منو

17حدیث سکوت از کلام امیرالمومنین(ع)

  • نوشته شده توسط گروه پژوهشی و تبلیغی تبارک(Www.Tabarak.ir)
  • دسته: چهل حدیث
  • بازدید: 1403

احادیث سکوت

1- امام علی علیه السلام فرمودند: با سکوت بسیار وقارانسان بیشتر می شود.
2- امام علی علیه السلام فرمودند:آنچه نمی دانی مگو بلکه همه ی آنچه را که می دانی نیز مگو، زیرا خداونــد بزرگ براعضای بدنت چیزهایی را واجب کرده که از آنها در روز قیامت بر تو حجّت آورد.
3- درحدیث قدسی وارد شده است :ای آدمیزاد هرگاه دیدی در قلبت قساوت و سختی پدید آمده است و یا بیماری جسمی دچار شده ای و یا آنکه مالت کاستی گرفته و روزیت اندک شده است بدان که در آنچه به تو مربوط نبوده است سخن گفته ای.
4- امام علی علیه السلام فرمودند: در سکوت عالمی که باید بیاموزد خیری نیست چنانچه در تکلم نادان خیری نیست.
5- امام علی علیه السلام فرمودند:خموشی نشانه ی زیرکی ومیوه ی عقل انسانی است.
6- امام علی علیه السلام فرمودند:خموشی زیور علم ودیباچه ی حلم وبردباری است.
7- امام علی علیه السلام فرمودند:دردوران روزگار خود خموش باش تا کارت بزرگ شود.ونیز فرمود:ملازم خموشی باش که کمترین سود آن سلامتی وتندرستی است.
8- امام علی علیه السلام فرمودند:بهترین سکوت وخاموشی آن است که از دیدن لغزشهای مردم باشد.
9- امام علی علیه السلام فرمودند:خموش باش بی آنکه ناتوان از گفتار باشی که براستی خموشی زیور شخص عالم ودانا وپرده ی شخص نادان است.
10- امام صادق علیه السلام فرمودند: خاموشی گنجی پر بار وزینت بخش شخص بردبار و پوشش افـراد نادان می باشد.
11- امام رضا علیه السلام فرمودند:از نشانه های فهم وبرباری دانش وخاموشی است ،براستی که دری است از درهای حکمت وخاموشی دوستی آرد وراهنمای هر خیر وخوبی است.
12- امام صادق علیه السلام فرمودند: حضرت عیسیعلیه السلام فرمودند: بجز ذکر خدا سخن بسیارنگویید زیرا که کسانی که بجز ذکر خدا سخن بسیار می گویند دلهایشان سخت است ونمی دانند.
13- امام صادق علیه السلام فرمودند: در حمکت آل داود است که بر عاقل لازم است که به وضع زمان خود آشنا باشد وسرگرم کار خود باشد وزبانش را حفظ کند.
14- امام صادق علیه السلام فرمودند: بنده ی مومن تا زمانی که خاموش باشد نیکو کار نوشته شود وچون سخن گوید نیکو کار یا بدکردار نوشته شود.
15- امام علی علیه السلام فرمودند: چه بسیار سخنی که پاسخش سکوت است. وفرمود: چه بسیار خموشی که از سخن گفتن رساتر وگویاتر است.وفرمود:خموشی در برابر آدم احمق بهترین پاسخ است.
16 -امام رضا علیه السلام فرمودند:همانا خاموشی دری ازدرهای بهشت است که موجب محبت میگردد ودلیل وراهنمای برخوبی ها است.
17- امام صادقعلیه السلام فرمودند: هرکس بداند سخن وی بیانگر کار اوست سخن کم گوید مگر در کار خیر.

پی نوشت:
1- حکمت 224

2- همان 382

3- نشان بی نشانها ص429
4- نصایح ص6

5- غررالحکم ج1ص652

6- همان
7- همان ص653

8- همان

9- همان ص655
10- وسایل الشیعه ج8ص529

11- خصال ج1ص176

12- کافی ج3ص176
13- همان ص178

14- همان ص179

15- غررالحکم ج1ص529
16- مشکاةالانوار ص443

17- همان ص444

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد