منو

یکشنبه, 29 مرداد 1396 - Sun 08 20 2017

نمایش # 
عنوان کلیک ها
نفی توحید ذاتی در دین زرتشتی 273
نفی توحید افعالی در اوستا 255
برنامه‌ی موبدان زرتشتی برای تخریب مساجد در ایران + تصویر 273
توهین‌ گاتها به پیامبران الهی 247
نسبت هخامنشیان وزرتشت 256
گاتها و ترویج نظام ظالمانه‌ی طبقاتی 298
عقل زن و ماهیت او در نگاه دين زرتشتی 268
خـِـرَد سوخته ... 255
جایگاه آتش در دین زرتشتی 426
برتری پسر بر دختر در دین زرتشتی 440