منو
نمایش # 
عنوان کلیک ها
راه مطالعه صحیح ( مجموعه مقالات آمادگی آزمون های تخصصی -۱-) 746
چگونه و کجا مطالعه کنیم ( مجموعه مقالات آمادگی آزمون های تخصصی -۲-) 790
شیوه صحیح مطالعه (مجموعه مقالات آمادگی آزمون دستیاری -۳-) 674
تمرکز حواس هنگام مطالعه و روشها تقویت آن (مجموعه مقالات آمادگی آزمون دستیاری -۴-) 645
اضطراب آزمون و چگونگی کنترل آن (مجموعه مقالات آمادگی آزمون دستیاری -۵-) 705
تمرکز حواس در کلاس (مجموعه مقالات آمادگی آزمون دستیاری -۶-) 742
مغز خود را تقویت کنیم 690
در هنگام تست زدن به سه اصل مهم دقت کنید : زمان ، سرعت و دقت 651
چگونه انگیزه خود را برای مطالعه افزایش دهیم 730
تن آرامی یا ریلکسیشن (Relaxation) و تاثیر آن در مطالعه موفق 779