منو

شنبه, 06 خرداد 1396 - Sat 05 27 2017

نمایش # 
عنوان کلیک ها
کعبۀ منسوب به زرتشت ؟ 416
مختصری در رابطه با دین زرتشتی 479
عجیب‌ترین گناه، عجیب‌ترین عذاب 506
توهین‌ها و فحاشی‌های موبدان زرتشتی به پیامبران ادیان ابراهیمی 366
روز جهانی کورش، حقیقت یا دروغ ؟ 495
آیا دیدگاه گاتها درباره آسمان، علمی است؟ 444
هورمون‌های مردانه در وجود اهورامزدا 444
نگاهی به آسمان؛ عجایبی از نوشته‌های زرتشتی 450
اهورامزدا، واژه‌ای مذکر؛ پاسخی به لودگی‌های باستانگرایان افراطی 428
دینکرد و دلایل مشروعیت ازدواج با محارم در آیین زرتشت 504