5 – دختری که ازدواج کرده اگر بدون اجازه ی شوهر به مادر خود کمک مالی کند حکم او چیست ؟)رضایت شوهر)

پاسخ – ازدواج تأثیری در این مسئله ندارد . چه ازدواج کرده باشد و چه نکرده باشد اگر از پول و درآمد خود  می خواهد به پدر و مادر یا دیگران کمک کند اجازه ی شوهر نمی خواهد .  اگر می خواهد بیرون از خانه برود و به کسی پول بدهد ،این بیرون از خانه رفتن اجازه می خواهد که آن هم اجازه ی کلی کفایت می کند . یعنی در هر موردی لازم نیست که بپرسد . اما اگر بخواهد از اموال شوهر کمک کند باید شوهر راضی باشد .

34 – همسایه ی ما خوراکی ها را قرض می کند و شوهر من راضی نیست آیا اشکال دارد به او خوراکی بدهم یا خیر؟ (رضایت شوهر)

پاسخ – اگر این چیزهایی که شما به همسایه ی خود قرض می دهید ملک شوهر است و یا او نیز شریک است مثلاً از حقوق خودتان ، همراه با پول او این مواد را خریده اید، تا وقتی که او راضی نباشد نمی توانید این چیزها را به     همسایه ی خود قرض بدهید .اگر همسایه ی شما برای قرض گرفتن آمد می توانید به گونه ای جواب دهید که مشکل شرعی هم نداشته باشد . مثلاً بگویید که من مواد قرضی ندارم در این صورت منظور این است که خود شما ندارید چون مواد متعلق به شوهر شما است . نه اینکه بگویید اصلاً در خانه ی ما نیست ، یعنی طوری جواب دهید که دروغ نباشد ، ضمن اینکه محضور شرعی نیز نداشته باشد . یا اینکه از شوهر خود اجازه بگیرید که او هم راضی باشد .

39 – اگر بدون اجازه از اموال پدر خرج کنیم چه حکمی دارد ؟ (رضایت پدر)

پاسخ – اگر پدر راضی است اشکالی ندارد . اگر راضی نباشد شما نمی توانید از اموال پدر خرج کنید . اگر هم قبلاً خرج کرده اید باید فعلاً از او اجازه بگیرید و یا رضایت او را جلب کنید .

60 – آیا زن می تواند بدون رضایت همسر اموال او را خرج کند ؟

پاسخ – اگر مرد راضی نباشد نمی تواند این کار را بکند . باید با اجازه و رضایت او باشد . عکس آن هم همین است . خانمی اموالی دارد یا در آمدی دارد و کار میکند یا  حقوق بگیر است در اینجا هم شوهر بدون اجازه ی او نمی تواند اموال او را بردارد و خرج کند . هر دو باید با رضایت باشد . در خانواده هایی که با هم توافق دارند و رفیق هستند اگر خانم نیازی داشت از جیب شوهرش برمی دارد و او هم چیزی نمی گوید و راضی است . اما بطور کلی درآمد هر کس از آن خودش است و هر کدام هم وظیفه ای دارد . از جمله وظایف شوهر تامین مخارج زندگی همسر و  فرزندان خودش است .

441 – اگر خانمی بدون رضایت همسرش به فقیری کمک کند حکمش چیست ؟
پاسخ – تصرف در اموال شوهر باید با اجازه ی شوهر باشد و اگر خانم هم اموالی دارد شوهر نمی تواند در اموال خانم تصرف کند .  اگر خانم می دانسته که شوهرش راضی نیست و این کار را کرده است ، گناه انجام داده و باید استغفار کند و رضایت شوهر را جلب کند . اگر خانم تصور می کرده که شوهرش راضی است و بعد شک کرده که نکند شوهرش راضی نباشد ، در این صورت گناهی نکرده است ولی باید رضایت همسرش را بدست بیاورد . زن ها و شوهران اگر می خواهند در اموال هم تصرف کنند باید همدیگر را راضی کنند .


 اگر مردی به مادر خودش بطور پنهانی از خانمش کمک مالی کند و این کمک تاثیر زیادی روی خانواده ی خودش گذاشته باشد ، آیا در این کار رضایت همسر شرط نیست ؟
پاسخ – اگر مردی بخواهد از اموال خودش به کسی ببخشد چه آشکارا و چه پنهانی اشکالی ندارد . اگر خانمی هم بخواهد از اموال خودش به کسی ببخشد هم همین طور است . چون زن واجب النفقه ی مرد است و مرد باید به زن خرجی بدهد ، مرد نباید از خرجی خانواده ی خودش بزند و به دیگران کمک کند . البته ایشان به مادرشان کمک می کنند و مادر واجب النفقه است . اگر مادر درآمدی نداشته باشد مرد باید مخارج مادرش را هم تامین کند . پس اگر مرد مال خودش را به کسی بدهد رضایت همسرش شرط نیست و اگر زن هم بخواهد از اموالش به کسی بدهد رضایت شوهر شرط نیست . زن و مرد باید با رفاقت با هم زندگی کنند .

 آیا این درست است که خانم باید درآمد خودش را با اجازه ی شوهرش خرج کند ؟
پاسخ – خیر ، این درست نیست . اگر خانمی حقوق یا اموالی دارد لازم نیست که با اجازه ی شوهرش خرج کند ولی اگر لازمه ی آن بیرون رفتن از منزل باشد باید از شوهر اجازه داشته باشد و البته اجازه ی کلی کافی است و لازم نیست برای هر بار بیرون رفتن از خانه اجازه بگیرد . البته آقا هم می تواند اموال خود را بدون اجازه ی خانم خرج کند. تصرف در اموال یکدیگر هم باید با اجازه یکدیگر باشد.
 در مورد احترام زن و شوهر به یکدیگر توضیحاتی بفرمایید .
پاسخ – اگر احترام متقابل بین زن و شوهر نباشد معلوم نیست که زندگی داشته باشند و اگر هم زندگی داشته باشند معلوم نیست که زندگی شیرینی داشته باشند. با خواندن صیغه  ی عقد زن و مرد به یکدیگر محرم می شوند ولی زندگی سامان پیدا نمی کند. شرط ادامه ی زندگی مشترک رفاقتی است که باید بین زن و شوهر وجود داشته باشد .
 اگر ما پولی از جیب شوهرمان برای خرج خانه برداریم اشکالی دارد ؟
پاسخ – اگر شوهر راضی باشد اشکالی ندارد ولی اگر شوهر راضی نباشد این کار اشکال دارد البته وظیفه ی شوهر است که خرجی را تامین کند .
آیا ما می توانیم بدون اجازه ی پدر یا مادر چیزی به همسایه بدهیم ؟
پاسخ – اگر شما بدانید که آنها راضی هستند اشکالی ندارد ولی اگر شما می دانید که آنها راضی هستند یا نمی دانید که راضی هستند یا خیر ، نمی توانید از اموال آنها چیزی به کسی بدهید .
 آیا خانم می تواند بدون اجازه ی شوهرش به دیدار خانواده اش برود درحالیکه می داند شوهرش راضی نیست ؟
پاسخ – خیر، خانم نمی تواند این کار را بکند . ولی آقا هم باید اجازه بدهد که خانم با رعایت حجاب شرعی از منزل بیرون برود . اجازه ی کلی آقا برای بیرون رفتن خانم از خانه کافی است .
 من بدون اطلاع شوهرم افراد هیئت را به خانه مان دعوت کردم و شوهرم می گوید که باید قبلا با من هماهنگ می کردی و راضی نیستم . آیا کار من اشکال دارد؟
پاسخ – اگر منزل شوهر است و امکانات برای شوهر شما است ، شما باید اجازه می گرفتید که شوهرتان راضی باشد .
 اگر خانمی خودش درآمد داشته باشد آیا بدون اجازه ی شوهرش، می تواند از درآمدش برای امواتش خیرات بدهد ؟
پاسخ – اگر خانم از خودش درآمدی دارد این جزو اموال خودش است و لازم نیست که برای خرج کردن از شوهرش اجازه بگیرد همانطور که آقا برای خرج کردن از درآمدش، اجازه ی خانم را لازم ندارد. اگر هزینه کردن و خرج کردن برای دیگران ، لازمه اش بیرون رفتن از خانه باشد ، خانم باید از آقا اجازه بگیرد.
 آیا دختر می تواند بدون اجازه ی پدرش برای بیرون رفتن از خانه از عطر استفاده کند ؟
پاسخ – استفاده از بوی خوش اجازه نمی خواهد اما بشرطی که باعث جلب توجه نامحرم نشود. اگر پدر و مادر شما را نهی کردند بهتر است که حرف آنها را گوش بدهید. و اگر گوش ندادن به حرف های پدر ومادر مورد آزار وا ذیت آنها می شود باید به حرف آنها گوش بدهید

 آیا زن اجازه دارد بدون اذن شوهرش از خانه بیرون برود و هر وقت دلش بخواهد به خانه اش بگردد ؟
پاسخ – خیر زن حق این کار را ندارد ولی مرد هم نمی تواند زن را در خانه زندانی کند. مدیریت خانه به عهده ی شوهر است . خانم در کارهای غیر واجب باید از شوهر اجازه  داشته باشد ولی اجازه ی کلی هم کافی است و زن برای هر کاری لازم نیست که از شوهرش اجازه بگیرد .در کارهای واجب اجازه لازم نیست مثلا برای حج و رفتن به پزشک اجازه لازم نیست . باید در زندگی تفاهم باشد.
 آیا زن حتما باید با اجازه ی شوهر در بیرون از خانه کار کند؟
پاسخ – اگر خانم در بیرون از خانه کار اداری یا شخصی دارد باید از شوهر اجازه بگیرد . اجازه ی کلی کافی است . از طرفی شوهرها زنهایشان را در خانه زندانی نکنند . زن و شوهر باید با تفاهم زندگی کنند .
 اگر خانمی بدون اجازه ی شوهر روزه بگیرد و به سفرهای زیارتی برود، اشکال دارد؟
پاسخ – اشکال دارد .به جز حج واجب ،تمام زیارت ها باید با اجازه ی شوهر باشد.

 
 

 

اطلاعات تماس

 

روابط عمومی گروه :    +989101660080

 

سامانه پیام کوتاه :     30002644555555

 

آدرس : استان قم شهر قم گروه پژوهشی تبارک

 

پست الکترونیک :    Tabarak124000@gmail. Com

 

جستجو در سایت

درباره گروه تبارک

گروه تحقیقی تبارک با درک اهميت اطلاع رسـاني در فضاي وب در سال 88 اقدام به راه اندازي www.Tabarak.ir نموده است. اين پايگاه با داشتن بخشهای مختلف هزاران مطلب و مقاله ی علمي را در خود جاي داده که به لحاظ کمي و کيفي يکي از برترين پايگاه ها و دارا بودن بهترین مطالب محسوب مي گردد.ارائه محتوای کاربردی تبلیغ برای طلاب و مبلغان،ارائه مقالات متنوع کاربردی پاسخگویی به سئوالات و شبهات کاربران,دین شناسی،جهان شناسی،معاد شناسی، مهدویت و امام شناسی و دیگر مباحث اعتقادی،آشنایی با فرق و ادیان و فرقه های نو ظهور، آشنایی با احکام در موضوعات مختلف و خانواده و... از بخشهای مختلف این سایت است.اطلاعات موجود در این سایت بر اساس نياز جامعه و مخاطبين توسط محققين از منابع موثق تهيه و در اختيار كاربران قرار مى گيرد.

Template Design:Dima Group