منو

چهارشنبه, 06 ارديبهشت 1396 - Wed 04 26 2017

نمایش # 
عنوان کلیک ها
نفی توحید ذاتی در دین زرتشتی 200
نفی توحید افعالی در اوستا 181
برنامه‌ی موبدان زرتشتی برای تخریب مساجد در ایران + تصویر 198
توهین‌ گاتها به پیامبران الهی 177
نسبت هخامنشیان وزرتشت 183
گاتها و ترویج نظام ظالمانه‌ی طبقاتی 206
عقل زن و ماهیت او در نگاه دين زرتشتی 190
خـِـرَد سوخته ... 183
جایگاه آتش در دین زرتشتی 320
برتری پسر بر دختر در دین زرتشتی 339