منو

ترتیب در نماز به چه معناست؟

سوال: ترتیب در نماز به چه معناست و حکم آن چیست؟
✍️پاسخ:

معنا⬅️ «ترتیب» در لغت یعنی «هر چیزی را در رتبه و جای خود قرار دادن» و در نماز به معنای به جا آوردن هر یک از اجزای آن، در رتبه و محل خاص خود است.

حکم⬅️ نمازگزار باید کارهای نماز را به ترتیب انجام دهد و هر یک از اجزای آن را در جای خود به جا آورد. پس اگر از روی عمد و با اختیار این ترتیب را به هم بزند (برای مثال: سوره را پیش از حمد بخواند [1] یا سجده را پیش از رکوع به جا آورد) نمازش [2] باطل است. [3]

------------------------

?پی نوشت:
[1]. صافی: اگر سوره را پیش از حمد بخواند، احتیاط واجب آن است که بعد از حمد، سوره را دوباره بخواند و نماز را تمام کند و اعاده نماید، ولی اگر به همان سوره که پیش از حمد خوانده اکتفا کند یا جزئی را که رکن است، به غیر ترتیب به جا آورد و یا یک سجده را پیش ار رکوع به جا آورد، نماز باطل می شود.
[2]. بهجت: بنابر احتیاط واجب.
[3]. توضیح المسائل ده مرجع، م 1108؛ امام، تحریرالوسیله، ج 1، القول فی الترتیب، ص 328؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج 1، الترتیب؛ خامنه ای: استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 1064؛ سیستانی،‌ المسائل المنتخبه، ذیل م 324 و منهاج الصالحین، ج 1، ذیل م 663؛ صافی،‌ هدایه العباد، ج 1، م 827.
>>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج 2، ص 124.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد