منو
نمایش # 
عنوان کلیک ها
کعبۀ منسوب به زرتشت ؟ 646
مختصری در رابطه با دین زرتشتی 732
عجیب‌ترین گناه، عجیب‌ترین عذاب 698
توهین‌ها و فحاشی‌های موبدان زرتشتی به پیامبران ادیان ابراهیمی 621
روز جهانی کورش، حقیقت یا دروغ ؟ 689
آیا دیدگاه گاتها درباره آسمان، علمی است؟ 636
هورمون‌های مردانه در وجود اهورامزدا 653
نگاهی به آسمان؛ عجایبی از نوشته‌های زرتشتی 626
اهورامزدا، واژه‌ای مذکر؛ پاسخی به لودگی‌های باستانگرایان افراطی 644
دینکرد و دلایل مشروعیت ازدواج با محارم در آیین زرتشت 730