منو

معیار وطن بودن چیست؟

معیار وطن بودن چیست؟

✍️ آیت الله خامنه ای: به طور کلی کسى که به جايى غير از وطن اصلى خود رفته و قصد زندگى دائمى هر چند براى بخشى از سال در آنجا نموده و با اين قصد، مدّتى که عرفاً آن محل را وطن او بدانند، در آن مکان زندگى کرده، آنجا وطن او محسوب مى‌شود و بعد از صدق وطن نماز او تمام و روزه صحیح است. ↙️ و نيز اگر بدون قصد آن قدر بماند که عرف، آنجا را وطن او بداند، حکم وطن، مترتّب مى‌شود. ↙️ همچنين اگر کسى بنا دارد به مدّت مثلاً هشت سال بطور دائم در جايى صرفاً به قصد زندگى بماند، آنجا نيز وطن او محسوب مى‌شود.

✍️آیت الله مکارم : در یکی از این سه حالت، آن جا در حكم وطن او است، نماز و روزه کامل است و نيازى به قصد ده روز ندارد: 1⃣- داشتن قصد سکونت طولانی مدت مانند یکسال و بیشتر، 2⃣ - ماندن هفته اى حداقل سه روز در مدت زمان حداقل دو سال، 3⃣ -ماندن حداقل چهار ماه در سال (هرچند بصورت پراکنده) در مدت زمان سه سال و بیشتر.
◀️ در سفر اول نماز را جمع می خواند یعنی هم شکسته و هم تمام مگر آنکه قصد داشته باشد ده روز در آنجا بماند

✍️ آیت الله سیستانی:
1⃣- اگر در ماه حد اقل 22 روز کامل در آنجا بمانيد و این امر برای یک سال و نیم یا بیشتر باشد آنجا مقر شما است و حکم وطن را دارد.
2⃣- اگر در ماه حد اقل 15 روز کامل در آنجا بمانيد و این امر برای سه سال یا بیشتر باشد آنجا مقر شما است و حکم وطن را دارد.
3⃣- اگر در ماه حد اقل 7 روز کامل در آنجا بمانيد و این امر برای چهار سال یا بیشتر باشد آنجا مقر شما است و حکم وطن را دارد.
4⃣- اگر در ماه حد اقل 22 روز و هر روز 12 ساعت در آنجا بمانيد و این امر برای سه سال یا بیشتر باشد آنجا مقر شما است و حکم وطن را دارد.
5⃣- اگر در ماه حد اقل 15 روز و هر روز 12 ساعت در آنجا بمانيد و این امر برای پنج سال یا بیشتر باشد آنجا مقر شما است و حکم وطن را دارد.
6⃣- اگر در ماه حد اقل 20 روز و هر روز 8 ساعت در آنجا بمانيد و این امر برای چهار سال یا بیشتر باشد آنجا مقر شما است و حکم وطن را دارد.
7⃣- اگر در ماه حد اقل 22 روز و هر روز 6 ساعت در آنجا بمانيد و این امر برای چهار سال یا بیشتر باشد آنجا مقر شما است و حکم وطن را دارد.
8⃣- اگر هر سال يک چهارم آن را در آنجا بمانید و این امر برای چهار سال یا بیشتر باشد آنجا مقر شما است و حکم وطن را دارد.
➖➖➖➖
استفتاء از سایت مراجع عظام

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد