منو

سه شنبه, 06 تیر 1396 - Tue 06 27 2017

نمایش # 
عنوان کلیک ها
کعبۀ منسوب به زرتشت ؟ 469
مختصری در رابطه با دین زرتشتی 549
عجیب‌ترین گناه، عجیب‌ترین عذاب 552
توهین‌ها و فحاشی‌های موبدان زرتشتی به پیامبران ادیان ابراهیمی 426
روز جهانی کورش، حقیقت یا دروغ ؟ 541
آیا دیدگاه گاتها درباره آسمان، علمی است؟ 489
هورمون‌های مردانه در وجود اهورامزدا 492
نگاهی به آسمان؛ عجایبی از نوشته‌های زرتشتی 494
اهورامزدا، واژه‌ای مذکر؛ پاسخی به لودگی‌های باستانگرایان افراطی 472
دینکرد و دلایل مشروعیت ازدواج با محارم در آیین زرتشت 561