد، نه مومن است و نه مسلمان.
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هيچ مالى در خشكى و دريا از بين نرفت، مگر به خاطر زكات ندادن.
و نيز فرمودند: هنگامى كه قائم آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله قيام نمايد، گردن كسى را كه زكات نپردازد مى زند.
مجازات خوردن يك روز از روزه ماه رمضان
راوى مى گويد: از امام صادق عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: كسى كه روزه يك روز از ماه رمضان را بخورد، روح ايمان از آن خارج مى شود.
مجازات ترك حج واجب
راوى مى گويد از امام صادق عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: كسى كه بميرد و حج واجب خود را به جا نياورد و علت حج نكردن او حاجتى باشد كه بدون برآوردن آن، رفتن به حج براى او ممكن نباشد، يا مرضى كه به خاطر آن نتواند به حج برود، يا حاكمى كه او را از رفتن به حج منع كند، بايد يا يهودى بميرد يا مسيحى. هر كدام را خواست انتخاب كند و مسلمان از دنيا نمى رود.
مجازات يك بار قل هو الله احد نخواندن در سه روز
راوى مى گويد كه از امام صادق عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: كسى كه سه روز بگذرد و سوره قل هو الله احد را نخواند، بدون ياور مانده و رشته ايمان از گردنش برداشته مى شود. بى ايمان مى شود. و اگر در اين سه روز بيمرد، كافر به خداى بزرگ است.
مجازات قل هو الله احد نخواندن در روز جمعه
راوى مى گويد از امام صادق عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: كسى كه جمعه اى را سپرى كند و در آن قل هو الله احد نخواند و سپس بميرد؛ بر دين ابى لهب مرده است.
مجازات نخواندن قل هو الله احد در بيمارى و گرفتارى
راوى مى گويد از امام صادق عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: كسى كه بيمار يا گرفتار شود و در بيمارى يا گرفتارى خود قل هو الله احد نخواند و در آن بيمارى يا گرفتارى بميرد، در جهنم خواهد مرد.
مجازات نخواندن قلهو الله احد در پنج نماز
راوى مى گويد از امام صادق عليه‌السلام شنديم كه فرمودند: كسى كه يك روز را سپرى كند و پنج نماز بخواند و در هيچ كدام قل هو الله احد نخواند، به او مى گويند: اى بنده خدا! از نمازگزاران نيستى.
مجازات فراموش كردن سوره اى از قرآن
راوى مى گويد از امام صادق عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: كسى كه سوره اى از قرآن را فراموش كند، در روز قيامت آن سوره در شكلى زيبا و درجه اى بلند براى او نمايان مى شود. وقتى آن را مى بيند، مى گويد: تو كيستى؟ چقدر زيبايى! اى كاش از آن من بودى!
او مى گويد: مرا نمى شناسى؟ من فلن سوره هستم. اگر مرا فراموش نكرده بودى، تو را به اين درجه مى رساندم.
مجازات ذليل كردن مومن
راوى مى گويد از امام صاد عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: خداوند عزوجل مى فرمايد: كسى كه بنده مومن مرا ذليل كند؛ بداند به جنگ من آمده است، و كسى كه او را احترام و تكريم نمايد؛ بداند از غضب من در امان است.
مجازات يارى نكردن مومن
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: مومنى نيست كه بتواند برادر مومنش را يارى كند ولى يارى نكند، مگر اين كه خداوند در دنيا و آخرت او را يارى نخواهد نمود.
مجازات پوشانيدن خود از مومن
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هر مومنى كه بين او و مومن ديگر مانع و حجابى باشد؛ بين او و بهشت هزار ديوار ميكشد كه بين هر ديوارى تا ديوار ديگر هزار سال راه است.
مجازات سود گرفتن از مومن
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: سود گرفتن مومن از مومن از رباست.
مجازات حبس حق مومن
1. يونس بن ظيبان نقل مى كند كه امام صادق عليه‌السلام فرمودند: اى يونس! كسى كه حق مومنى را نزد خود نگه داشته و به او ندهد؛ خداوند در روز قيامت پانصد سال او را سر پا نگه مى دارد تا آن قدر عرق كند كه چند دره از عرق او جارى شود و منادى از جانب خدا ندا مى كند: اين همان ظالمى است كه حق فلان مومنى را نزد خود نگهداشت و به او نداد.
چهل روز نيز سرزنش مى شود. سپس دستور مى رسد او را به جهنم ببريد.
2. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: هر مومنى مال مومنى را كه به آن احتياج دارد حبس كند، به خا سوگند غذاى بهشتى را نچشيده، و از نوشابه هاى سر بسته بهشتى نيز نخواهد چشيد.
مجازات تهمت زدن به مومن
امام باقر عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: ناسزا گفتن به مومنى فسق، جنگ با او كفر، و خوردن گوشتش با غيبت گناه است.
مجازات نقل كردن طلبى به قصد رسوا كردن او
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه چيزى از مومنى نقل كند، با اين هدف كه او را رسوا كرده و شخصيتش را از بين ببرد تا از چشم مردم بيفتد، خداوند عزوجل او را از سرپرستى خود خارج و به سرپرستى شيطان وارد مى نمايد.
مجازات ممانعت از سكونت مومنى در خانه اش
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه در خانه اى داشته باشد و مومنى محتاج سكونت در آن باشد و او نگذارد، خداوند عزوجل مى فرمايد: فرشتگانم! بنده ام به بنده ديگرم در مورد سكونت در دنيا بخل ورزيد. به عزتم سوگند هيچگاه در بهشتم ساكن نخواهد شد.
مجازات جرات پيدا كردن بر خدا
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: عده اى گناه بسيارى مرتكب شدند؛ ولى پس از مدتى از آن گناهان دورى كرده و از آن گناهان بسيار ترسان بودند. عده اى ديگر به آنان گفتند: گناهان شما به عهده ما.
خداى عزوجل بر آنها كه گناه را به عهده گرفته بودند. عذاب نازل نمود. سپس فرمود: آنان از من ترسيدند و شما بر من جرات پيدا كرديد!
مجازات قصد گناه
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: همانا و محققا مومنى به خاطر قصد گناه، از رزق خود محروم مى شود.
مجازات گناه
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: اگر كسى قصد گناه كرد، نبايد آن را انجام دهد؛ زيرا همانا اى بسا كه بنده گناهى مرتكب مى شود و خداوند عزوجل او را ديده و مى فرمايد: به عزت و جلالم سوگند! هيچ گاه تو را نمى آمرزم.
مجازات انجام عمل به قصد رضايت خداوند و مردم
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: اگر بنده اى به خاطر رضايت خداوند عزوجل و رسيدن به سراى آخرت كارى را انجام دهد و رضايت كسى از مردم را وارد اين قصد نمايد، مشرك است.
امام صادق عليه‌السلام نيز فرمودند: كسى كه به خاطر مردم عملى را انجام دهد، پاداش به عهده مردم است ؛ همانا هر ريايى، شرك است.
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: خداوند عزوجل مى فرمايد: كسى كه برا من و غير من عمل كند، آن عمل براى غير من خواهد بود.
مجازات خيانت، سرقت، شراب خوردن و زنا
1. رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: چهار چيز است كه وارد خانه اى نمى شود؛ مگر اين كه خانه خراب شده و با بركت ؛ آباد نخواهد شد؛ خيانت، سرقت، شراب خوردن، زنا.
2. راوى مى گويد: از امام صادق عليه‌السلام حكم شرابخوار را پرسيدم. آن حضرت عليه‌السلام فرمودند: تا زمانى كه ذره اى شراب در رگهايش باشد، نمازش قبول نخواهد شد.
3. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: همانا خداى عزوجل براى شر چند قفل گذاشته كه كليد اين قفلها شراب است. و دروغ بدتر از شراب است.
4. امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايند كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه اندكى از آنجه كه بسيار آن مست كننده است وارد رگى از رگهايش كند؛ خداوند عزوجل اين رگ را با سيصد نوع عذاب، كيفر مى دهد.
مجازات خوردن گل
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: همانا كسى كه گل بخورد، بدنش به خارش ‍ افتاده، مبتلا به بواسير شده، بيمار خواهد شد و نيروى ساق و پايش از بين مى رود. و اعمالى كه پس از خوردن گل انجام مى دهد؛ با اعمال قبل از آن مقايسه شده و به خاطر انجام ندادن آن اعمال در حال بيمارى عذاب خواهد شد.
مجازات دوستداران رواج گناه در ميان مومنين
امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه گناهى را رواج دهد، مانند كسى است كه براى اولين بار آن را انجام داده است. و كسى كه مومن را به خاطر چيزى سرزنش كند، نمى ميرد تا خود گرفتار آن نشود.
مجازات كسى كه متعرض سلطان ستمكارى شود
مفضل بن عمر مى گويد امام صادق عليه‌السلام به من فرمودند: اى مفضل! همانا كسى كه متعرض سلطان ستمكارى شود و حادثه ناگوارى از ناحيه او برايش پيش آيد، پاداشى نداشته و در اين مصيبت، صبر روزى او نخواهد شد.
مجازات كسى كه به كار نگرفتن تمام توان در انجام كار برادر مومن
راوى مى گويد: از امام صادق عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: هر مردى از ياران ما كه برادرش از او يارى بخواهد و او با تمام قدرت به او كمك نكند؛ بدون شك به خدا و رسول او و مومنين خيانت كرده است.
عرض كردم: مرادتان از مومنين كيست؟
فرمودند: از اميرالمومنين عليه‌السلام گرفته تا آخرين نفر مومنين.
مجازات يارى نكردن مومن به هنگام درخواست او
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: اگر يكى از برادران ما براى حاجتى پيش ‍ يكى از شيعيان ما برود و براى رفع نيازش او كمك بخواهد و او با اين كه مى تواند كمك كند؛ از كمك كردن به او خوددارى كند؛ خداوند عزوجل او را به برآوردن نيازهاى يكى از دشمنان ما گرفتار مى كند. آنگاه در روز قيامت به خاطر اين عمل او را عذاب مى كند.
مجازات پوشيدن يا برهنگى مومنى
امام زين العابدين عليه‌السلام فرمودند: كسى كه لباس زيادى داشته باشد و بداند در كنار او مومنى نيازمندى هست و آن لباس را به او ندهد، خداوند او را به رو در جهنم مى افكند.
مجازات سير شدن در كنار مومن گرسنه
امام زين العابدين عليه‌السلام فرمودند: كسى كه سير بخواهد و در كنار او مومن گرسنه اى باشد، خداوند عزوجل مى فرمايد: فرشتگانم! شما را بر اين بنده گواهى مى گيرم كه به او دستور دادم ؛ ولى در از اين دستور من سرپيچى كرده و از ديگرى اطاعت كرد. او را به عملش واگذاشته و به عزت و جلالم سوگند، هيچگاه او را نمى بخشم.
مجازات تحقير مومن، توهين به او و ذليل كردن او
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: مومن فقير را تحقير نكنيد؛ زيرا بدون شك كسى كه مومن فقيرى را تحقير كند و به او توهين كند؛ خداى متعال او را تحقير نموده و تا زمانى كه از كار خود دست بردارد يا توبه كند؛ مورد دشمنى شديد خداى متعال قرار مى گيرد.
و كسى كه مومنى را به خاطر ندارى و فقرش خوار نمايد و تحقيرش كند؛ خداوند در روز قيامت او را در ميان مخلوقات رسوا مى نمايد.
مجازات يارى نكردن مومن به هنگام غيبت از او
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه پيش او از برادر مومنش غيبت شود و او به برادر مومنش كمك كرده و ياريش نمايد؛ خداوند در دنيا و آخرت او را كمك و يارى مى نمايد.
و كسى كه از برادر مومنش پيش او غيبت شود و در حالى كه مى تواند او را يارى و كمك كند؛ كمك و يارى نرسانيده و از او دفاع كند، خداوند در دنيا و آخرت او را خوار و ذليل مى نمايد.
مجازات از خود راضى بودن
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: همانا خداى عزوجل مقدارى از آفرينش را به عهده فرشته اى گذاشت و او هفت آسمان، هفت زمين و چيزهاى ديگرى آفريد. و هنگامى كه ديد همه چيز به فرمان اوست، گفت: من بى نظيرم.
خداوند عزوجل نيز آتش اندكى فرستاد.
راوى سوال كرد: مثلا چه قدر؟
فرمودند: آتشى به اندازه بنده انگشت، و همه چيزهايى را كه او آفريده بود به آتش كشيد، فقط به خاطر اين كه از خود راضى شده بود.
مجازات گناهان
1. امام باقر عليه‌السلام فرمودند: بدانيد كه هيچ سالى پرباران تر از سال ديگر نيست. تنها چيزى كه هست اين است كه نزول باران در هر منطقه بستگى به خواست خداوند دارد. بدون ترديد هنگامى كه جامعه اى مرتكب گناهان گردد، خداوند عزوجل بارانى را كه براى آنها قرار داده بود، در آن جا نبارانيده و در بيابانهاى وسى، درياها و كوههاى ديگر نازل مى گرداند. بدون شك خداوند جعل را در لانه اش به خاطر گناهان مردمى كه در كنار آن هستند، با نبارانيدن باران عذاب مى نمايد؛ زيرا كه او مى تواند به مكانى كه در آنجا معصيت نمى شود؛ برود.
آنگاه امام باقر عليه‌السلام فرمودند: اى آگاهان! پند گيريد.
سپس فرمودند: در كتاب اميرالمؤمنين عليه‌السلام آمده است كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: هنگامى كه زنا آشكار شود، مرگ ناگهانى زياد مى شود.
و زمانى كه كم فروشى كنند، خداوند آنان را با قحطى و كمبود محصولات عذاب مى دهد.
و هنگامى كه زكات نپردازند، زمين نيز آنها را از زراعت، ميوه ها و معادن خود محروم مى نمايد.
و هنگامى كه در قضاونت ظلم كنند، در ظلم و تجاوز به يارى يكديگر خواهند پرداخت.
و زمانى كه پيمان شكنى كنند، خداوند دشمنانشان را بر آنها مسلط مى نمايد.
و هنگامى كه قطع رحم نمايند، اموال در دست اشرار قرار مى گيرد.
و زمانى كه امر به معروف و نهى از منكر نكرده و از نيكان اهل بيتم پيروى نكنند، خداوند بدانشان را بر آنها مسلط مى نمايد؛ و در اين حال نيكان آنها دعا مى كنند ولى مستجاب نمى شود.
2. امام باقر عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: پنج چيز است كه اگر به آنها رسيديد، از آنها به خداوند عزوجل پناه بريد: گناهان به صورت آشكار در جامعه اى رواج پيدا نكرده است، مگر اين كه طاعون و امراضى كه در ميان پيشينيان آنها كه از دنيا رفته اند؛ وجود نداشته است ؛ در ميان آنها رواج پيدا مى كند.
كم فروشى نكرده اند؛ مگر اين كه با قحطى و تنگدستى و ستم سلطان مجازات شده اند؛
زكات پرداخت نكرده اند؛ مگر اين كه از باران محروم شده اند و اگر چهارپايان نبودند، باران بر آنها نمى باريد.
پيمان خداوند عزوجل و پيمان رسولش را نشكسته اند؛ مگر اين كه خداوند دشمنانشان را بر آنها مسلط نموده و آنان مقدارى از مالشان را گرفته اند و به غير احكام الهى قضاوت ننموده اند؛ مگر اين كه خداوند عذابشان را در ميان خودشان قرار داده است.
مجازات علماى فاسد، قاريان فاسق، گردنكشان ستمگر، وزيران خيانتكار، داناياندروغگو و پيمان شكنان
امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: همانا آسيابى در جهنم است كه آسياب مى كند. آيا نمى پرسيد چه چيزى را آسياب مى كند؟
عرض كردند: چيزى را آسياب مى كند اى اميرالمومنين؟
فرمود: علماى فاسد، قاريان فاسق، گردنكشان ستمگر، وزيران خيانتكار و دانايان دروغگو را.

و همانا در جهنم شهرى به نام حصينه است. آيا نمى پرسيد كه چه چيزى در آن شهر است؟
عرض كردند: در آن چيست اى اميرالمومنين؟ فرمود: دستهاى پيمان شكنان.
مجازات دوستى دنيا و عبادت طاغوت
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: حضرت عيسى عليه‌السلام به هنگام سياحت، گذارش به شهرى افتاد. مشاهده كرد كه اهل آن مرده و در خانه ها و راه ها افتاده اند. فرمودند: اينها با خشم الهى مرده اند؛ و اگر غير از اين بود؛ يكديگر را دفن مى كردند.
ياران او عرض كردند: چرا به اين روز افتاده اند؟ آنها را صدا بزن اى روح الله!
او نيز صدا زد: اى اهل شهر!
يكى از آنها جواب داد: بله ؛ اى روح الله!
حضرت عيسى عليه‌السلام پرسيد: براى شما چه اتفاقى افتاده است؟
گفت: روز سالم بوديد؛ ولى شب از هاويه سر درآورديم.
پرسيد: هاويه چيست؟
جواب داد: درياهايى از آتش است كه كوههايى از آتش در آن قرار دارد.
پرسيد: چه چيزى شما را به اين جا رساند؟
جواب داد: دوستى دنيا و عبادت طاغوت.
پرسيد: چقدر دنيا را دوست داشتيد؟
گفت: همان قدر كه بچه مادرش را دوست دارد؛ هنگامى كه بيايد، خوشحال شده و هنگامى كه برود، اندوهگين مى شود.
پرسيد: چگونه طاغوت را عبادت كرده ايد؟
گفت: وقتى به ما دستور مى دادند، اطاعت مى كرديم.
پرسيد: چرا فقط تو جواب دادى؟ گفت: به اين جهت كه دهنه هايى از آتش ‍ بر دهان آنها زده و فرشتگانى خشن و نيرومند بر آنها گمارده اند. من در ميان آنها بودم، ولى از آنان نبودم. هنگامى كه عذاب آمد، مرا نيز همراه آنان در برگرفت. اكنون به تار مويى آويزان بوده و مى ترسم در جهنم بيفتم.
آنگاه حضرت عيسى عليه‌السلام به ياران خود فرمودند: خوابيدن در زباله دانيها و خوردن نان جو با سلامت دين، راحت تر است.
مجازات رياكار
امام صادق عليه‌السلام از پدرش عليه‌السلام روايت مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله پرسيدند: فرداى قيامت عامل نجات چيست؟
فرمودند: نجات فقط در اين است كه با خداوند خدعه نكنيد تا خداوند هم با شما خدعه نكند؛ زيرا بدون شك كسى كه با خدا خدعه كند؛ خدا نيز با او خدعه نموده و روح ايمان ر از او مى گيرد. و اگر بفهمد در حقيقت با خودش خدعه نموده است.
پرسيدند: با خودش خدعه نموده است.
فرمودند: كارى را كه خداوند عزوجل دستور داده انجام مى دهد، ولى به خاطر غير خدا. از خدا بترسيد به خاطر ريا كه قطعا ريا شرك به خداست. بدون شك رياكار را در روز قيامت به چهار اسم صدا مى زنند: اى كافر! اى فاسد! اى حيله گر! اى زيانكار! عملت باطل شد؛ پاداشت از ميان رفت، و امروز هيچ ثوابى ندارى ؛ پاداش را از همان كسانى بخواه كه برايشان كار مى كردى.
مجازات ترك امر به معروف و نهى از منكر
راوى مى گويد: از امام رضا عليه‌السلام شنيدم كه نقل نمود رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: هنگامى كه امت من امر به معروف و نهى از منكر را ترك كردند؛ بايد آماده جنگ با خداى متعال باشند.
مجازات به خشم آوردن خداوند
امام على عليه‌السلام فرمودند: هنگامى كه خداوند عزوجل بر شهرى خشم گيرد و عذابى بر آنان نازل نكند، نرخهاى آنان بالا رفته، عمرهاى آنان كوتاه شده، تاجران آن سود نبرده، ميوه هايش پاكيزه نشده، رودهايش كم آب شده، باران نباريده، و خداوند بدانشان را بر آنان مسلط مى نمايد.
مجازات اذيت مومنين و دشمنى و ستيزه با آنها
امام صادق عليه‌السلام فرمود: در روز قيامت منادى صدا مى زند: كجايند كساين كه از دوستانم رو مى گردانند؟
عده اى بر مى خيزند كه صورتشان گوشت ندارد.
و او مى گويد: اينها كسانى هستند كه مومنين را اذيت كرده، با آنان دشمنى و ستيزه نموده و آنان را به خاطر دينشان نكوهش مى كردند.
آنگاه دستور مى رسد كه آنها را به جهنم ببريد.
آنگاه امام عليه‌السلام فرمودند: به خدا سوگند! اينان همان كسانى هستند كه سخنشان با مومنين يكى بوده ؛ ولى حقوق آنان را ادا نكرده و اسرار آنان را فاش مى كردند.
مجازات بوجود آوردن دين
1. رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: خداوند، توبه بدعت گذار را نمى پذيرد.
فرمودند: به جهت اين كه دوستى آن را وارد قلبش نموده است.
2. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه به سوى بدعت گذار گام برداشته و به او احترام بگذارد، بدون شك در راه نابودى اسلام گام برداشته است.
مجازات عطر زدن براى غير شوهر و خروج او از خانه بدون اجازه شوهرش
امام صادق عليه‌السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: هر زنى كه عطر بزند و از خانه اش خارج شود، تا هر زمانى كه به خانه اش بازگردد، لعنت مى شود.
مجازات به عهد گرفتن كارى از كارهاى مسلمانان و تباه كردن آنان
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه كارى از كارهاى مسلمانان را به عهده بگيرد و آنان را تباه كند، خداى متعال او را تباه مى نمايد.
مجازات نزديك شدن به سلطان ستمگر
رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: بنده اى به سلطانى نزديك شده، مگر اين كه از خدا دور شد؛ مالش زياد نشد؛ مگر اين كه حسابش سخت شد؛ و پيروانش زياد نشدند، مگر اين كه شياطين او نيز فراوان شدند.
مجازات حاكمى كه كارهاى مردم را انجام ندهد
اميرالمؤمنين عليه‌السلام فرمودند: هر حاكمى كه حوايج مردم را برآورده نسازد، خداوند در روز قيامت حوايجش را برآورده نمى نمايد؛ و اگر هديه اى بگيرد، خيانت كرده و اگر رشوه اى بگيرد؛ مشرك است.
مجازات سكوت در برابر منكر
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: اگر كار منكر در ميان جامعه اى انجام شود و آنان انجام دهنده آن را سرزنش نكنند؛ بدون شك نزديك است كه خداوند عذابى همگانى بر آنان فرو فرستد.
مجازات نگاه كردن به زنان
راوى مى گويد: از امام صادق عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: نگاه كردن به زنان نامحرم، تيرى از تيرهاى مسموم ابليس است. و اى بسا يك نگاه، باعث حسرتى طولانى گرديده است.
مجازات دروغ بستن بر خداوند عزوجل، پيامبر و ائمه
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: دروغ بستن به خداوند عزوجل، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله و امامان از گناهان كبيره است.
رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: هر كسى سخنى را كه گفته ام به من نسبت دهد؛ حتما در جهنم خواهد مرد.
مجازات دورويى و دو زبانى
1. زيد بن على از پدرانش عليه‌السلام از اميرالمومنين روايت مى كند كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: انسان دو رو در روز قيامت در حالى مى آيد كه يك زبانش از پشت گردنش و زبان ديگرش از جلو بيرون آمده است و در آتش شعله ور است تا همه بدنش را در آتش شعله ور نمايد. سپس درباره او مى گويند: اين همان كسى است كه در دنيا دو چهره و دو زبان بود؛ و در روز قيامت با همين خصوصيات او را خواهند شناخت.
2. امام باقر عليه‌السلام فرمودند: بنده بدگوى خرده گير، بنده بدى است. با چهره اى با انسان رو به رو مى شود و با چهره اى ديگر پشت مى كند.
مجازات لعنت كردن كردن غير مستحق لعنت
راوى مى گويد از امام صادق شنيدم كه فرمودند: بدون ترديد هنگامى كه لعنت از دهان گوينده آن بيرون آيد، رفت و آمد مى كند؛ اگر كسى را سزاوار آن يافت، بر آن فرود مى آيد و گرنه بر گوينده آن فرود مى آيد.
مجازات شهادت دادن به كفر مومن
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: اگر مردى شهادت به كفر مردى ديگرى بدهد، از يكى از دو حال خارج نيست، يا شهادت به كفر كافرى مى دهد كه در اين صوتر راست گفته است، يا شهادت به كفر مومنى مى دهد كه در اين صورت كفر به خود او باز مى گردد. مبادا مومنين را بد نام كنيد.
مجازات نيرنگ و فريب
امام صادق عليه‌السلام از پدرانش عليه‌السلام روايت مى نمايد كهرسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه مسلمانى را بفريبد، از ما نيست. مجازات ظلم
1. امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى نيست كه مرتكب ظلمى شود؛ مگر اين كه خداوند او را مجازات مالى يا جانى مى نمايد.
ولى ظلمى كه فقط بين او و خداوند عزوجل باشد. و حق مردم در ميان نباشد. وقتى از آن توبه كند؛ آمرزيده مى شود.
2. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: اگر كسى با كسى ظلمى نمايد، خداوند عزوجل كسى را مى فرستد كه شبيه آن ظلم را به او يا پس از او به فرزندانش ‍ يا نوه هايش بنمايد.
3. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسى كه مال برادر مسلمانش را ستمكارانه بخورد و آن را به وى باز نگرداند؛ در روز قيامت آتش سرخ شده و گل انداخته جهنم را خواهد خورد.
4. امام باقر عليه‌السلام نقل مى نمايند كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه بدون رضايت و با غضب، مال مومنى را بردارد، خداوند عزوجل پيوسته از او روگردان بوده و از كارهاى نيك و خير او متنفر خواهد بود. او تا زمانى كه توبه نكند و آن مالى را كه برداشته است به صاحبش باز نگرداند، خداوند آن اعمال نيك را در رديف كارهاى نيكش نمى نويسد.
5. امام صادق عليه‌السلام از پدرانش عليه‌السلام روايت مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه به كسى ظلم كند و آنگاه او را پيدا نكند كه از او حلاليت بخواهد، بايد استغفار نمايد، زيرا اين كار قطعا كفاره آن خواهد بود.
مجازات گردنكشان
امام باقر عليه‌السلام فرمودند: همانا و بدون ترديد در جهنم كوهى است به نام صعدى و همانا و بدون ترديد در صعدى دره اى است به نام سقر و همانا و بدون ترديد در سقر چاهى است به نام هبهب كه هر گاه درپوش آن را بردارند، جهنميان از آن حرارت فرياد مى كشند؛ و اين منازل گردنكشان است.
مجازات با تكبر و تبختر راه رفتن
امام صادق عليه‌السلام روايت مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: كسى كه با تكبر و خودنمايى روى زمين راه برود، زمين و هر كسى كه در زير و روى آن است، او را لعنت مى كند.
مجازات ستم
امام صادق عليه‌السلام از پدرانش عليه‌السلام روايت مى نمايد كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: اگر كوهى بر كوه ديگر ستم كند، بدون ترديد خداوند كوه ستمكار را با خاك يكسان مى نمايد.
مجازات خودكشى
راوى مى گويد: از امام صادق عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: كسى كه خودكشى كند براى هميشه در جهنم خواهد بود.
مجازات شركت در قتل مومن با نيم سخنى
امام صادق عليه‌السلام فرمودند: در روز قيامت مردى پيش مرد ديگرى مى آيد و او را با خون آلوده مى كند؛ در حالى كه مردم مشغول حساب هستند. مى پرسد: اى بنده خدا! چرا چنين كردى؟
مى گويد: در فلان روز سخنى گفتى كه موجب مرگ من شد.
مجازات آدمكشى
1. امام باقر عليه‌السلام فرمودند: اولين چيزى كه خداوند در روز قيامت درباره آن حكم مى نمايد؛ خونهاى ريخته شده است. ابتدا فرزندان حضرت آدم عليه‌السلام را حاضر كرده و ميان آنها قضاوت مى نمايد. سپس ‍ ساير قاتلها و مقتولها را حاضر مى كند و تا ديگر كسى از آنان باقى نمى ماند؛ بدين گونه كه مقتول نزد قاتل خود ايستاده و در حالى كه خون روى صورتش ‍ جارى است، عرضه مى دارد: اين شخص مرا كشته است.
خداوند از او مى پرسد: آيا تو مرا كشته اى؟
و او هيچ چيز را نمى تواند از خداوند پنهان كند.
2. امام صادق عليه‌السلام در مورد قاتل مومنى فرمودند: به او مى گويند: هر طور كه مى خواهى بمير؛ يهودى يا مسيحى يا مجوسى. و نمى تواند با مسلمانى بميرد.
3. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: همانا زنى را به خاطر اين كه گربه اى را بسته بود تا از تشنگى مرد، عذاب نمودند.
4. راوى مى گويد: از امام صادق عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: خداوند متعال به حضرت موسى عليه‌السلام وحى نمود كه به بنى اسرائيل بگو: از آدمكشى حرام و به ناحق بپرهيزيد. قطعا هر كدام از شما كه كسى را بكشد، من نيز در جهنم صد هزار بار قاتل را مى كشم ؛ با همان روشى كه قاتل مقتول را كشته بود.
5. امام باقر عليه‌السلام فرمودند: كسى كه عمدا مومنى را بكشد؛ خداى متعال همه گناهان را براى قاتل نوشته و مقتول را از تمام گناهانش پاك مى نمايد. و خداى متعال در اين آيه نيز همين را مى فرمايند: مى خواهم گناهان من و تو، به تو بازگردد، تا جهنمى شوى 19
مجازات در قتل مسلمان يا رضايت به آن
امام باقر عليه‌السلام يا امام صادق عليه‌السلام فرمودند: كسانى نزد رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله عرضه داشتند: اى رسول خدا! كشته اى در مسجد جهينه پيدا شده است.
آن حضرت عليه‌السلام برخاسته و پياده تا مسجد آمدند. مردم نيز با شنيدن اين خبر به مسجد آمدند. آن حضرت پرسيد: چه كسى اين شخص را كشته است؟
جواب دادند: اى رسول خدا! نمى دانيم چه كسى او را كشته است. آن حضرت فرمودند: كشته اى از مسلمانان در ميان مسلمانان است، ولى معلوم نيست چه كسى او را كشته است! سوگند به خدايى كه مرا به حق به پيامبرى برانگيخت! اگر اهل آسمانها و زمين در قتل شخص مسلمانى شركت كنند يا به آن راضى باشند، بدون شك و قطعا خداوند همه آنها را به رو در جهنم واژگون مى سازد.
مجازات كسب درآمد از راه قرآن
امام صادق عليه‌السلام از پدرانش عليه‌السلام روايت مى كند كه فرمودند: كسى كه به خاطر كسب درآمد؛ قرآن بخواند؛ روز قيامت در حالى مى آيد كه صورتش استخوانى و بدون گوشت است.
والسلام.

فهرست مطالب

ثواب گفتن لا اله الا الله 2
ثواب گفتن صد بار لا اله الا الله 2
ثواب گفتن لا اله الا الله وحده وحده وحده 3
ثواب گفتن لا اله الا الله با اخلاص 3
ثواب گفتن لا اله الا الله با صداى بلند 3
ثواب گفتن لا اله الا الله با شرايط آن 3
ثواب پذيرفته شدن گواهى به لا اله الا الله 4
ثواب صد بار گفتن لا اله الا الله الملك.... 4
ثواب گفتن اشهد ان لا اله الا الله... 4
ثواب گفتن سى بار لا اله الا الله الحق المبين 5
ثواب زياد گفتن تسبيحات اربعه: 5
ثواب گفتن الحمدلله على... هفت بار در روز 5
ثواب شهادت به يگانگى خداى متعال و رسالتت حضرت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله 5
ثواب صد بار تكبير، تسبيح، تحميد و تهليل 6
ثواب تسبيحات اربعه 7
ثواب گفتن الحمدلله كما هو اهله 7
ثواب تمجيد خداوند مانند او 8
ثواب عاقل 8
ثواب بردن نام خدا به هنگام وضو 8
ثواب خشك كردن آب وضو با حوله و ترك آن 9
ثواب وضوى نماز مغرب و صبح 9
ثواب تجديد وضو 9
ثواب مسواك كردن 9
ثواب با وضو خوابيدن 10
ثواب مضمضه و استنشاق زياد 10
ثواب شستن سر با خطمى 10
ثواب شستن سر با سدر 10
ثواب خضاب كردن 11
ثواب هفتاد بار شانه كردن موى صورت 11
ثواب سرمه كشيدن 11
ثواب ناخن گرفتن و كوتاه كردن سبيل 11
ثواب پوشيدن كفش سفيد 12
ثواب خواندن انا انزلنا براى لباس نو 12
ثواب زياد در آينه نگريستن و خدا را بسيار ستايش كردن 13
ثواب وضوى كامل، نماز خوب و.. 13
ثواب گفتن رضيت بالله و... 13
ثواب رفتن به مسجد 13
ثواب پياده رفتن به مسجد 14
ثواب اين كه انسان، قرآن و خانه او مسجد باشد 14
ثواب وضو گرفتن و آنگاه به مسجد رفتن 14
ثواب خواند نمازهاى پنجگانه در وقتشان 14
ثواب نمازهاى نافله 14
ثواب روشن كردن چراغ در مسجد 15
ثواب نماز در مسجد پيامبر 15
ثواب نماز بين مسجدالحرام و مسجد رسول خدا 15
ثواب نماز در مسجد كوفه 15
ثواب نماز در بيت المقدس، مسجد اعظم، مسجد قبيله و مسجد بازار 16
ثواب جارو كردن مسجد 16
ثواب هفت سال اذان گفتن به نيت پاداش خداوند 16
ثواب موذن بين اذان و اقامه 16
ثواب خواندن نماز با اذان و اقامه 17
ثواب خواندن قل هو الله، انا انزلناه و آية الكرسى در هرركعت نماز مستحب 17
ثواب و فضيلت قنوت 17
ثواب كامل به جا آوردن ركوع 17
ثواب يك سجده 18
ثواب گذاردن كف دستها بر زمين 18
ثواب طولانى كردن سجده 18
ثواب گفتن اللهم صل على محمد و آل محمد هنگام ركوع، سجده، قيام 18
ثواب سجده شكر 18
ثواب نماز 19
ثواب خواندن نماز صبح در اول وقت 19
ثواب برترى اول وقت بر آخر وقت 19
ثواب خواندن نمازهاى واجب در اول وقت 19
ثواب شكسته خواندن نماز در سفر 20
ثواب خواندن نماز جمعه براى مسافر 20
ثواب نماز جماعت 20
ثواب برخاستن براى نماز 20
ثواب صلوات بر پيامبر و آل او عليه‌السلام در روز جمعه پس از نماز عصر 21
ثواب خواندن سوره حمد و هفت با قل هوالله احد و ... 21
برترى جمعه هاى ماه رمضان بر ساير جمعه ها 21
ثواب نماز كسى كه عطر بزند 21
ثواب نماز متاهل 22
ثواب خواندن چهار ركعت نماز و قرائت پنجاه بار قل هو الله احد ... 22
ثواب خواندن نماز جعفر بن ابيطالب عليه‌السلام 22
ثواب خواندن نماز شب 22
ثواب خواندن نماز دو ركعت نماز و فهم آنچه در آن مى گويد 23
ثواب نافله خواندن ساعت در ساعت غفلت 24
ثواب يازده بار قل هو الله احد خواندن پس از نماز صبح 24
ثواب تعقيبات نماز 24
ثواب جدا كردن زكات و قرار دادن آن در محل خود 24
ثواب حج و عمره 25
ثواب ديدن حاجى و مصافحه با او 27
ثواب روزه دار 27
ثواب ناسزا شنيدن در حال روزه و گفتن من روزه دارم ؛ سلام عليك 27
ثواب يك روز روزه در راه خداى عزوجل 27
ثواب يك روز روزه در گرما با تشنگى زياد 28
ثواب به پايان بردن عمر با يك روز روزه مستحبى 28
ثواب عطر زدن روزه دار در اول روز 28
ثواب روزه رجب 28
ثواب روزه شعبان 29
برترى ماه رمضان و ثواب روزه آن 29
ثواب روزه دهه اول ذى حجه 32
ثواب روزه روز غدير خم 33
ثواب عبادت مستحبى؛ شب عيد 33
ثواب شب زنده دارى 35
ثوب روزه روز بيست و پنجم ذى قعده 35
ثواب افطار كردن با آب 35
ثواب روزه سه روز در ماه: پنجشنبه اول، چهارشنبه وسط و پنج شنبه آخر 35
ثواب يك درهم صدقه به جاى يك روز روزه براى... 36
ثواب افطار كردن در منزل برادر مؤ من 36
ثواب افطار كردن در منزل برادر مؤ من 36
ثواب گريه براى شهادت امام حسين عليه‌السلام و... 37
ثواب شعر خواندن درباره امام حسين عليه‌السلام، گريه كردن، گرياندن و.... 37
ثواب زيارت امام حسين عليه‌السلام 38
ثواب زيارت قبور ائمه عليه‌السلام 42
ثواب زيارت زيارت حضرت معصومه عليه‌السلام در قم 43
ثواب زيارت حضرت عبدالعظيم عليه‌السلام در رى 43
ثواب نيكى به دوستان صالح اهل بيت و... 43
ثواب اهل قرآن 43
ثواب ختم قرآن در مكه 44
ثواب فراگيرى قرآن به سختى يا به آسانى 44
ثواب قرآن خواندن جوان مؤ من 44
ثواب خواندن صد آيه تا پانصد آيه در نماز 45
ثواب حافظه قرآن و عمل كننده به آن 45
ثواب قارى از روى آن 45
ثواب خواندن قرآن از روى آن 46
ثواب بودن قرآن در خانه 46
ثواب خواندن ده تا هزار آيه در شب 46
ثواب قرائت سوره حمد 46
ثواب قرائت سوره بقره و آل عمران 47
ثواب قرائت سوره نساء در هر جمعه 47
ثواب قرائت سوره مائده 47
ثواب قرائت سوره انعمام 47
ثواب قرائت سوره اعراف 47
ثواب قرائت سوره انفال و توبه 48
ثواب قرائت سوره يونس 48
ثواب قرائت سوره هود 48
ثواب قرائت سوره يوسف 48
ثواب قرائت سوره رعد 49
ثواب قرائت سوره ابراهيم و حجر 49
ثواب قرائت سوره نحل 49
ثواب قرائت سوره بنى اسرائيل 49
ثواب قرائت سوره كهف 49
ثواب قرائت سوره مريم 50
ثواب قرائت سوره طه 50
ثواب قرائت سوره انبياء 50
ثواب قرائت سوره حج 51
ثاب قرائت سوره مومنين 51
ثواب قرائت سوره نور 51
ثواب قرائت سوره فرقان 51
ثواب قرائت سوره نمل، شعرا و قصص 52
ثواب قرائت سوره عنكبوت و روم 52
ثواب قرائت سوره لقمان 52
ثواب قرائت سوره سجده 52
ثواب قرائت سوره احزاب 53
ثواب قرائت سوره سبا و فاطر 53
ثواب قرائت سوره صافات 53
ثواب قرائت سوره ص 54
ثواب قرائت سوره زمر 54
ثواب قرائت سوره غافر 54
ثواب قرائت سوره فصلت 55
ثواب قرائت سوره شورى 55
ثواب قرائت سوره زخرف 55
ثواب قرائت سوره دخان 56
ثواب قرائت سوره جاثيه 56
ثواب قرائت سوره احقاف 56
ثواب قرائت سوره هاى كه با حم آغاز مى شوند 56
ثواب قرائت سوره محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله 57
ثواب قرائت سوره فتح 57
ثواب قرائت سوره حجرات 57
ثواب قرائت سوره ق 57
ثواب قرائت سوره ذاريات 58
ثواب قرائت سوره طور 58
ثواب قرائت سوره نجم 58
ثواب قرائت سوره قمر 58
ثواب قرائت سوره الرحمن 58
ثواب قرائت سوره واقعه 59
ثواب قرائت سوره حديد و مجادله 59
ثواب قرائت سوره حشر 59
ثواب قرائت سوره صف 60
ثواب قرائت سوره جمعه، منافقين و اعلى 60
ثواب سوره تغابن 60
ثواب قرائت سوره طلاق و تحريم 61
ثواب قرائت سوره ملك 61
ثواب قرائت سوره قلم 61
ثواب قرائت سوره الحاقه 61
ثواب قرائت سوره معارج 62
ثواب قرائت سوره نوح 62
ثواب قرائت سوره جن 62
ثواب قرائت سوره مزمل در نماز عشاء 62
ثواب قرائت سوره مدثر 63
ثواب قرائت سوره قيامت 63
ثواب قرائت سوره انسان 63
ثواب قرائت سوره مرسلات، نباء و نازعات 63
ثواب قرائت سوره عبس و تكوير 64
ثواب قرائت سوره انفطار و انشقاق 64
ثواب قرائت سوره مطفقين 64
ثواب قرائت سوره بروج 64
ثواب قرائت سوره طلاق 65
ثواب قرائت سوره اعلى 65
ثواب قرائت سوره غاشيه 65
ثواب قرائت سوره بلد 65
ثواب قرائت سوره شمس، ليل، ضحى، و شرح 66
ثواب قرائت سوره تين 66
ثواب قرائت سوره علق 66
ثواب قرائت سوره قدر 66
ثواب قرائت سوره بينه 67
ثواب قرائت سوره زلزله 67
ثواب قرائت سوره عاديات 67
ثواب قرائت سوره قارعه 67
ثواب قرائت سوره تكاثر 67
ثواب قرائت سوره عصر 68
ثواب قرائت سوره همزه 68
ثواب قرائت سوره فيل و قريش 68
ثواب قرائت سوره ماعون 69
ثواب قرائت سوره كوثر 69
ثواب قرائت سوره كافرون و توحيد 69
ثواب قرائت سوره نصر 69
ثواب قرائت سوره مسد 70
ثواب قرائت سوره توحيد 70
ثواب قرائت سوره ناس و فلق 71
ثواب پشيمانى، توبه و خجالت از گناه 71
ثواب رها كردن بدهكار به خاطر بزرگداشت خداى عزوجل 71
ثواب معلم خوب 72
ثواب جوينده علم 72
ثواب همنشينى با اهل دين 72
ثواب انجام عمل پس از شنيدن ثواب 72
ثواب گفتن سخن حقى كه مردم به آن عمل كنند. 73
ثواب پناه دادن به يتيم، ترحم به ضعيف، مهربانى بر پدر و مادر ... 73
ثواب حفظ آبروى مردم و بازداشتن خشم 73
ثواب پيشواى عادل، تاجر راستگو و پيرى كه عمر خود را ... 73
ثواب حفظ چهلحديث 74
ثواب ترك گناه 74
ثوابخوشحال نمودن مؤ من 74
ثواب ورع، زهد و توجه به خداوند عزوجل در نماز 74
ثواب گشودن گرفتارى مؤ من، آسان گرفتن بر او درحال تنگدستى و... 75
ثواب آب و غذا دادن به مؤ من و پوشانيدن او 75
ثواب غذا دادن به برادر مؤ من در راه خداى عزوجل 75
ثواب غذا دادن به سه مؤ من 76
ثواب غذا دادن به مؤ من و سير نمودن او 76
ثواب قرض دادن به مؤ من 76
ثواب صدقه 77
ثواب صدقه پنهانى 80
ثواب صدقه آشكار 80
ثواب صدقه شب 80
ثواب دعاهاى سائل براى صدقه دهنده 81
ثواب مهلت دادن به تنگدست 81
ثواب حلال كردن بدهكار مومن 81
ثواب برآوردن حاجت برادر مومن و... 81
ثواب ديدار با برادران و دست دادن و معانقه با آنان 83
ثواب كمك و يارى رساندن به برادر مومن 85
ثواب آشتى دادن دو نفر 85
ثواب به فرياد مسلمانان رسيدن 85
ثواب خوبى كردن با سخنى به برادر مسلمان 86
ثواب به فرياد برادر مسلمان رسيدن در سختيها و يارى او در حاجتش 86
ثواب برطرف كردن گرفتارى مومن 86
ثواب خوشحال كردن مومن 87
ثواب خوشحال كردن يك خانواده مومن 87
ثواب شيرينى دادن به مومن 87
ثواب آشاميدن نيم خورده مومن 88
ثواب انتخاب برادر به خاطر خدا 88
ثواب ديدار با برادر مومن به خاطر خوشحال كردن او 88
ثواب عطر زدن بر سر و روى مسلمان 88
ثواب خواستن از خدا و دانستن اين كه خداوند ضرر رسان و ... 88
ثواب گفتن اين ذكر هنگام خواب 89
ثواب دعاى پنهان مسلمان براى برادر مسلمانش 89
ثواب صلوات فرستادن و سلام كردن بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله و دوستى او 89
ثواب يك بار بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله صلوات فرستادن 89
ثواب درخواست از خدا به حق حضرت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله واهل بيت عليه‌السلام 90
ثواب صلوات بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله 91
ثواب صد بار صلوات بر محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وآل او پس از صبح 91
ثواب صلوات بر محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله واهل بيت او عليه‌السلام 91
ثواب ان الله و.... پس از نماز صبح و مغرب 92
ثواب اختصاص ثلث، نصف يا همه دعا به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله 93
ثواب صلوات بر پيامبر و اوصياى او پس از نماز در روز جمعه 93
ثواب صد بار گفتن رب صل على محمد و اهل بيته در يك روز 94
ثواب صلوات بر پيامبر با صداى بلند 94
ثواب ده بار گفتن سبحان الله العظيم... پس از نماز صبح و ... 94
ثواب مالك نفس بودن، هنگام علاقه ترس، ميل و غضب 95
ثواب گريستن يا خود را شبيه گريه كنندگان درآوردن 95
ثواب دعا در سحر 96
ثواب دعا براى مردان و زنان مومن 96
ثواب گفتن لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم 97
ثواب گفتن لا حول و لا قوة الا بالله در هر روز 97
ثواب گفتن بسم الله و لا حول و لا قوة الا بالله 97
ثواب تسبيح حضرت فاطمه زهرا صلى‌الله‌عليه‌وآله 97
ثواب هفتاد بار استغفار پس از نماز صبح 98
ثواب گريستن از عظمت خداى عزوجل 98
ثواب اين كه در روز و شب بزرگترين هدف انسان آخرت باشد 98
ثواب نيكوكارى 99
ثواب مرگ مومن در ديار غربت 99
ثواب خوبى كردن به برادر مومن 99
ثواب نماز، زكات، نيكوكارى و صبر 99
ثواب هفتاد بار، استغفار در نماز وتر در حال ايستاده به مدت يكسال 100
ثواب كم توقع خوش اخلاق نرم آسان گير 100
ثواب پوشيدن انگشتر عقيق 100
ثواب پوشيدن انگشتر فيروزه 101
ثواب پوشيدن انگشتر جزع يمانى 102
ثواب نگاه همراه با پند، سكوت همراه با انديشه، ... 102
ثواب خاموشى و پياده رفتن به خانه خداى عزوجل 102
ثواب توبه 102
ثواب نوشتن ماشاءالله. لا قوة الا بالله. استغفرالله. روى انگشتر 103
ثواب ديدن ميوه يا چيز ديگر، ميل پيدا كردن به آن و ... 103
ثواب در پى دنيا رفتن به خاطر بى نيازى از مردم 103
ثواب خوش اخلاقى 104
ثواب خورنده سپاسگذار و غير مبتلاى شكرگذار 104
ثواب ميل به آنچه نزد خداى عزوجل است 104
ثواب پنهان كردن فقر 104
ثواب فقرا و خوبى كردن به آنان 105
ثواب دست دادن 105
ثواب بردن نام خدا هنگام غذا خوردن 106
ثواب صدقه در روزه جمعه 106
ثواب يارى اندوهگين 106
ثواب ديدار با مسلمان 106
ثواب ذبح قوچ چاق و دادن آن به فقرا پس از ساخت خانه 106
ثواب كمك كردن به يكديگر در كارهاى خوب 107
ثواب دست دادن مسلمان با برادر مسلمانش 107
ثواب رسيدن به سن چهل تا نود سالگى 107
ثواب دانستن برترى پيرمرد سالمند و احترام گذاشتن به او 108
ثواب بردن نام خداوند به هنگام سوارى 108
ثواب تب 109
ثواب تب يك شب 109
ثواب پذيرفتن مرض يك شب، آن گونه كه بايد و به جا آوردن شكر آن 109
ثواب سر درد يك شب 109
ثواب بيمار 110
ثواب بيمارى كودك 110
ثواب عيادت مريض، غسل مردگان، تشييع جنازه و ... 110
ثواب خورنده سپاسگذار و غير مبتلاى شكرگذار 111
ثواب ميل به آنچه نزد خداى عزوجل است 111
ثواب گردانيدم روى مومن رو به قبله 111
ثواب از دست دادن چند فرزند و اميدوارى به پاداش خداوند درمقابل آن 111
ثواب بر دوش گرفتن چهار گوشه جنازه 112
ثواب گفتن لا اله الا الله به هنگام مصيبت 112
ثواب صبر 112
ثواب تسليت 113
ثواب زيارت قبر مومن 113
ثواب دست كشيدن بر سر يتيم 113
ثواب ساكت كردن گريه يتيم 114
ثواب بردن تحفه براى خانواده و خوشحال كردن دختر يا پسر 114
ثواب پدر دختران 114
مجازات دشمنى با اهل بيت پيامبر 115
مجازات ندانستن حق اهل بيت 115
مجازات مرگ در حال نشناختن امام 115
مجازات به عهده گرفتن رهبرى جامعه اى که ... 116
مجازات صلوات نفرستادن بر پيامبر در نماز و ... 116
مجازات قدريه 17 119
مجازات مدعى امامت در صورتى كه امام نباشد 119
مجازات قابيل، نمرود، دو نفر از بنى اسرائيل ... 119
مجازات قاتل امام حسين عليه‌السلام 119
مجازات ظلم، قطع رحم، قسم دروغ 121
مجازات نيرنگ و فريب 121
مجازات خونريزى، شرابخوارى و سخن چينى 121
مجازات متكبران 122
مجازات ادب نكردن گناهكار 122
مجازات تصوير كشيدن، گفتن خواب دروغ و گوش دادن به ... 123
مجازات خنديدن در حال گناه 123
مجازات عمل براى غير خداوند عزوجل 123
مجازات گوش دادن به حرف زن 124
مجازات بدون وضو نماز خواندن و يارى نكردن ضعيف 124
مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت 124
مجازات سوگند دروغ به خدا ياد كردن 125
مجازات احتراز نكردن از بول 126
مجازات اهميت ندادن به نماز 126
مجازات غسل جنابت نكردن 126
مجازات كوتاه كردن سجده 126
مجازات خواندن نماز در غير وقت آن 127
مجازات حمد و سوره خواندن در حال اقتدا به امام جماعت 128
مجازات درست به صف نايستادن پشت سر امام جماعت 128
مجازات ترك نماز واجب يا بى اهميتى به آن 128
مجازات تاخير انداختن نماز عصر 128
مجازات نخواندن نماز عشاء تا نيمه شب 129
مجازات ترك نماز جماعت و نماز جمعه 129
مجازات خوردن مال يتيم 130
مجازات زكات ندادن 130
مجازات خوردن يك روز از روزه ماه رمضان 131
مجازات ترك حج واجب 131
مجازات يك بار قل هو الله احد نخواندن در سه روز 132
مجازات قل هو الله احد نخواندن در روز جمعه 132
مجازات نخواندن قل هو الله احد در بيمارى و گرفتارى 132
مجازات نخواندن قلهو الله احد در پنج نماز 132
مجازات فراموش كردن سوره اى از قرآن 132
مجازات ذليل كردن مومن 133
مجازات يارى نكردن مومن 133
مجازات پوشانيدن خود از مومن 133
مجازات سود گرفتن از مومن 133
مجازات حبس حق مومن 133
مجازات تهمت زدن به مومن 134
مجازات نقل كردن طلبى به قصد رسوا كردن او 134
مجازات ممانعت از سكونت مومنى در خانه اش 134
مجازات جرات پيدا كردن بر خدا 134
مجازات قصد گناه 135
مجازات گناه 135
مجازات انجام عمل به قصد رضايت خداوند و مردم 135
مجازات خيانت، سرقت، شراب خوردن و زنا 135
مجازات خوردن گل 136
مجازات دوستداران رواج گناه در ميان مومنين 136
مجازات كسى كه متعرض سلطان ستمكارى شود 136
مجازات كسى كه به كار نگرفتن تمام توان در انجام كار برادر مومن 136
مجازات يارى نكردن مومن به هنگام درخواست او 137
مجازات پوشيدن يا برهنگى مومنى 137
مجازات سير شدن در كنار مومن گرسنه 137
مجازات تحقير مومن، توهين به او و ذليل كردن او 137
مجازات يارى نكردن مومن به هنگام غيبت از او 138
مجازات از خود راضى بودن 138
مجازات گناهان 138
مجازات علماى فاسد، قاريان فاسق، گردنكشان ستمگر، ... 140
مجازات دوستى دنيا و عبادت طاغوت 141
مجازات رياكار 142
مجازات ترك امر به معروف و نهى از منكر 143
مجازات به خشم آوردن خداوند 143
مجازات اذيت مومنين و دشمنى و ستيزه با آنها 143
مجازات بوجود آوردن دين 143
مجازات عطر زدن براى غير شوهر و خروج او از خانه 144
مجازات به عهد گرفتن كارى از كارهاى مسلمانان و تباه كردن آنان 144
مجازات نزديك شدن به سلطان ستمگر 144
مجازات حاكمى كه كارهاى مردم را انجام ندهد 144
مجازات سكوت در برابر منكر 144
مجازات نگاه كردن به زنان 145
مجازات دروغ بستن بر خداوند عزوجل، پيامبر و ائمه 145
مجازات دورويى و دو زبانى 145
مجازات لعنت كردن كردن غير مستحق لعنت 145
مجازات شهادت دادن به كفر مومن 146
مجازات نيرنگ و فريب 146
مجازات گردنكشان 147
مجازات با تكبر و تبختر راه رفتن 147
مجازات ستم 147
مجازات خودكشى 147
مجازات شركت در قتل مومن با نيم سخنى 148
مجازات آدمكشى 148
مجازات در قتل مسلمان يا رضايت به آن 149
مجازات كسب درآمد از راه قرآن 149
فهرست مطالب 150

 

اطلاعات تماس

 

روابط عمومی گروه :    0989101660080

 

سامانه پیام کوتاه :     30002644555555

 

آدرس : استان قم شهر قم گروه پژوهشی تبارک

 

پست الکترونیک :    shiaquest@gmail.com

 

جستجو در سایت

درباره گروه تبارک

گروه تحقیقی تبارک با درک اهميت اطلاع رسـاني در فضاي وب در سال 88 اقدام به راه اندازي www.Tabarak.ir نموده است. اين پايگاه با داشتن بخشهای مختلف هزاران مطلب و مقاله ی علمي را در خود جاي داده که به لحاظ کمي و کيفي يکي از برترين پايگاه ها و دارا بودن بهترین مطالب محسوب مي گردد.ارائه محتوای کاربردی تبلیغ برای طلاب و مبلغان،ارائه مقالات متنوع کاربردی پاسخگویی به سئوالات و شبهات کاربران,دین شناسی،جهان شناسی،معاد شناسی، مهدویت و امام شناسی و دیگر مباحث اعتقادی،آشنایی با فرق و ادیان و فرقه های نو ظهور، آشنایی با احکام در موضوعات مختلف و خانواده و... از بخشهای مختلف این سایت است.اطلاعات موجود در این سایت بر اساس نياز جامعه و مخاطبين توسط محققين از منابع موثق تهيه و در اختيار كاربران قرار مى گيرد.

Template Design:Dima Group