منو

گوش دادن به نوارى كه خواننده اش زن باشد

گوش دادن به نوارى كه خواننده اش زن باشد واز سروده هاى شعرايى مثل حافظ و مولوى و... استفاده كند، چه حكمى دارد؟


✍ آيات عظام امام، بهجت، صافى، فاضل، مكارم و وحيد: گوش دادن به آن جايز نيست.

✍آيات عظام تبريزى، خامنه اى، سيستانى و نورى: گوش دادن به آواز زن، اگر غنا نباشد و باعث التذاذ جنسى و تهیّج شهوت نشود و مفسده اى بر آن مترتب نگردد، اشكال ندارد.

? «غنا» عبارت است از ترجيع صدا، به نحوى كه طرب انگيز و مناسب با مجالس لهو و گناه باشد.

?2. صافى، جامع الاحكام، ج2، س1671 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1724 ؛ مكارم، استفتائات، ج2، س 709 و ج 1، س 526 ؛ دفتر: بهجت، امام و وحيد. تبريزى، استفتائات، س1058 و 1049 و 1075 ؛ سيستانى، Sistani .org، غناء ، ش6 ؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س 1145 ؛ نورى، استفتائات، ج1، س444 و ج2، س542 و 544.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد