منو

چهارشنبه, 03 خرداد 1396 - Wed 05 24 2017

نمایش # 
عنوان کلیک ها
نفی توحید ذاتی در دین زرتشتی 209
نفی توحید افعالی در اوستا 192
برنامه‌ی موبدان زرتشتی برای تخریب مساجد در ایران + تصویر 210
توهین‌ گاتها به پیامبران الهی 187
نسبت هخامنشیان وزرتشت 192
گاتها و ترویج نظام ظالمانه‌ی طبقاتی 218
عقل زن و ماهیت او در نگاه دين زرتشتی 202
خـِـرَد سوخته ... 193
جایگاه آتش در دین زرتشتی 333
برتری پسر بر دختر در دین زرتشتی 355