منو

شنبه, 03 تیر 1396 - Sat 06 24 2017

نمایش # 
عنوان کلیک ها
نفی توحید ذاتی در دین زرتشتی 234
نفی توحید افعالی در اوستا 210
برنامه‌ی موبدان زرتشتی برای تخریب مساجد در ایران + تصویر 231
توهین‌ گاتها به پیامبران الهی 207
نسبت هخامنشیان وزرتشت 213
گاتها و ترویج نظام ظالمانه‌ی طبقاتی 243
عقل زن و ماهیت او در نگاه دين زرتشتی 224
خـِـرَد سوخته ... 213
جایگاه آتش در دین زرتشتی 364
برتری پسر بر دختر در دین زرتشتی 390